Ország-Világ, 1958. január-június (2. évfolyam, 1-25. szám)

1958-04-02 / 13. szám

Csitli Kálmán Bajor Gizi halálának hátteréről | Ritkai Márton /I színészklubban­­*■ legutóbb Csathó Kálmán elbeszélgetett az idős színészekkel Bajor Giziről. A többi között ismertette a fő- Bajor Gizi fedhetetlen művésznő pályafutását és feltárta Bajor Gizi halálán­­ak igazi hátterét. Bajor Gizin férje, Germán professzor fülműtétet hajtott végre — mondotta. Az operáció után a kiváló tanár attól tartott, hogy a műtét nem sikerült és hogy fele­sége meg fog süketülni. Rábeszélte felesé­gét, hogy kövessenek el közösen öngyilkos­ságot. Bajor Gizi elhárította férje aggodal­mait és nem titkolta, hogy esze ágában sincs meghalni. Az ekkor már túl ideges professzor ettől kezdve tervszerűen készült felesége meg­ölésére és saját öngyilkosságára. Bajor Gizit meggyőzte arról, hogy »B«v vitamin injekciókra van szüksége. Aztán megkérte, hogy egy ismerős kislány részére adjon autogrammot. Így íratott alá Bajorral egy bianco papírlapot, amire utólag rávezette az­­»öngyilkosságot« bejelentő sorokat. Ilyen előkészületek után, amikor egy este Bajor Gizi gyanútlanul nyújtotta karját férjének, a »B« vitamin helyett Germán professzor nagy adag morfiuminjekciót adott felesé­gének. Néhány perc múlva önmagába fecs­kendezett, halálos adagban, mérget. Bajor Gizi azonnal meghalt, Germán professzor még órákig életben volt, de ő sem fért többé eszmélethez. A boncolás megállapította, hogy Bajor Gizi füle egészséges volt, tehát férje rém­képeit csak az őrület sugallhatta. Ezt a boncolás igazolta is! Germán professzornál előrehaladott agykéreg-zsugorodást állapí­tották meg. Utólag kiderült: a klinikáján régen tudtak Germán betegségéről, de re­mélték, hogy állapota javulni fog. A pro­fesszor családja többször figyelmeztette Bajor Gizit, hogy vigyázzon, mert férje kettős öngyilkosságra készül Bajor nem hitt az aggályoskodóknak, bízott a férjében. És gyanútlanul érte a halál... FELSZABADULÁSUNK ÜNNEPÉRE Április 4-ének jelentőségét Fehér Klára egyik nagysikerű regényében méltatja. A hazánkat felszabadító Szovjet Had­seregről a többi között így ír: (Az idézet folytatólagosan a vfzsz. 1., függ. L, vszsz. II. és 4S. számú sorokban szerepel,­­ a regény címe három ízben is bennefoglaltatik). VÍZSZINTES. 15. Kosciuszko másik neve. 1*. Átölel, át..........17. Vannak — ahogy németül kimondjuk. 18. Világhírű svájci gyártmányú időjelző. 20. Béke — oroszul. 21. Szolnok-környéki község. 21. SCS. 24. Megváltoztat. 2*. Szovjet folyó. 27. Lángész. 20. Cipel­nek. 10. Az európaiak neve Indiában, Iránban. 12. Ú­n. Római 2505. 10. Világhírű operaénekesnőnk másik neve 17.­­Folyton ismétlődő­ kifejezés ikerszavainak egyike. 30. Tizes szám. 40. Rendezget. 42. Ütés, lökés a játékban. 44. Kutya. 45. Általános rövidítés. 51. Papírra vetni. SS. Alkoholfajta. 50. Egyik erő­művünk van Itt. 57. Kétszer is a tetejére. SS. Bútorfajta jelleg­zetessége lehet. 00. Lopva figyelni. 01. Ésszerűtlen. 02. Csont­héjas gyümölcs. 01. Odábbhelyező. OS. Vonatkozó névmás töb­bese. 07. Milyenség! jelző. 08. O­v Frankfurtban. 08. Harc kezdete és vége! 71. Ételt zsemlemorzsában megforgat. 71. Himfy névjele. 7S. Fekete Viktor. 70. A nap sugara vetődik bizonyos helyre. 7S. Háromezerhatszáz másodperc. 88. Újság­ból cikket kivevő. 84. Élet kel ki belőle (+’). SS. Szarvasfajta. 80. Villanyt csavar el. FÜGGŐLEGES. 2. Távirdas hang. 1. Hírneves feltaláló. (A kis kockába »O« betű kerül). 4. Elküldendő levél borítékjára feltétlenül ráírandó 5. Valamilyen feladattal megbíz. 0. Személyes név­más. 7. Magyar író. 8. A Petőfi Színházban kerül színre. 2. Pénz. 10. Tova. 1. Idegszálakkal felfogó. 12. A rendszeresség­nek megfelelő. 8. Erdélyi város, amelyről Ady is irt. 14. Maga. II. Fürdőszoba falán láthatjuk. (+•). 22. Az ember meg lehet elégedve, ha ebben van része. 24. Időhatározó szó. 20. Ital. 28. Becézett női név. 31. Római 48. 34. Minden kritika nélkül elfogadott tétel. 35. Magot hintett. 37. Ilyenek a kutyák. 38. Vízinövények. 41. A róka elnevezett villanymozdony fel­találója. 43. Rendes — ahogy kimondjuk. 44. Finn kikötőváros. 45. Hevesen gesztikuláló 47. Út, útján — klasszikus szóval. 48. Csokonai szerelme. 43. Beethoven-nyitány. 50. Az egyik nemes­fém tetszetős jelzővel. (Kezdőkockába kettősbetű). SI. Női név. 52. Érték jelző szöveg. 54. Kézjegyet tesz az aktára. SS. Idegen férfinév — ahogy kimondjuk. 04. Két állampolgárság között választ. 00. Olasz sziget — fonetikusan. OS...........alkoss és gyá­ra pits! 70. Madár. 72. Női név. 73. Textilanyag. 74. Nap — ola­szul. 77. DCT. 78. Háziállat. 81. Női név. 82. ZTN. 83. Helyet foglal. 87. Tiltó szó. Figyelem! Az o és ó, iletőleg az ö és ő betű között nem teszünk különbséget! Beküldendő az Idézet megfejtése leg­később április 1-ig. Címzés: Ország-Világ szerkesztősége, Budapest, VII., Lenin körút S—11. »REJTVÉNY«. BONDEN HIJTEN 25 SZÉP KÖNYVET SORSOLUNK KI. 11. SZÁMUNK RFJTVÁNYPÁL­YAZATA: Megfejtés: ». . . szívünk a rongy alatt csak lázadásra dobogó, s míg rongy akad, míg vér fakad, mindig lesz vörös lobogó«. Egy-egy könyvet nyert: Árvai Imre, Budapest- Herényi Gáborné, Budapest; Cégény Ákos, Csepel; Dornbach József, Szeged; Erdei Józsefné, Tamási; Farkas Erzsébet, Karcag; Hegedűs László, Kecs­kemét; Hollósi Rezső, Kispest; dr. Hubay Józsefné, Szombathely; Kalmár Istvánná, Budapest; Karádi László, Szerencs; Ka­sza Ferencné, Cegléd; dr. Katona Ottóné, Nyíregyháza; Kokas Katalin, Debrecen; Kónya Rudolf, Cibakháza; Kovács János, Budapest; Lamoss György, Budapest; Marosi Géza fhdgy., Várpalota; Nyári Kálmán, Hódmezővásárhely; Osváth­ Má­ria, Pestlőrinc; Pályi Pál, Budapest; Péchy Géza, Miskolc; Réti Róbertné, Bu­dapest; Simon Mihály, Makó; Takács Vince, Székesfehérvár. A nyereményeket postán küldjük el. 16 N­agy-Britannia Kommunista Pártjának Magyarországon járt küldöttsége sajtókonferencián találkozott a J­UOSZ szék­házában a magyar újságírókkal. A kül­döttség asztalánál balról jobbra: Palme Dutt, Nagy-Britannia Kommunista Pártja politikai bizottságának tagja, John Gollan, a párt főtitkára, George Matthews, a Daily Worker helyettes főszerkesztője, Orbán László, az MSZMP tudományos osztályának vezetője és Siklósi Norbert, a MUOSZ mb. főtitkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék