Ország-Világ, 1963. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1963-08-14 / 33. szám

W­artburg vára Eisenach fölött, a hegyormon áll. Első köveit 1067-ben kezdték lerakni. A kato­likusok mint­­Szent Erzsébet kegy­­helyét tisztelték, a protestánsok Luther emlékéért, aki a várban fo­gott a Biblia fordításához, a mű­vészbarátok a művészetért, s ké­sőbb az egész német nép azért, mert Goethe háromszor is járt Wartburgban, s onnan írta első cso­dás szépségű szerelmes levelét Frau von Stteinhez, a weimari nagyherceg főistállómesterének feleségéhez. Ez a város: Eisenach WART­BURG VÁR ÉS GYÁR. A gyár története 67 évre nyúlik vissza. De változatosságban, esemé­nyekben oly gazdag, mint a 900 éves váré. 1896. december 5-én indult meg itt a kerékpárgyártás, akkor még kevesen gondolták, hogy három esztendő múlva automobilt fognak építeni. Elkészült az első Wartburg autó, egycilinderes, négyütemű, farmoto­ros, s meghozta az első világsikert is. Szédületesnek számító, óránkénti 60­ kilomé­teres sebességgel sorra nyerte a versenyeket. A gyártás első évében, 1899-ben, 22 aranyérem és első díj fémjelezte a Wart­burg ki­váló képességeit. Újabb három év tel­t el, s a két­üléses, négyes si­­­keres, 22 lóerős versenyautó már elérte a bűvös 120-as tempót, és elnyerte a frank­furti nemzetközi autóverseny Grand Prix-jét. Az első világháború vetett véget a láncmeghajtásos tehergépkocsik, csónak- és repülőgépmotorok széria- A VAGY ÉSZAK EGZOTIKUMA H­a kimondjuk ezt a szót: egzotikum — akkor délszaki színekre vagy keleti furcsaságokra szoktunk gondolni. De ha a közép-európai utas elindul észa­k felé, s maga mögött­­hagyva az ezer­­killométereket egyszerre csak megáll Stockholm valamelyik főterén, például a Slussenen, ahonnét min­denfelé hidak vezetnek, s ahová minden­felől vizek csillognak, hát akkor a lát­ványra mégsem mondhat más jelzőt, mint: egzotikus. Egzotikus, azaz szokatlan, ide­genszerű, a mi szokásainktól, életformánk­tól merőben különböző itt minden. A látvány gyönyörű! Stockholm egyike a földkerekség legszebb városainak. Ten­geren, partszegélyen és a partnál kezdődő tavon épült. Szigetek zsúfolódnak itt egy­más mellé: szigetek a tengerben, szigetek a tóban, és valamennyi szigetet hidak kap­csolnak egymáshoz. Külön sziget a város­alapító lovagok hajdani fészke, a Riddar­­holm, ősrégi házaival, gótikus katedrálisá­­val. Külön sziget az óváros, a Gamla Stan, évszázados házaival, keskeny utcáival, s az itteni gótikus­­katedrálisokkal. Megint más sziget emlékeztet a múlt század módos ke­reskedőire. A »Tunnelbana« pedig föld alatt, tenger alatt, föld színén, házak fölötti magas hi­dakon száguld keresztül-kasul. S ahol nem jár ez a földalatti-földfeletti vasút, ott vil­lamos, autóbusz, hajó, motorcsónak, autó­taxi és véget nem érő magánautó sor viszi az embereket szárazon és vizen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék