Orosházi Friss Ujság, 1933. június (22. évfolyam, 123-144. szám)

1933-06-01 / 123. szám

SPORT Ú­SZÁS A világbajnok magyar válogatott vizi­­pólócsapat pünkösd vasárnapi orosházi szereplése iránt óriási érdeklődés nyil­vánul meg. A jegyeket a főárusító he­lyen a tribün ülőhelyek tervrajza alap­­ján árusítják, hol mindenki a neki legmegle­l­őbb helyet választhatja ki, úgy,­ hogy a legjobb, helyek már csak korlátod számban, kaphatók. Ism­­érelten ajánljuk az igen tisztelt közönség fi­gyelmébe, hogy jegyeiket, miután a tri­bünök is jóval kisebb befogadóképessé­­gűek mint a két év előttiek, előre váltsák meg, mert a vidékről is bein­ló nagyarányú jegy­megrendelések miatt az Úszó Egyesület vezetősége nem garantálja, hogy a verseny napján az előrelátható tömeges jegygénylése­knek meg fog tudni felelni. A számozott, jegyek tulajdonosainak kényelmes elhe­lyezésére való tekintettel pót­jegyek sem­mi körülmények között sem adatnak ki. A jegyek előre válthatók: vitéz Sz. Sza­bó Sándornál, Kossuth­ tér 9. Telefon 82 sz. Demarts­k könyvkereskedésében, Telefon 34 sz. Az »Orosháza« Úszó Egyesület I-ső, Il-ik és gyermekcsapatai a Diana fürdő szab­aduszodájában, ma délután 1 órá­tól tréninget tart, melyen minden pó­t­­játékos a neki megfelelő időben, meg­jelenni tartozik. Úszókapitány. F” : ■ h -Az »Orosháza« Úszó Egyesület, vá­lasztmánya és vigalmi bizottsága ma, csütörtökön este fél 9 órakor a Kér. Csarnok kistermében ülést tart, melyre úgy a tisztikar, mint a választmány tag­jait tisztelettel meghívja és a tárgy fontosságára való tekintettel, megjele­nésükre biztosan számít, az Elnökség. A hétfői derbi. Soha OTK—OMTK mérkőzést még nem előzött meg ilyen óriási érdeklődés, mint a pünkösd hét­fői derbit. Mert eddig legfeljebb a tabella középső helyeinek valamelyike függött ettől a mérkőzéstől, de most az dől el, hogy 21, illetve 20 éves múlt után melyik csapat játsza a szégyenletes osztályozót. Érthető tehát az a lázas ké­szülődés és kombinálgatás, ami mindkét egyesületnél folyik. Különösen az OMTK csapatában lesznek nagy változások, ki­nek nincs veszteni valója e meccsen. A védelemben újra játszatják a 6 hét óta nem szereplő Ráczot és Molnárt, de hogy ez előnyt jelent-e a csapatra, két­séges, mivel ezek az egyébként kiváló képességű játékosok már rége­ns nem ját­szottak komoly, meccset. A halfsor ma­rad az eredeti. A csatársor részére Hof­fer II. játéka rendkívül nagy nyereség, ellenben az először bemutatkozó Má­­gocsi balösszekötő még nagy kérdőjel. Balszélső-jelölt 3 is van: Juhász, Di­­mák és Lengyel. Az O­TK-ban a hosz­­szú hónapok óta összeszokott védelem és halfsor marad az eredeti összeállí­tásban,­ ami nagy előny a csapatok élet­­halál ha­dában. A csatársor összeállítá­sánál, ha­­Krauszt letiltják valószínűleg Nédó jön figyelembe mint balszélső. A belső hármas marad, a régi nagy for­májából teljesen kivetkőzött Becket pe­dig előreláthatólag a belemenős Szilva OROSHÁZI FRISS UJSAG Csütörtök, 1933 junius 1 XXII. évfolyam 123 ór­a 10 fillér FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. MITLASOVSZKY JÁNOS Csütörtök, 1933 június 1 I Megjelenik minden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre va­ló kérdésekre csak válaszbélyeg elleni­ben válaszolunk* TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztári csekksz. 12694. PLDF!ZET£SI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre Félévre pót, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán a. mmmÉM Negyi, Félévre 1 7 P 14 Pr.rss oisflB Wfügvetlen politikai napilap Á­t­­vevőközönség figyelmébe ! A közeledő pünkösdi ünnepekre való tekintettel már most hozom szó és tudomásukra, hogy a Csirkepiac-téren (dr. Csaknay-házban) megnyílt élelmiszer, fűszer, festék és vegyesáru üzletemben minden e szakmába vágó árucikk friss és kitűnő minőségben olcsó árakon beszerezhető. Naponta friss teavaj, sajtok, felvágottak, szalámi, túró, minden­féle fűszeráruk és dena- “...» _ túráit szesz kapható! WGPKnGP JOb­Sd legyen próbavásárlást! Gyors és pontos kiszolgálás! Az orosházai pestahivatal ellenőrzése alá tartozó gyopárhalmai postaügynöksé­get az 1933 évi június hó 1-től szep­tember hó. 15-ig tartó fürdőidény tar­tamára Gyopárosfürdőre helyezem át, ahol Gyopárosfürdő elnevezései Gyo­­párosfürdőre, Gyopárhalmára és Rákó­­czy-telepre kiterjedő forgalmi körrel továbbra is az orosházai postahivatal el­lenőrzése alá tartozó postaügynökség­ként fog működni. A postaü­gynökség a gyopárosfürdői vasúti megállóhelyre naponként kétszer és pedig a Kiskunfélegyháza—Orosháza és elleniránya 174. sz. altiszti mozgópos­tához csatlakozó gyalogküldönc járatot fog fenntartani. Dijnégyszögszáma: 552. Postaigazgatóság: 1933. május 31. Az orosházi meteorológiai megfigyelt állomás jelentése. Déli hőmérséklet­­ 20 6 Minimum 5 cm. a taalaj felett T 8 8,, Minimum 150 cm. aj táj: 4 92 „ Maximum 150 cm. altalaj fel. 21 0 „ A föld felszínén reggel t 12 8 „ 2 cm. a talajban szeggel f r.~ „ . t 12 4 „ árverésen 1933. június hó 14-én délelőtt 10 órakor az orosházi kir. já­rásbíróságnál eladatife az Orosházán I., Rákosi Jenő (volt Temető) utca 72. számú Ház Részletes felvilágosítás nyerhető a Magyar-Olasz Bank oros­házi fiókjánál. Lényegtelen hőváltozás, egyes helye­ken — főleg a Dunántúlon — zivata­rok. 5 I! II i i 15 „ ii ii 20 „ ii ii 25 „ h ii 30 , ii i­ 50 „ * « 100 „ ii ** 200 „ „ i i Napsütés ,evegő relativ nedvessége Borultság ,égynyomás este ,égnyomás reggel Csapadék este 6 óráig Szélirány *13­2 „ t 146 „ t 14­8 „ t 15­5 „ 1­ 14­8 „ t 13­ 7 „ 111 6 „ 14 an 50 0 * 2 M —•— mn 759-1 mn­ O'O mn Északkelet Felelős szerkesztő és kiadó: DR. MITLASOVSZKY JÁNOS Nyomatja az Orosházi Friss Újság könyvnyomda, könyvkötészet és lapki­adóvállalat. Cégtulajdonos dr. Mitlasovszky János Eladó motorkerékpár, üzemképes, jó állapotban, Salamon műszerész. 428 Villatelek Gyopároson eladó. Kocsis Bá­lint Rákóczitelep 1. osztás 33 szám. 10 Üzletsieldiség fiiadó a volt Drucker vőfös házban, érdeklődni Drucker fakereskedésben. 164 Főtérhez közel szépen bútorozott szoba kiadó. Hajnal utca 15. 364 Széna van eladó holdszámra, Török Pé­ter Hódmezővásárhelyi puszta 552. 369 Használt jókarban cím a kiadóban­ lévő bicikli eladó, 352 Katona­ utca 34 számú uj ház padolt szobákkal eladó, értekezni Kelet utca 51. 394 Eladó 8 HP gőzmagánjáró cséplő-gar­­nitura, 750 kgr. mérleg. Varga és Csö­mör. Orosháza. 400 Újonnan feszerelt morzsolómmal mor­­zsolást legolcsóbban vállalok. Tompa M.­­utca 6., Eckstein. 401 Munkácsy Mihály­ utca 1 számú ház ol­csón. ,e.­adó. 403 hajó az Oro nyomdájában­RÖZGflZDflSáG 1933. május 31. Devizák (Zürichi zárlat) Zürichben a pengő­n.----­Páris 20.38 London 17.33 Newyork 431-00 Milánó 26.88 Hollandia 208.55 Berlin 110.80 Bécs 73.20 Prága 15.41 Belgrád 7.00 Bukarest 3.08 J* Valuták (A Magyar Nemzeti Bank hiv. árf.) Font 19.20 Szokol 16.91 Dinár 70-50 Dollár 47300 rv. frank 22.30 Hollfrt. 230.50 Lei 3.40 Márka 135.70 tv. fv. 98.70 Lira Schilling 29.90 58.75 Terménytőzsde (Készárupiac 76-os tv. uj 12.95 Sörárpa 9.20 77-es tv. uj 13.20 Tak. árpa uj. 60 78-as tv. uj 13.45 Zab 1. v. uj 7.90 79-es tv. uj 13.70 Korpa 5.00 30-as tv. uj 13.80 Tak. liszt 8.00 Rozs uj 6.10 Tengeri 7.00 tv.: barátságos forgalom közepes ír. fogja helyettesíteni. A bíró személyét illetőleg már folyik is a közlérem a kért egyesület vezetőségei között. Felhívom az OMTK összes játékosait, hogy a ma d. u. fél 5 órakor tartandó tréningen kivétel nélkü jelnjenek meg. Intéző. Üzlethelyiségek és raktárhelyiségek olcsón, azonnalra is kiadók a­­-házban Rádió A budapesti rádió mindennap 9.30, — 12.25, — 2.30 — 4.45 és este 9.30 és 9.45 közötti időben híreket ad. Június 1, csütörtök 6.45 Torna. Utána Dur­um gramofonlemezek. 10 1. Régi novellák: Jósika Miklós báró­ 2. Az ehető és mérges gombák­ról. (Felolvasás). * Közben His Masters Voice gramofon­lemezek. 11.10 Nemzetközi vízjelző szolgálat. 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 és 12.35 Polydor-Brunswick gra­­mofonlemezek. 1.30 Müller Jóska és cigányzenekara. 2.45 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4 »A Balky kisasszonyok«. Török Sándor elbeszélése. 5 Éber Ernő dr. m. kir. gazdasági főtancsos: »A tejtermékek előállítása és jelentősége a táplálkozásban.« 5.30 Kerntler trió. Közreműködik Kerntler Jenő dr. (zongora), Országh Tivadar (hegedű) és Friss Antal (gor­donka). 6.20 »A kuruc világ dalai és hang­szerei«. Lelkes Nándor József előadása. Közreműködik Karina Simi és cigányze­nekara és Szijj Dénes (tárogató). 7.15 Terménytőzsdei árak. 7.25 Az Országos M. Kir. Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola opera­, nö­vendékeinek évzáró vizsgaelőadása a m. kir. operaházból. Szünetben Lóversenyeredmények. Majd Malesiner-jazz a Belevue szál­lóból. Eladó vályog 4 és 3 czo­ os, őszi kiverésű Madá­ch-utca 8. 425 Modern 3—4 szobás lakás kiadó, Ná­­dasdi­ u. 2. 427 Tengerimorzsolást motorra­ jutányosan vállalok, Süile András Kerek-utca 3. 426 Monoron 6 kishold tanyás föld sürgősen eladó ,értekezni tanya 13. 430 Teh­én járás­on négy hold rét kaszálása el­adó, Terényi­ utca 17 . Kiadó Daubner cukrászda mellett levő Tóth Rt.-féle villanyfelszerelési üzlet­­helyiség aug. 1-ére, értekezni Daubner cukrásznál. 424 SeflSflSörfít, órát, ékszert olcsón vehet Gríger órás­nál, Mikszáth Kálmán­ utcában. 920 Gazdaasszonynak menne középkorú nő magányoshoz, helyben ,vagy pusztára. Cím a kiadóban. 422 Negyven év körüli komoly férfi nősülés céljából megismerkedne 20—30 év kö­ződi leánnyal. Gazdálkodó és gazdasági gépész vagyok, birtokom és örökségem 80 hold föld, 15.000 pengőre becsült házam van. Az illető leánytól ugyan­ennyi értékű vagyon megkivántatik. Ha tehát akadna jóravaló, tisztességes, ko­moly leány, aki ilyen vagyonnal rendel­kezik, kérem írjon, vagy hozzátarto­zóival. Írasson »Szántunk—velünk« jel­igére ,fő lap kiadóhivatalába, Közvetítők, kalando­­k kizárva. 415 Daráló 8 tized lóerős motor eladó, üz­lethelyiség kiadó Vasút-utca 35. 410 Ond­ utca 11 számú ház eladó, értekezni a fenti szám alatt. 411 Egy Rugby teherautó eladó Sál János­­utca 18. 412 Kiadó két utcai szobás lakás, artézikút, villany bevezetve. Kazinczy­ utca 34. 413 Eladó tetés, HP, MÁV magánjáró kazán, si­­ketriszben. Nagymágocs, Kővágó. 414 Kisebb »KIE« ■ könyvszekrényt veszünk. Cim Hajnal-utca. 416 Könnyű kis hintó egy ló után olcsón el­adó. Bercsényi­ u. 3. 417 5000 drb. terekes vályog eladó, 1. ker. Hold-utca 46. 418 Kifutófiút felvesz a Bertók Drogéria. 421 Jókarban levő gyermekkocsit megvétel­re keresek. Cimeket Dér szabóüzlet, továbbit.. 4198 Olcsó bor az ünnepekre. Nemes kadar . l­t. 50 fill. Rizling „ „ 44 „ Vegyes hazai „ 36 „ Bagó Dénesnél. 420 Elsőrendű Retorta faszén nagybani ela­dás Tompa Mihály­ u. 13. 429 Kerékpáromat elcserélem rádióért, Kelet­­utca 61. 423 Mindenféle nyomtatványokat gyorsan, pontosan, ízléses kivitelben készit az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája. nefijég gyártást megkezdtük. Kapható állandóan a malom telepen ju­tányos árban. Házhoz szállítást az idő fel­­melegedésével megkezdjük. PIPIS MÓLOM M. kir. Postaigazgatóság 31.219-2—1933. Hirdetmény (Határidős piac) Búza júniusra 12.05—12.06 „ októberre 10.52—10.53 Tengeri júniusra 7.53— 7.55 „ októberre 0.00— 0.00 Ír. elgyengült tengeri barátságos forgalom csendes Sertésvásár Felhajtás 2257 Prima 0.85-0.88 Közép 0.82-0.84 Könnyű 0.76—0.80 Eladatlan Szalonna Zsír 1.32­ Ir. élénk IDŐZÁRÁS Békepolitikát hirdet a kisantan! Prágából jelentik. A kisantant állandó tanácsának szerdai üléséről kiadott hi­vatalos jelentés szerint a tanács állást foglalt a londoni világgazdasági és p­énz­­ügyi értekezlet napirendjén szereplő kér­désekben. Megállapították, hogy a kis- Figyelem! Figyelem! Tisztelettel értesítjük a n. é. építtető közönséget, hogy TÉGLA és CSERÉP gyártmányainknak helyben és vidékre történő eladásával STRAUSZ GyULA fakereskedését is (lóvásártér) megbíztuk, ott lerakatot létesítettünk s ugyanott GYÁRI ÁRAINKON pontos leszállításra, minden mennyiségben előjegyzéseket és rendeléseket is fel­vesznek. —Tisztelettel KRISTÓ és TÁRSAI Téglagyár Rt. Orosháza : ........................................................ ...~------------------------­ 597 i.ie -1.38 óta a londoni konferencián résztvevő amerikai bizottság Londonból jelentik. A június 12-én kezdődő londoni világgazdasági értekez­letén résztvevő amerikai delegáció szer­dán indult el Newyorkból Európa felé. Aláírták a japán-kínai fegyverszünetet A japánok négy súlyos feltétele Tokióból jelentik. A hadügyminisz­tériumba érkezett jelentés szerint Tang­­kuban, Tiencsin mellett kedden délután megkötötték a japán-kínai fegyverszü­neti megállapodást, melyet a japán bi­zottság részéről Okamura vezérőrnagy, a kínai bizottság részéről pedig Hsiung pin hadügyi tanácsos írt alá. Pekingből jelentik. Hivatalos körök­­tudomása szerint a most kiáílt fegyver­szüneti szerződés kizárólag katonai jel­legű. Japán a következő négy feltételt szabta a kínaiak elé: 1. A független Mandzsúria elismerése. 1. Kétszázmil­lió dollár kártérítés megfizetése. 3. A japán csapatok a Lu-tajtól keletre le­vő vasútvonal mentén maradnak. 4. A’ kihal csapatokat visszavonják a japánok által előre kijelölt vonalra. Három hétre elnapolták a leszerelési értekezletet Génfből jelentik: Beavatott körök úgy tudják, hogy a leszerelési értekez­letet 3 hétre elnapolták, miután az an­gol tervezetet első olvasásban elfogad­ták. .Kultúrpolitikánknak alkalmazkodnia kell a polgárok zsebéhez'' Befejezték a kultuszt, megkezdték az agrártárca vitáját A képviselőház szerdai ülésén folytat- ■ ták a közoktatásügyi tárca költségveté­sének vitáját. Navratil Dezső reméli ,hogy az egye­temi tanárok számát nem fogják csök­kenteni. Pakots József Komjádi szob­rának a fedett uszodában való elhelye­zését kérte. Kocsán Károly a tanítók sé­relmeit sorolja föl. Kun Béla a felekezeti tanítók nehéz helyzetén való segítést sürgeti . Hóm­an Bálint kultuszminiszter közel kétórás beszédben válaszolt a felszóla­lásokra ,hangsúlyozva, hogy csak előleg­nek tekinti a megértő bizalmat, ami a különböző pártállású képviselők felszóla­lásából megnyilvánul. Nem ismeri­­ a kultúrpolitika alárendeltségét akár a pénzügyi, akár a gazdaságpolitikával szemben ,de kultúrpolitikánknak alkalmazkodni kell az állampolgárok teljesítő­ké­pességéhez. Egyetemet nem szüntet meg teljesen. A vidéki egyetemeken azonban egyes tudományos karokat szüneteltet vagy összevon, s...ezen az elhatározásán kül­döttségjárás nem fog változtatni. A c­e,kisz mozgalm­at kultúrpolitikája ré­­szesévé teszi. Félve nyúl a középiskolák reformjához. Elvben a kilencosztályú középiskola híve, a reálgimnázium jól bevált és a reform­ban ezt venné alapul. A népiskolai ta­nítók súlyos helyzetén segíteni kíván. Bleyer Jakab adataival szemben statisz­tikát olvas fel és kimutatja, hogy az ország 396 igényjogosult közsé­gében 450 kisebbségi iskola van. He­c­eg Béla és Farkas T­hor erősebb vallásoktatást sürgetnek. Esterházy Mó­ric gróf hangsúlyozza, hogy a nem ál­lam­i iskolák kérdésében minél előbb di­llőre kell jutni. Dinnyés Lajos szerint tandíjemelést semmiféle formában nem szabad be­hozni. Huszár Mihály a felekezeti béke szükségességét hangoztatta. Dinich Ödön a sport fontosságára mutatott rá. Pintér Lászl­ó kérte ,hogy a soproni bá­nyászat­i főiskolát ne vigyék máshová és a magyaróvár­i gazdasági akadémiát ne szüntessék meg. Kertész Miklós, Szilágyi Lajos, Farkas Tibor, Ernyey István, Kasnya Béla Dinnyés Lajos rövid felszólalásai után a Ház a kultusztárca költségvetését rész­leteibe­n is elfogadta. Áttértek a földmivelésügyi tárca költségvetésének tárgyalására, amelyet Marschall Ferenc előadó ismertetett.. Hangoztatta ,hogy a kormány eddig is, segítette, a jövőben is segíteni fog a mezőgazdaságon a tárca költségvetésé­nek keretein kívül is, majd részletesen ismer­tette a tárca költségvetését.­­ (lapzártakor az ülés folyik.) Széchenyi Aladár Inti Gömböst a puhagerincű emberektől Német hűségnyilatkozat a felsőházban­ Budapestről jelentik. A felsőház szerdán ülést tartott és a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta . Gróf Széchenyi Aladár napirend előtt a miniszterelnöknek a rokkanttörvény- antant az általános béke politikáját .A­­javaslat tárgyalása során elhangzott azon véti, a népszövetségi alapszerződés alap­­i kijelentésével polemizált ,hogy ezer év tán valamennyi szomszédjával politikai­­ óta mindenki tagadott ebben az ár- és gazdasági együttműködésre törekszik o­r­szágban. Ez a kijelentés nagy tévedés, általános döntőbírósági és leszerelési pen­t Csak 400 év óta van tagadás, fizika hive a mostanáig aláirt kötelezett-­­ A Habsburg-királyok egynémelyike­ségek keretében, minden nemzet lesz-­­ 1526 óta meg akarta fosztani a nemzetet tagságának biztosítása mellett, önállóságától ,sokszor nyelvétől, vallá­sától is. Ezzel a törekvéssel szembe­­szállt a nemzet, de védekezése jogos volt. Büszke lehet arra ,hogy nem engedte beolvasztani magát. Kéri a mi­niszterelnököt, ne kicsinyelje le a nemzet múlt­ját. Ne a­ra törekedjék ,hogy puhagerincű emberek vegyék körül ,hanem kemény­­hátú ,független gondolkozású emberek, amilyenek ma ,sajnos kevesen vannak. Ezután Gömbösnek azzal a kívánságá­val szállt vitába, hogy ne támadják foly­ton a Bethlen-rendszert .Igenis nagyon TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK A N. E. VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉGET, HOGY ü­zletünket a Rózsa­házból áthelyeztük a Schm üveges házban levő sarakhelyiségbe A N. E. KÖZÖNSÉG TOVÁBBI SZIVES PÁRTFOGÁSÁT KÉRJÜK TISZTELETTEL VASKERESKEDŐK ... TELEFON 124. sokan figyelmeztették Bethlent a préda gazdálkodás, a könnyelmű befektetések következményeire és még a legegysze­rűbb embernek is van olyan bölcsessége, hogy hét kövér esztendő után hét so­vány esztendő következik. Ha a minisz­terelnök ,az ország szájára akar lakatot tenni, akkor mire való a parlamentariz­mus? Akkor nem érdemes folytatni a játékot, amely az országnak olyan sok­ pénzébe kerül. Hoepfner Guidó Bleyer Jakab ismert képviselőházi beszédével foglalkozott és mint szepességi származású ember a magyarországi németség nevében állást­­foglalt Bleyer beállításaival szemben. Fel­olvasta a­­ szepességi cipszürete 1918-i deklarációját, amelyben Magyarország­hoz való hűségüket fejezik ki. A felső­ház a deklarációt és Hoepfner beszé­dét nagy tapssal fogadta. Báró Wlassics Gyula elnök megem­lékezett herceg Festetics Tasziló, Csánki Dezső és Palmer Károly elhunytéból, akiknek emlékét jegyzőkönyvben örö­kítették meg, majd az igazoló­bizottság jelentése után megkezdték a racionali­zálási javaslat vitáját. A fascizmus kezet fog a szovjettel Mussolini nagy külpolitikai sikere Rómából jelentik: Hivatalosan közükt, hogy Potemkin római szovjet követ szer­dán Genfbe utazik ,ahol Litvinov kül­ügyi népbiztossal, kíván tanácskozni. Genfből Potemkin Moszkvába megy, hogy érintkezésbe léphessen az orosz kormánykörökkel. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi időben az orosz—olasz kapcsolatok nyil­vánosan és a sajtóban is rendkívül szí­vélyessé­­váltak, ebből a rövid hivata­los közlésből arra következtetünk, hogy Mussolini újabb igen nagy külpolitikai sikert aratott, amelynek jelentősége messze túlmegy a legutóbbi hetek gaz­dasági megállapodásain. Benes lesz Csehország elnöke Masaryk nem jelölteti magát Prágából jelentik: Stribrny cseh képviselő a cseh ellenzéki liga vezér, aki, mint ismeretes, nagy ellenfele dr. Benes cseh külügyminiszternek, a »de­mokrácia védelmére« .készült új tör­vényjavaslatokat az elkövetkezendő el­nökválasztásra való előkészületeknek

Next