Minorita Főgimnázium, Nyirbátor, 1922

@}©3®5®) ©2 @2C@ (® {® í® £® (® {® (@{@ Az 1923—24-ik tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. I. Egri katekizmus. Farkas : Ó és újszövetségi bib­lia ismertetés. 1 Singer: Bibi. tört. Mózes I. k. Bartha-Tordai : Magyar nyelvtan­­„ „ Magyar olv. Kisparti-Vass : Latin nyelvtan és olvasókönyv I—II. r. Körösi: Földrajz' 1 Pintér: Természetrajz I. Gidró : Számtan 1—III. Huszka : Rajz. geom. I. Kogutovicz : Földrajzi atlasz. , c .• i ■ \ II. Pokornyi : Ószövets. bibi. tört. Farkas : Ó és ujszöv. bibi. tört. Singer: Bibi. tört. Mózes II. к Bartha-Tordai : Magyar olv. „ „ „ nyelvtan. Kisparti-Vass: Latin nyelvt. és olv. Körösi: Földrajz II. Pintér: Természetrajz II. Gidró : Számtan I—III. Huszka : Rajz. geom. II. Kogutovicz : Földrajzi atlasz. III. Pokornyi : Ujszövets. bibi. tört. Farkas : Újszövetségi bibi. tört. Barta : Keresztyén hittan. Singer: Bibi. tört. Mózes III., IV. és V. k. Bartha-Tordai: Magyar olv. III. „ „ „ nyelvt. 111. Kisparti-Vass: Latin nvel vt. III-l V r. „ „ „ oív. III-IV. Endrei-Szelé : Német nvelvk 1-Ц. Ujházy: Magyarország tört. Körösi: Földrajz III. r. Schürger: Fizikai földrajz. Gidró : Számtan I—III. Huszka : Rajz. geom. III. Kogutovicz Földrajzi atlasz. „ Történelmi atlasz. IV. Pokornyi : Szertartástan. Gergely-Kovács-Szabó : Keresz­tyén erkölcstan. Singer : Bibi. Józs. és bir. k. és Sám. k. Bartha-Prónai : Stilisztika. Lehr : Toldi. Földi-Kardos: Latin nyelvt. III-IV. „ „ olv. Ill—IV. Endrei-Szele : Német nyelvk. I-ll. Ujházy: Magyarország tört. II. Pintér : Növénytan. Kari-Varga: A magy. föld és élete. Borosay : Algebra. Kogutovicz : Földrajzi atlasz. „ Történelmi atlasz. V. Aubermann : Kath. hittan. S. Szabó: Keresztyén egyh-tört I. Singer: Bibi. tört. Sám. s a királyok k. Bartha-Prónai : Retorika. Kapossy: Cicero pro A. L. Archia poeta. Zsámboky: Ciceró de imperio Gnaei Pompei.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék