Ország-Világ, 1971. január-június (15. évfolyam, 1-26. szám)

1971-03-24 / 12. szám

szerű reklámot hozott a Moszkvics gép­kocsiknak. A dél-amerikai lapok már ak-­­­kor egész oldalakat szenteltek autóinknak és versenyzőinknek, akiket nem kis túlzás­sal az űrhajósokhoz hasonlítottak. De a Moszkvics–412-es kapta meg elsőként „a legbiztonságosabb gépkocsinak” járó elis­merést is, attól a nemzetközi bizottságtól, amely Párizsban székelt. — Ám úgy látszik ez sem volt elegendő a teljes sikerhez. Még egy próba kellett. S ez tavaly ősszel meg is történt. Belgium­ban, a világ egyik legnépszerűbb autóver­senyén először jelentek meg a Moszkvics— 412-esek, méghozzá úgy, hogy azokat nem szovjet, hanem belga versenyzők irányítot­ták. A kétnapos verseny után a világ leg­nagyobb autógyárainak 64 kocsijából mind­össze 22 érkezett a célba és elsőnek egy Moszkvics futott be. A vert mezőnyben is­mét Alfa Romeók, Peugeot-k és Ford Es­­cortok voltak... A verseny után újra sok megrendelést kaptunk a világ minden tájá­ról. Ez a mi számunkra azért is jelentős, mert azok a szkeptikusok, akik a London— Sydney és a London—Mexikó rallye-n elért sikereinket csak véletlennek tartották, ez­úttal méltó választ kaptak. Most már talán mindenki elhiszi, hogy a Moszkvics a leg­megbízhatóbb, a legjobb minőségű és a legdinamikusabb gépkocsik közé tartozik. Úgy gondoljuk nem véletlenül született a belgiumi versenyen az a jelszószerű meg­állapítás: — A Moszkvics mindent tud! 35 ezer, Magyarországon Az elmondottak után már csak az a kér­dés maradt hátra: hová kerül, hová kerül­jön ez a sok gépkocsi? Viktor Szadovnyikov röviden így vála­szolt: exportra és a hazai utakra. Majd a két fogyasztói területet külön-külön is ele­mezte.­­ A Lenini Komszomol Autógyár futó­szalagjairól 1967. május 19-én gördült le az egymilliomodik gépkocsi, mely azóta 500 ezerrel gyarapodott. A mi házi statiszti­kánk szerint a világ 70 országában talál­ható Moszkvics. A Szovjetunió különböző vidékein egymillió futkározik, a külföldiek közül pedig Magyarországon 35 ezren vall­ják magukat Moszkvics-tulajdonosnak.­­ Hogy a Moszkvába kerülő Moszkvi­csok a taxivállalat kezelésébe kerülnek-e, azt csak annak a vitának a rendezése oldja meg, amely jelenleg akörül folyik: a közle­kedési hálózatot a taxik nagyarányú növe­lésével tökéletesítsék-e, vagy inkább magán­­személyeknek adják el a gépkocsik zömét? Ha engem kérdeznek, a kongresszusi irány­elvekre hivatkozva azt mondom, az élet­­színvonal lényeges emelkedéséhez az is hozzátartozik, hogy a néhány éve autóra várók igényeit is jobban elégítsük ki. S mi­után az új személygépkocsik most megin­duló nagybani sorozatgyártása erre lehető­séget nyújt — éljünk is vele. Kákai Imre 1969-ben készült el a 220 ezer négyzetméter területű karosszéria­szerelő csarnok, amelynek két félkilométeres futószalagja naponta 700 Moszkvicsot képes lebocsátani Moszkvics és a KGST-palota Akár szimbólumnak is beillik, hiszen a Lenini Komszomol Autógyár életében különösen fontos helyet foglal el a szocialista országokhoz fűződő baráti kapcsolatok erősítése és fejlesztése Viktor Szadovnyikov Bojár Sándor felvételei .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék