Ország-Világ, 1964. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1964-01-01 / 1. szám

Ma 1963-11­ Ítélt Rendőrkutya, revolver, gumibot és duplanelson — az Egyesült Államok déli államainak rend­őrsége minden kellékével fel­venni, hogy móresre tanítsa a négereket — ezúttal az alaba­­mai Birminghamban. Igaz, a washingtoni kormány hozott valamiféle rendeleteket a nége­rek állítólagos jogairól, de N­incs az a dús és gazdag regényírói fantázia, amely versenyre kelhetne a valóság izgal­mas, derűs és drámai, felemelő és tragikus törté­­néseivel. 1963 bővelkedett meglepő, érde­kes eseményekben; közöttük nem egy akadt, mely kihatásaiban egész népek életét befolyásolta, mely következményeiben eldöntheti az egész em­beriség sorsát. Ezt az évet a szocializmus újabb előretörése, rendkívüli tettek, határozatok, ter­mészeti csapások és emberi alkotások teszik ne­vezetessé a történelemben. Ebben az évben való­sult meg a béke megőrzésének egyik legbiztosabb ígérete: a józan belátás csendet parancsolt az atomkísérleteknek földön, vízben, levegőben. Eb­ben az évben sok árvíz és pusztító hurrikán to­m­­bolt a világon... Ebben az évben a természeti erőknél is félelmetesebb, dühödtebb, aljas indu­lat kioltotta az Egyesült Államok elnökének éle­tét. Ebben az évben egy kedves arcú, fiatal nő meghódította a világűr végtelen távolságait... Ebben az évben feketebőrű emberek százezrei vonultak fel jogaikat kiharcolni... Az élet gazdagságát, bonyolultságát ellentmondásait, kaleidoszkópszerű, kusza eseménysorozatát, ka­­valkádját próbáljuk most képekben és néhány szavas hírekben felvillantani olvasóink előtt... mindez papíron van, s a kong­resszusi folyosókon mindennap felhangzik a déli demokrata­pártiak figyelmeztetése: — Jö­vőre választások jönnek, s ha azt akarjátok, hogy rátok sta­­■sele arrca. Agyúdörgéssel köszöntött az újév a délvietnami delta­vidékre — a partizánok mesterlövészei tucatnyi ameri­­kai helikoptert szedtek le. Diem, a fasiszta diktátor­­ megtorlásképpen túszokat szed a falusi lakosok közöl és agyonlöveti őket. Az 1804-es év is új harcokkal köszönt be D Dél-Vietnamban — de hol van ma már Diem, a diktátor? A finn és a magyar nyelv a történelmi fejlődés során meglehetősen eltávolodott egymástól, de Urho Kaleva Kekkonen, a Finn Köztársaság elnöke mégis kele­­mesen »elbeszélget­« a lágymányosi lakónegyed egyik bölcsődéjének apróságaival A függetlenek a még elnyomottakért: a független af­rikai országok addisabebai csúcsértekezlete harcot hir­detett a gyarmatosítás minden megnyilvánulása ellen. Képünkön K­wam­e Nkrumah, ghanai elnök beszél, mellette Halié Szelasszié etióp császár

Next