Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)

Olvasónapló

E fejezet további versei: Október 23, a címadó Forgószélben, a Westerlandi ha­lászok és az Árulás. Az utóbbi vers az egyéni boldogulás és nemzeti felelősségvállalás közötti szakadékok áthidalására vállalkozik, mely korunkban — a menekültekkel el­árasztott világ korában — különösen érvényes. Az anyagi jólét szellemi tunyaságra ösztökélhet, a költő feladata pedig, főleg ha magyar költőként születik belé változó világunkba, az, hogy megóvja elárvult nemzetét e tunyaságtól: — Bútorok, villa, gépkocsi. Mondd, őrződ még a szekrényedben a hátizsákod, gyűrt ruhád, a maradék földet? — semmiség — Tartsd kéznél mégis, messzi lép, aki ezeket sutba dobja, nem húzza többé semmi vissza s nem léphet át a hegyeken. Majd a KÓRHAZAKBAN/IN HOSPITALS nyolc verse következik, melyet La­dányi Imre két képe vezet be: egyiken ágyban fekvő, a gyógyulás nyugodt érzését árasztó páciens, a másikon kivizsgálásra kész beteg és hajlott hátú orvosa. Tollas Ti­bor hangja Kórházban című versében bizakodással teli. Szinesztéziái a legjobb ma­gyar hagyományok méltó folytatói: Az ápolónő rádköszön, szép arca csokornyi öröm, nem érted, mit szól, hallgatod, tavaszra nyitja ablakod, lelked fényt tükröz, tiszta tó, és nyugtató, oly nyugtató. Ladányi Imre fent említett képe is ide illő, Maxim Taborynak pedig sikerül érzékel­tetnie a derűs, bizakodó költői hangulatot: A nurse greets you, her smile a nosegay of joy. You listen not understanding her words. She opens your window to Spring. You soul reflects light like a limpid lake. Restfullness fills your room. Nehéz ugyan Tollas Tibor napsugarak zúgásával és az Élet fája leveleinek zöld zson­gásával teli hangulatát hiteles angolsággal visszaadni, de úgy érzem, itt ez sikerült a tolmácsolójának, Maxim Taborynak a Hajnali varázslat/Dawn Magic, a Száműzött csend/Exiled Silence, a Két part között/Between Two Shores, az Eltévedt versek/Abor­­ted Poems, a Végső számadás/Compulsory Reckonning és A mélyből visszaérke­­zett/Back from the Abyss versek esetében is. Különösen szerencsés, hogy e fénnyel teli kórházi versciklus fordításbélileg a legegységesebb, minthogy mindegyik verset Tabory tolmácsolta. 108

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék