Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. IX. kötet. Magyarország III. – Budapest és Fiume (Budapest, 1893)

Budapest - Budapesti élet. Jókai Mórtól - A királykoronázás

egy kocsi a megkapott szavazóval. Most kell vigyázni a vezéreknek és káplároknak, hogy a szállingó híveket az ellenfél el ne kapkodja; nyar­gonczok vágtatnak a hírlapokhoz a bulletinekkel : mennyi a vörös toll száma, mennyi a zöldé. Az utczákat ellepik a néptömegek. Mindenki lázas izgalomban jár-kel. Végre megérkeznek az omnibuszok, a tejes­ szekerek. Nagy az örömriadal az ellenpártban : „Itt vannak az extravillánok!" Azok korábban nem jöhettek, mert a mezei munkával voltak elfoglalva. Ezek megint helyreütik az egyensúlyt. De más sem volt rest! Azok meg rezer­váltan tartották a százas bizottságot, s mikor már az ellenpárt biztosnak hitte a diadalt, akkor berukkolnak, és mire az éj beáll, csakugyan megszerzik néhány szavazattal a többséget. De még a kórházból is elhozzák a betegeket — szavazni! Mikor aztán az elnök bezárta a választást, kihirdette az eredményt: akkor fölzendül az örömriadar a győzelmes pártban. Most már kétszáz kocsival vonulnak a megválasztott képviselőért, a­kit öt fehér lovas, elől­hátul föllobogózott hintón visznek a választás színhelyére a mandátumot átvenni. A­míg odáig eljut, a kocsija megtelik bokrétákkal és koszorúkkal, melyeket a szép hölgyek az ablakokból hajigáltak le. Két felül lobogó inges-gatyás lovasok bandériuma kiséri, az egész útcza tele van repülő zászlókkal és éljen kiáltozással. Hát bizony Budapesten így megy a képviselőválasztás. Nem teszszük a kezünket az ölünkbe, hanem megteszünk mindent a hazáért. A­ki győzni akar, küzdjön érte! A királykoronázás. A magyar királykoronázás ünnepe a legfényesebb nyilvánulása a magyar nemzeti életnek, s mivel ennek színhelye most már Budapest, a fővárosi életnek is. Maga az alapeszme, mely a koronázáshoz van kötve, — mióta a választott német császárság megszűnt,­­— egyetlen a népek életében. Más országokban a koronázás ünnepén az ország nagyjai esküsznek hűséget a felkent uralkodónak. De a magyar király koronázási ünnepélyén a király esküszik hűséget a nemzetnek, a király tesz fogadást, hogy az ország törvényeit meg fogja tartani s másokkal is megtartatni, Szent István birodalmát pedig a világ bármely részéből jövő ellenség ellen meg fogja oltalmazni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék