Ország-Világ, 1968. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1968-06-12 / 24. szám

az országban. A Kodály-iskolá­­ban most érettségizett először 34 diák. 650 hallgató tanul ze­nei műveltséget, a felsőbb tago­­­­zaton népművelés-politechnikát. Jókai diákoskodik Kecskemé­ten, Petőfi itt volt színész, Arany gyakran átjön Nagykő­rösről. Kossuth 1848 szeptembe­rében beszédet mond a Vásár­téren. A Nagytemplomban ma is őrzik a hordozható szószéket, amelyről Kossuth szónokolt. 1899-ben munkáspárt alakul, 1903-ban megjelenik az első he­lyi munkásújság. Tizennyolcban itt is győz az őszirózsás forra­dalom. A proletárforradalom bukása után itt üti fel szállását Héjjas Iván és bandája, kegyet­len módon, tömegesen gyilkol­ják a kommunistákat, hazafia­kat. Még egy dátum: 1944. október 31. A várost felszabadítják a szovjet csapatok. És ez tette lehetővé, hogy mindezt — ha vázlatosan is — el­mondhattuk az egykori mező­városról, Homokország főváro­sává magasodott Kecskemétről. Gát Zoltán — Hókai Imre Beatrice a József Színház tagjai Aranyhomok szálloda, az új szalag­házzal Egy kád a 100 ezerből 17

Next