Orosházi Friss Ujság, 1934. június (23. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

Szombat, 1934 június 2 OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG hírek — A járásbíróságról. A gyulai tör­vényszék elnökének intézkedésére jú­nius 13-tól kezdve az orosházi kir. já­rásbíróságon a büntetőügyek tárgyalá­sát dr. Lázár Lajos kir. járásbiró ve­szi át. —­ Feszült a helyzet az orosz-mandzsu határon. Londonból jelentik. Hír sze­rint a szovjet határőrök a mandzsu ha­táron ismét tüzeltek egy mandzsu ha­jóra, amely a­­ Saga folyón az­ orosz határhoz közeledett és a szovjet terü­letről fényképeket készített . A hajó a lövések után visszavonult. A helyzet a­­határon nagyon feszült és veszedelmes. A szovjet hír szerint nyolc ágyunaszádot vont össze B­agoveszcaens környékén. — Halálozás. A vas és fémipari szak­­osztály tagjaival közöljük, hogy Nyigri Antal géplakatosmester elhalt. Temetése ma délután 3 órakor lesz az Erzsébet királyné utcai gyászháztól. Kérjü­k a ta­gokat, hogy a temetésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. A szakosztály elnöksége. — Névjegyét rendelje az Orosházi Friss Újság könyvnyomdájában. — Gyopároson a vasútiban Brányinál ma, szombaton és vasárnap bográcsos paprikás vacsora 60 fillér. — Elhájasodásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél a természe­te­s »Ferenc József« keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és elő­mozdítja az emésztést. — Kétéves európai gyalogtúrára tár­sat keres. Kecskemétről jelentik. Egyik kecskeméti lapban a következő felhívás jelent meg egy ottani magántisztviselő felkérésére: »Kétéves európai gyalog­túrára készülök. Mivel igen unalmas egyedül róni az országok poros útját, elhatároztam, hogy szülővárosomból tár­sat keresek a túrához. Lehetőleg fiatal, a magyaron kívül legalább még egy eu­rópai nyelven beszélő urak jelentkezze­­nek«. Reméljük, hogy a magántisztvi­selő minél előbb társhoz jut, akivel még júniusban kezébe veheti a vándorbotot. Világjárók jelentkezzenek! — Törökország húszmilliót költ cröck építésre. Ankarából jelentik: A török nemzetgyűlés 20 millió font rendkívüli hitelt szavazott meg a hadügyminiszté­riumnak. A kormány a semlegesített Dardanellákat akarja katonailag meg­erősíteni. Genfben követeli, hogy az erre vonatkozó tilalmat vonják vissza. A tö­rök parlament bizonyosra veszi, hogy a Népszövetségi Tanács ehez hozzájárul és az erődítmények építésének költsé­geire szavazta meg a 20 millió­. — Értesítés. Bércséplő kartársainkat értesítjük, hogy Nyigri Antal kartár­sunk elhunyt. Temetése ma délután 3 órakor lesz. A végtisztesség megadá­sánál való számos megjelenést kér az Elnökség. — Június elején árpát aratnak. A hő­gyészi határban május utolsó napján tel­jesen megérett egy tábla őszi árpa, úgy hogy junius első napjaiban már le lehet aratni. Emberemlékezet óta még homo­kos talajon sem volt arra példa e­vidé­­ken, hogy junius első felében arattak volna. — Vágott és cserepes virágok, vir­rágkosarak, menyasszonyi és alkalmi csokrok, koszorúk, legszebbek, legol­csóbban Dénes Mária virágórietében. Telefonnám 1­4. — Ezen a héten a Zalay patika tart éjjeli szolgálatot. — Köönyvkötéseket gyorsan, szépen és olcsón készít az Orosházi Friss Új­ság könyvkötészete. — Felborult a tollaskocsi. Csütörtökön kora délután egy toll­bálákkal megra­kott stráfkocsi haladt Vásárhely felé. Bénámban, a Buza-fűszerüzlet táján egy motorbicikli állt az út szélén, amitől a tollaskocsi lovai megijedtek és fel­borították a kocsit. Nagyobb baj nem történt, de a kocsinülók az útra esve alaposan megütötték magukat. — Franciaország résztvesz a berlini olimpiászon. Parisból jelentik. Hosszas huza­vona után a francia kormány hoz­zájárult, hogy a francia sportegyesüle­­tek résztvehessenek az 1936-ban tar­tandó olimpiai játékokban. — Piaci árak Orosházán. A csütörtöki heti piacon a következő árak alakultak ki: Búza 13 -13.20, árpa 12-12.50, zab 12, tengeri 10—10.50. Tyúk 72, csirke 110—140, liba 85, sovány 3—7, kacsa 60—70, sovány 2.50—3, pulyika 50, gyöngytyuk 70, tojás 3 és fél fillér. Tej 8—10, tejfel 70 90, túró 30 40, éret­­túró 1—1.20, vaj 2.20- 2.40. — Junius 3-án, vasárnap délután front­harcos népünnepély Gyopároson. — Gumi bélyegzőket ízléses kivitelben legolcsóbb a« készit az Orosházi Frbi Újság könyvnyomdája . — A Nemzeti Egység orosházi szer­­­­vezete ma, szombaton este 7 órakor a Szöllőben, a Pesti-úti is­kolában népgyűlést tart és erre a VI. körzeti választókat és más érdeklődő­ket ezúton is meghívja az Elnökség. — A féltékeny Al Capone rabságban tartja feleségét. Newyorkból jelentik: Csupa rettegés Al Capona feleségének élete. Mialatt férje 11 évi fegyházbünte­tését tölti, az asszony is fogoly, mert a gangszterkirály irtózatosan féltékeny. Fa­lusi kastélyában, amelyet magas kőfal vesz körül, öt banditatársával őrizteti az asszonyt, aki látogatókat nem fogadhat. A kastély kapuja napjában csak kétszer nyílik ki. Reggel, amikor Al Capone fele­,­sége egy páncélos autón az iskolába ki­séri kisfiát és délután, mikor hazahozza. — Nyomtatványait rendelje az Oros­házi Friss Újság könyvnyomdájában. — Talált rózsafüzér, kerékpárpumpa, só és férfinadrág van a rendőrség 6. számú irodáján. — Jelentkezzék a rendőrség 2. sz. irodáján Boros Ilona Gellért­ utcai lakos. RIÍDIÓ A budapesti rádió minden nap 9.30 — 12.25 - 2.30 - 4.45 és este 9.20 és í 45 közötti időben híreket ad. június 2. szombat 6.45 Torna. 7 Hanglemezek. 10 1. Magyar népmesék. 2. Vitézi énekek. (Felolvasás). 11.10 Nemzetközi vizjel­őszolgálat. 12 Déli harangszó. 12.05 Bertók István énekel, Szeless Béla hegedül. 1.20 Pontos időjelzés, időjárás és víz­állásjelentés. 1.30 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. 2.40 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4­0 Ezermester-műhely«. A rádióélet ifjúsági órája. 5 A Szociális Missziótársulat előadása, farkas Edit alapító főnökasszony: Mis­­­sziós üzenetek. 5.30 Hanglemezek. 6.10 Mit üzen a rádió. 6.40 Magyar nóták. Előadja Karácso­nyi Margit és Mursi Elek cigányzene­kara. 7.50 Három vidám egyfelvonásos. »Mi­hály bácsi mulat«. Kis jelenet. Irta Ró­zsahegyi Kálmán. 2. »Pulyka«. Vígjá­ték. Irta Nóti Károly. 3. »Az ökör«. Parasztkomédia. Irta Zilahy Lajos. 5.50 A spanyol európai hangverseny II. része Madridból. Közreműködnek a madridi filharmonikusok. 10 Hitek, időjárásjelentés. 10.20 Mándits jazz-zenekar. 11 Toll Árpád cigányzenekara. Li­­póczky József énekel. — Akinek gyakran fáj a gyomra, bél­­működése renyhe, mája duzzadt, emész­tése gyengült, nyelve fehéressárga, ét­vágya megcsappant, annak a természetes »Ferenc József« keserűvíz csakhamar szabályozza a székletétét, rendbehozza az emésztését, élénkíti a vérkeringést és jó közérzetet teremt. Új Máv. menetrend Vonatok indulása Orosházáról Szeged felé: 4.27, 5.21, 9.04, 14.55, 20.20. Békéscsaba felé: 6.25, 6.55, 14.56, 16.46, 22.00. Szentes felé: 6.12, 15.05, 20.17. Mezőtúr felé: 4.10 (csak szombaton Kondorosig), 6.09, 12.25, 15.04, 17.24. Mezőhegyes felé: 4.02 (csak hétfőn Tótkomlósig), 6.15, 15 00, 20.30. Vonatok érkezése Orosházára Szeged felől: 6.05, 9.45, 14.49, 16.36, 21.54. Békéscsaba felől: 5.16, 9.02, 14.40, 20.12, 22.25. (Csak Orosházáig.) Szentes felől: 5.18, 14.39, 19.17. Mezőtúr felől: 4.00, 6.04 (csak szom­baton Kondorosról), 8.53, 14.50, 19.47. Mezőhegyes felől: 5.08, 8.16, 11.30 (csak hétfőn Tótkomlósról), 17.17. Orosháziak találkozóhelye az István Király Szálloda Budapest, VI. k. Fodmaniczky utca 8. Telefon : (Interurbán) 202—43 294— 34.— Sürgönyeim : Hotelist Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20 százalék engedményt kapnak,. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bár. s SPORT Rovatvezető: REISINGER JÓZSEF FUTBALL Ausztria—­Magyarország 2:1 (1:0) Nemzetközi viszonylatban a futball világbajnokságok álltak a csütörtöki ün­nepnapon az érdeklődés központjában. Magyarország sportkedvelő közönsége csütörtökön délután a rádiónál szoron­­gott, hogy Bolognában az osztrákok el­len küzdő magyar válogatott csapat szereplésének közvetítését hallgassa. A magyarok hősiesen küzdöttek, ki­lenc emberük azonban - mert Mattea bíró Markost kiállította, Avart pedig lerúgják — nem képes a magyar szí­neket diadalra vinni. A bíró sorozatos hibáit még az olasz közönség is kifütyülte. A kilenc emberrel végig támadó s az osztrákokat saját térfelükre szorító magyar hősök nem bírtak győzelemhez jutni. A világbajnoki futballtorna második fordulóján így Ausztria Magyarország ellen 2,1 gólos csúnya győzelemül .4 került ki. CsAK—OTK 6:1 (3:1) Az OTK űrnapján, csütörtökön Békés­csabán játszott végzetes kimenetelű baj­noki meccset a CsAK-kal. A mindvégig támadó és fölényben levő OTK csa­pat a sors és a játékosok gyenge együtt­működése következtében 6:1 gólos ve­reséget szenvedett. Ezek a sorozatos vereségek alapos okot adnak arra, hogy a vezetők gon­dolkodóba essenek a jövőre vonatkozó­lag, mert ebben a szez­onban a vég­sőkig »lestimmelt« játékosokra már szá­mítani nem lehet. Nemcsak az OTK vezéreit, de egész Orosháza sportkedvelő közönségét le­hangolja ez a sorozatos vereség, amit az utóbbi hetek hoztak az orosházi fut­­ball terén. Az OTK bebiztosította ugyan magát a kiesés veszedelmétől, de vajmi kevés örömet hozott ebben a szezonban ra­jongóinak. Reméljük, hogy hátralevő három mécs­esén javítani fog helyzetén, ami jelen­legi állásában nem nagy jövővel ke­csegtet. Mielőtt bármilyen nyomtatvány­­ lakodalmi vagy esküvői meghívó­kat, levélpapírt, borítékot, névje­gyeket, plakáto­kat, irodai vagy üzleti könyveket rendelne, kérjen árajánlatot az OROSHÁZI FRISS U3SBB nyomdájától, ahol a legkényesebb igé­nyeket is kielégítő nyomdai és könyv­kötői munkák, gu­­mibélyegzők a leg­rövidebb idő alatt legszebb kivitelben —olcsóbban — készít­nek .

Next