Ország-Világ, 1964. július-december (8. évfolyam, 27-53. szám)

1964-07-01 / 27. szám

I­­3o­k­r­o­hmkroovűlés /■ Ú­jra összejöttek a nép képviselői, hogy törvényt alkossanak a posta- és táv­­ki­közlésről, hogy meghallgassák, megvitassák belkereskedelmünk helyzetét, hogy interpellációkkal segítsék a közéletünkben mutatkozó problémákat, s hogy megtanácskozzák országunk, társadalmi életünk ügyes-bajos dolgait. A folyosó is élénk volt ezekben a napokban. A cigarettaszünetben egyik fő­városi orvosprofesszor a dunántúli tsz elnöktől érdeklődött az aratás gondjai felől: van-e elég kombájn, mikor kerül kés alá a búza, milyen holdankénti ter­mésátlagra lehet számítani. A tsz elnök-képviselő rövidre fogja válaszát, mert neki is van kérdezni­­valója. Egészségházat építenek, hogyan kellene a legcélszerűbben berendezni, s hogy a most végzett orvosok közül nem jönne-e valaki az ő községükbe, máso­dik orvosnak. — Mert nagy hiánycikk nálunk a faluban az orvos. A professzor nevet, s a körülállókra mutat: — Gondoltunk-e tíz évvel ezelőtt, hogy itt, a parlament folyosóján arról fog­nak keseregni,, hogy nincs elég szálloda a Balaton-partján, hogy milyen nehéz egy új Wartburgot kapni, hogy nincs elegendő hűtőszekrény ... (G. Z.) Mikojan tanácskozása India miniszterelnökével A K­asztasz Mikojan szovjet miniszterelnök-helyettes, útban Indonézia felé, Új-Delhiben hosszan tanácskozott Lal Balladur Sasztrival, az új Indiai miniszterelnökkel (Rádió Thefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Július 1-től a KGST-hez tartozó hét szocialista ország megvalósítja a közös teherkocsi-parkot. 92 700 vasúti teherkocsira kerül fel a közös vagon­park jelzése: OPW. A Rákos-rendező pálya­udvaron ráfestik a ma­gyar tehervagonokra az OPW jelzést (MTI — Fotó: Lajos György felv.) A Parlament folyosóján Kádár János, a Minisztertanács elnöke Czinege Lajos honvédelmi miniszterrel, dr. Molnár Frigyessel és Erdei Ferenccel beszélget (MTI — Fotó: Vigovszky felv.) Tito Varsóban Joszip Broz Tito hivatalos látogatásra Lengyelországba utazott. A varsói repülőtéren Wladyslaw Gomulkával, a LEMP KB első titkárával (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Nyikita Hruscsov svédországi látogatásáról A szovjet miniszterelnök Göteborgban, a Götaverke hajógyár munkásaival opw — közös vagonpark (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat)

Next