Minorita Főgimnázium, Nyirbátor, 1914

л /Л I N О RI Т Я R E N Ы Е К nyírbátori gimnáziumának értesítője AZ 1914—1915-IK TANÉVRŐL. » IV. Közli: KOVÁCS BERNÁRbIN IGflZQnTÓ. —^ Nyírbátor, ——— Nyomatott Friedman Lipót könyvnyomdájában —ЕЕ 1915. ЕЕ—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék