Ország-Világ, 1971. január-június (15. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-27 / 4. szám

Imal I InBram i­ Q) MÉSZÁROS LÁSZLÓ NYOMÁBAN A Magyar Televízió néhány munkatársával két hetet töltöttünk a Szovjetunióban. Koprodukciós képzőművé­szeti filmet készítünk a magyar nép és a Szovjetunió né­peinek ezeréves kapcsolatairól. Ennek a munkának során jutottunk el Kirgizia hangulatos fővárosába — Frunzébe. Itt a tragikus körülmények között elhunyt Mészáros Lász­ló szobrászművész emlékét kutattuk. A művész rövid — szobrász számára különösen rövid — tíz esztendeig tartó munkásságának színhelye rendkívül változatos: négy év itthon, három Rómában, egy év Moszkvában, és két esz­tendő Kirgiziában. Frunzei munkássága volt életének utol­só két alkotó éve. A harmincas években Magyarországon bábeli zűrzavar uralkodott a művészet és a művészetpolitika területén. Mé­száros László szobrászata minden ízében, formájában, tar­talmában éles szembenállást jelentett a kor neobarokk, akadémikus felfogásával. Ilyen körülmények között, le­számolva a hazai viszonyokkal, a látszólagos előrehaladást is alig biztosító körülményekkel, érzelmeitől fűtve, a mon­golos típusok iránti művészi érdeklődését és a monumen­tális feladatok iránti becsvágyát követve, Mészáros László a Szovjetuniót választotta, ide emigrált feleségével és kis­lányával. 1936-ban érkezett Kirgiziába. Uitz Bélával részt vett a frunzei kormánypalota külső és belső díszítésében, par­kok, terek tervezésében, de legtöbb idejét portrék készí­tésével töltötte. Úgyszólván minden korú és foglalkozású ember érdekelte, nagyon sok kirgiz munkást, parasztot, gyereket mintázott meg. A Frunzei Állami Múzeum sok munkáját őrzi Mészárosnak. Található itt egy vörös kő szo­bor is, egy kedves, 12—13 év körüli kislány portréja. A szobor modelljét, az akkori kislányt (ma a Frunzei Állami Tudományegyetem dékánja, nyelvész-professzor), Umeta­­lieva Beisegul Dzsaki­likovnát otthonában kerestük fel. A következőket mondta Mészárossal való megismerkedéséről: „1937-ben történt, én még kisiskolás voltam. Mészáros nem messze lakott a mi iskolánktól, és egyik nap, tanítás után megszólított. Elmondta, hogy szeretne velem megismerked­ni, és megkért, hogy álljak neki modellt. A megbeszélt idő­pontban meg is jelentem Mészárosék otthonában. Egy ked­ves kis házban laktak, a feleségével és kislányával. Elő­ször egy akvarellt készített rólam, majd azt mondta, sze­retne szobrot is mintázni. Ezután csaknem két hónapig jártam hozzájuk. S ez alatt az idő alatt én is kedvet kap­tam a rajzoláshoz, festegetéshez, és megkértem őt, cserébe tanítson engem. Mészáros szívesen eleget tett ennek a ké­résnek, és biztosan tudom, hogy a művészetek iránti von­zódásom akkor született, Mészáros hatására. Barátságunk hosszú ideig tartott, szinte úgy tűnik, a mai napig...” (Csenterics Ágnes A szobor... ... és modellje­i (Fotó: Aldor György) 20 GARÁZS A WEST ENDEN London legújabb, „hasznos” látványossága ez a többszintű garázs, melyben 400 kocsi számára van hely MTI — Külföldi Képszolgálat KÜLÖNÖS BÁRSZEKRÉNY Egy düsseldorfi állat­­preparátor — egy Afri­kából nemrég hazatért vadász megrendelésére — praktikus kis bár­szekrényt formált­­ elefántlábból FÉRJEM, A HÁZIASSZONY

Next