Ország-Világ, 1963. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1963-08-14 / 33. szám

csönbe. Beszélünk az önköltség­­csökkentésről és egy 26 forintos tételhez hozzá nő 600 kilométer költsége. És ha leltároznak? Nem mindegy a leltárnak, hogy az áru van meg, vagy az értéke? Nálunk is van leltározás és ad­dig ne adjuk ki a zöldséget, gyümölcsöt, vagy a bort? Hány­szor jönnek hozzánk sötét éjsza­kán, hogy zöldség kell valame­lyik nyaralóba, vagy az üdülő­városok piacára. Vagy hús kell, adjunk egy vágómarhát. És mi odaadjuk, pedig ha még hizlal­juk egy hónapig, magasabb árat kapunk érte. De hát meg­értés nélkül nem lehet dolgozni. Hiába jó a párt és a kormány gazdaságpolitikája, ha lent rosz­­szul fogják fel, vagy nemtörő­dömséggel végzik a munkát. Ez a nemtörődömség nem alkalmas arra, hogy közelebb hozza egy­máshoz az embereket. (S mielőtt az érdekeltek fel­vetnék riposztként, hogy miért nem terveznek előre, s miért nem idejében adják be a rende­lést, hadd válaszoljunk erre mi: általában n­em tervezik be a csapágytörést. Igaz, fel lehet venni mindent a rendelésre. De kinek használ az anyagfektetés? A készletezés is gátolja az­­anyagelosztást és gyakran sú­lyos anyagi károkat okoz.) Olasz ügyfél Kővágóörsön Még éjszaka sem ritka a vendég Kővágóőrsön. Azaz még­is: ritka vendég látogatott el egy éjszaka, olasz marhakeres­kedő személyében. De ma már ő sem ritka vendég itt. Azóta Kővágóőrsről vásárolja a vágó­marhákat. Évente kétszer is el­jön. Príma árut kap és a ked­vencéből is mindig egy demi­­zsonnal: a tüzes révfülöpi bor­ból. (A múlt héten 44 szarvas­­marhát vásárolt.) A Béke tsz baromfija a hazai piacokon kedvelt áru. Tavaly 30 000 csirkét és 2000 pulykát ad­tak el, s idén már a tizenötezre­dik csirkénél tartanak. De még­is, a szőlő és a bor növeli első­sorban a tagok normáját. Az öreg szőlők ugyan sok gondot okoznak: a sűrű telepítés, a ne­héz kézimunka. Nyolcvanöt hol­don már újat telepítettek, úgy hogy a Zetor is elférjen közte, meg a motoros permetező is. So­káig gondot okozott az is, hogy nem kaptak oltványt. Most már 400 000 darab saját oltványuk van és 1965-re még 110 holdat telepítenek be. * A tengernyi terület a magyar tenger partjától indul el Örs ve­zér egykori telepéig, s azon túl is, a szelíd emelkedőkön, napsütéses hegyoldalig. Frissen vert akácosz­lopok vigyázzák a szőlősorokat, zizegő kalászok hajladoznak. Gaz­dag éléskamra ez a föld. S az em­ber szerető munkával aratja le gazdag termését. G. Z. ISZE IK B­ármikor érkezhetünk Szegedre ezek­ben a hetekben, bizonyos, hogy a dóm előtti téren mindig akad látnivaló. Tech­nikai előkészületek, próbák, előadás. Haj­naltól, hajnalig... S hogy mindez nem történik hiába, azt bizonyítják a július 20-tól augusztus 20-ig tartó játékok sike­rei. Dicséretes művészi, kulturális hivatást vállalt magára az igazgatóság azzal, hogy minden esztendőben nagy zeneköltőnk, Erkel Ferenc emlékének adózik. Idén is azért nyitottak az ő, már-már feledésbe ment művével, a Brankovics Györggyel, amely valósággal újdonságként hatott a szabadtéri színpadon. A súlyos mondani­valót hordozó zenedráma új életre kelt Mikó András avatott rendezésében, Kó­­ródi András vezénylésével és az olyan szereplők tolmácsolásában, mint Fodor János, Simándy József, Mátyás Mária, Házy Erzsébet és Palcsó Sándor. IL nem kevésbé ment újdonságszámba l­ Shakespeare csodálatos tündérjátéka, a Szentivánéji álom sem. A rendező Szi­­netár Miklósnak nehéz feladatot kellett megoldania, amikor arra vállalkozott, hogy a »kövek közé« hozza el a buja nö­vényzetű tündér­világot. Tökéletes illú­ziót és gondolatokat ébresztő előadást kaphatott a közönség. A sikeres szerep­lők hosszú sorából — akik között feltű­nően sok volt a tehetséges fiatal — ezút­tal­ különösen Harkányi Endrét emeljük ki, mert e csínyből, pajkosságból, csipetnyi gonoszságból szőtt ember-álom tündér alakba a legtöbb egyéni színt, új felfogást tudta vinni. Az idei szabadtéri évad egyik legna­gyobb érdeklődéssel várt eseménye is nagy sikert hozott: a Trubadúr. Jelentő­ségét csak növelte, hogy a legkiválóbb ma­gyar énekesek mellett olasz, román, ame­rikai és angol művészek léptek fel: a címszerepben a közelmúltban Budapes­ten is feltűnt Bruno Prevedi, a főbb sze­repekben pedig Zenaida Pally (Azucena), Margherita Roberti (Leonóra), és Peter Glossop (Duna gróf). Igaz, a bemutatko­zás némi balsikerrel kezdődött: Prevedi a főpróba után megbetegedett, de Simándy József bravúros beugrása élményt jelen­tett a premier közönségének. A további két előadáson megismerhettük Prevedi jellegzetesen olaszos, lágy, hajlékony te­norját is, mellyel — a többi művésszel együtt — méltó színvonalon közvetítette Verdi zenei mondanivalóját. A romanti­kus zenedráma itt, a szabadtéren — Mikó András rendezésével és Vaszy Viktor ve­zényletével — ugyancsak sajátos hatást váltott ki. A környezet természetessége különösen is kedvez az augusztus 8-tól műsoron levő Cigánybárónak, melynek rendezésé­ről — a tehetséges fiatal Békés András munkája — igen lelkesülten nyilatkozott már a próbák idején a vendégkarmester, a szerző dédunokája, Eduard Strauss. Lökös Zoltán A Trubadúr szegedi előadásáról. A címszereplő: Bruno Prevedi, Azucena: Zenaida Pally A Brankovics György előadásának szünetében Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja felkereste a szereplő művészeket. Képünkön: Házy Erzsébet és Kállai Gyula (Liebmann Béla felvételei)

Next