Ország-Világ, 1971. január-június (15. évfolyam, 1-26. szám)

1971-03-24 / 12. szám

A / M tánc- és balettszerető közönség mindig őszinte ér­deklődéssel várja egy-egy kül­földi, régen látott, vagy ha­zánkban még ismeretlen tánc­­együttes vendégszereplését. Most, egyszerre két kitűnő együttes bemutatkozásának ör­vendezhettünk. Az észt balett­művészetet reprezentáló Esto­nia-balett az Operaház, az EAK Reda népitáncegyüttese a Vígszínház színpadán mutat­ta be tudását. Az észt táncművészek ven­dégjátékának a magyar közön­ség számára legizgalmasabb produkciója Bartók Csodálatos mandarinja volt. Az „észt mandarin" — amely nyilván­valóan más felfogásban ke­rült színpadra, mint a „mi mandarinunk” — s a többi — számunkra azért is élmény és öröm, mert ismét eggyel gya­rapodott azoknak az együtte­seknek száma, amelyek meg­érezték és megértették Bartók e csodálatos művét. Más talajon sarjadt, de nem kevésbé látványos az EAK néptánckultúrájával megis­mertető Reda táncegyüttes mű­vészete. Zenéje, sajátos ritmu­sa és mozgáskultúrája sokat el­árul egy népről, igazán „beszé­desen” vall róla, s valóban alkalmas arra, hogy közelebb hozzon egymáshoz művészeket, népeket, gondolatokat. Képriportunkban a nagy si­kerrel szerepelt két együttes műsorából mutatunk be né­hány mozzanatot. E SKOm REDA Jelenet az Estonia Carmenjából A Divertimento egyik pillanata

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék