Ország-Világ, 1960. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1960-03-23 / 12. szám

lius 19-én és 93-án egyszerre 300 000 gyer­meket részesítsenek kétszeri oltásban. Az idejében aJkaknazabt erélyes beavatkozás hatása minden várakozást fölülmúlt. Az oltást követő hétien a járvány hirte­len alábbhagyott, öt hét múlva pedig tel­jesen megszűnt. Az Észt és a Litván SZSZK-ban 1959 június elsején fejezték be az élő vakcinával történő tömeges oltáso­kat és a következő hónapokban gyermek­­bénulási megbetegedés úgyszólván alig for­dult elő. létén is csak hét—tíz napig tárolható. Ez tette szükségessé a kutatások folytatását, s egy újabb eljárás kidolgozását, melynél az élő vakcinákat csokoládédrazséban vagy bonbonban adagolhatják. Érmek az eljá­rásnak szembeötlő előnye, hogy egy ilyen drazsé négyfokos hőmérsékleten egy hó­napig, de még huszonkét fokos melegben is egy hétig használható. öt bét alatt megszüntetett Járvány 1859 nyarán történt, hogy az Üzbég SZSZK fővárosában, Taskentben gyermek-Igy már Monyén megy a tömeges oltás. Se szúrás — se sirás! Az iskolaorvos csak kiosztja a drazsékat, z a gyermekbéntdás elleni védettséget évekre biztosították Íme, egy balom csokoládédrazsé, látszatra semmi sem különbözteti meg a cukorka­­üzletekben kapható édességektől. Ezek a mekbéntdás elleni éió vakcinát tartalmaznak és segítségükkel a szovjet orvostudomány' ma már milMókát védelmez meg e szörnyű betegség pusztító hatásától. Oj határkő ez a gyérméitparalizta elleni küzdelemben, újabb értékes gyümölcse a szovjet orvostudomány évek óta folytatott hatalmas erőfeszítéseinek. Az első nagy sikert az 1968—67-es évek hozták, amikor a Szovjetunióban megszer­vezték a Saik-féle »«lölt-« vaikcina nagy­arányú termelését, s így több mint tíz­millió gyermeket részesítettek ingyenes oltásban. Ez a vakcina azonban még nem tudta teljes egészében elhárítani a jár­ványveszélyt, s csak a beoltottak mintegy hetven százalékánál bizonyult hatásosnak. Emellett a SaXk-oltás három-négy'— izom­ba -vagy bőr alá adott — injekcióit igényelt és az oltóanyag előállítása nagyon bonyo­lult volt. Vakcinák — drazsé alakban Az oltás hatásosságának növelésére ezért a Szovjetunióban kísérletek indultak élő, úgynevezett legyengített vtrustirrzsekből nyert vakcina alkalmazására. Az eleven vakcina szaporítására az Albert Sabin ame­rikai tudós által kiválogatott, legyengített vírusokat használtak fel. Az eleven vak­cina alkalmazása méUett szól a nagyobb védőhatáson kívül az is, hogy ennek az oltóanyagnak a tömegtermelése már ke­vésbé bonyolult, az oltáshoz csupán század­rész annyi Oltóanyag szükséges, mint a Salk-vakcinából. Tízmillió -embert három­­száznyolcvan liter oltóanyaggal immuni­zálni lehet és ezt a mennyiséget egy kis intézet is el tudja készíteni két-három hét alatt. Egyszerűbbé vált maga az oltás is, hiszen a két csepp hígított vakcinát teá­ban, vagy kekszre cseppentve is el lehet fogyasztani, minden különösebb orvosi segítség nélkül. Űjafob «agy Siker volt ez, hiszen e nagy­hatásfokú oltást a Szovjetunióban alkal­mazták először a világon tízmilliós (töme­geknél. A cseppekkel történő oltás azon­ban még mindig korlátozta az oltások tö­megméreteit, hiszen az 1:10 arányban hígított vakcina négy-hat fokos hőmérsék­bénulási járvány tört ki. Az új módszer azonban, melyet itt alkalmaztak először tömegméretekben, lehetővé tette, hogy jú-A moszkvai Gyermekbénulás Intézet kutatói, K, Blenylkov és Eleonora Pille, aa rQcnórző szolgálat vezetője felhasználás előtt mikroszkó­pon át ellenőrzik - a gyermekbénulás ellent vakcinát 1960-as program: 80 mllliö szovjet ember beoltása A Szovjetunióban két-hároméves kortól kezdve a tizenöt évesekig ma már csak­nem minden gyermek megkapja a gyer­mekbénulás elleni oltást. Sok nagyváros­ban 'kéthónapostól ötven éves korig az egész lakosságot beoltották. Az egyedül­álló méretű, tömeges oltás kitűnő ered­ményeket hozott, ezért 1960-ra előirányoz­ták héthónapos kortól húsz évesig minden szovjet állampolgár, azaz mintegy nyolc­vanmillió ember drazsékkal történő immu­nizálását. Ennek a programnak a meg­valósulása lehetővé teszi, hogy a Szovjet­unióban — elsőként a világon — teljesen megszüntessék a gyermekbénulást jár­ványt. S a tömeges oltásoknál szerzett szovjet tapasztalatok, a nemzetközi orvos­­tudomány értékes közkincsévé válva, ko­moly hozzájárulást jelentenek ahhoz, hogy az egész világ minél előbb megszabaduljon a gyermekeket és felnőtteket egyaránt fe­nyegető megbetegedéstől. L T. 21 w'sokoládédrazsék-a gyermekbénulás ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék