Ország-Világ, 1976. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1976-03-10 / 10. szám

a kocsik két kerékre ágaskod­nak és megkezdődik a manézs­­ban, az ide-oda forgó kocsik tetején a viadal. Az a győztes, aki egy percen belül le tudja taszítani a másikat. Egy-egy viadal három menetből áll. A lovagi romantikából és a XX. század harmadik harmadának különleges őrületéből született produkció táblás házak előtt fut. A gyerekjátékok sorában a magasba emelkedő helikopter, vagy holdrakéta már „régi le­mez”. Most új szenzáció hoz­za lázba a nyugatnémet gye­rekeket: az úszó olajsziget-já­­ték. Ez nem más, mint egy megfelelően lekicsinyített ten­geri olajkút, amelyet bármely vízfelületen „vízre bocsáthat” ifjú tulajdonosa. A játékot kö­téllel rögzítik a parthoz. Ol­csóbb változatában az olajszi­get csak lebeg a vízen, drá­gább változata azonban mű­ködik is. Amennyiben hét de­ PANORAMA Az angol parlament a nők védelmében Az angol parlamentben — először a történelem folyamán — családi problémákat tár­gyaltak. Egy különbizottság jelentéséről volt szó, amely szerint Angliában az a tény: férjek verik a feleségüket — egyáltalán nem tartozik a rit­kaságok közé. A hidegvérűnek tartott angolok között az ilyen esetek száma egyre növekszik. Mégpedig nemcsak az „al­sóbb társadalmi rétegekben­’ (ahogy azt a bizottság jelenté­sében finoman kifejezte), ha­nem „feljebb” is. A probléma nem jelenték­telen, a megfigyelések szerint Angliában az utóbbi években növekszik úgy a családi vere­kedések száma, mint a csalá­dokon belül elkövetett gyil­kosságok száma is. A parla­ci olajat töltenek a tartályba, egy elemes minimotor a tar­tályból kipréseli az olajat, amely a toronyból — írja a prospektus — „valósággal ki­lövell”. Persze a vízbe. Éljen a környezetvédelem! * A berni Scherz Verlag a minap kereken egymillió pél­dányban jelentette meg „A világ legkisebb krimi”-jét. A minikönyv 3X5 cm-es, 48 ol­dalas, és kizárólag reklámcé­lokat szolgál. A svájci kiadó így kívánja ellensúlyozni a nyugatnémet kiadók Svájcot elárasztó krimiözönét. Ja, és hogy mi van a 48 oldalon? G. Scerbanenco egyik rövidített bűnügyi története, amely az amerikai Alfred Hitchcock bűnügyi regény­ könyvtárá­ban jelent meg. Milyen nemes ez az elszánt küzdelem, amelyet a svájciak­ folytatnak a nyugatnémet kri­mi ellen — egy amerikai kri­mi harcba vetésével. Egy hajmosáshoz legalább két segítő és egy szárítókötél szükséges, ha Mrs. Irina Go­ment egyes képviselői most követelik, hogy családi vere­kedés esetén — mikor rend­szerint a férj veri el feleségét — a rendőrség is beavatkoz­hasson, sőt, a helyszínen rög­tön vád alá helyezhesse a he­ves vérű férjeket. A pszichológusok szerint a verekedős férjek áldozatául az esetek többségében a nagyon fiatal, hamar teherbe esett fe­leségek esnek. Az okok közt agresszivitás, alkoholizmus, meg nem értés stb. vezetnek. Nem véletlen, hogy az an­gol parlament éppen most kezdett el foglalkozni ezzel a régen megoldásra váró üggyel. A megfigyelők szerint a nők nemzetközi éve volt hatással a brit honatyákra ... dyn, a lengyel földről Lon­donba származott háziasszony elhatározza magát erre a mű­veletre. Mrs. Godynnak ugyanis huszonnyolc esztende­je gondosan növesztett, 193 centiméter hosszú haja van — ő maga csak 163 centiméter magas. A hajmosás azután megfelelő segéderők közre­működésével zajlik: a hajat több részre bontva megmos­sák, majd ugyancsak több részre bontva a szárítókötél­hez erősítik, azután előveszik a szárítót. Mrs. Godyn hallani sem akar hajkoronája megrö­vidítéséről. „Kiszámítottam, hogy hajam évente 7 centivel nő” — mondta — „és ez nem olyan sok, hogy a közeljövő­ben egy-egy hajmosásom négynél több ember közremű­ködését igényelné. Ugyanis, ha négynél több ember szük­séges egy meghatározott al­kalmi munka elvégzésére, az angol törvények értelmében ez már­­társadalmi esemény­nek’ számít, amit külön en­gedélyeztetni kell.” Ki hitte volna, hogy egy burjánzó hajkoronát Angliá­ban egy törvény is fenyeget. Tízezerjófil méterről zuhant le Akik ma találkoznak vele, szinte nem hisznek a szemük­nek: ez az egészséges, piros­pozsgás fiatal nő az, aki tíz­ezer méterről zuhant le és él­ve maradt...? Vesna Vulovic — mint emlékezetes — 1972 januárjában az usztasák által Csehszlovákia területe felett felrobbantott jugoszláv repü­­­lőgép stewardesse volt. A gép a robbanás következtében da­rabokra szakadt tíz kilométer magasságban, az utasok mind szörnyethaltak. A mentőegy­ségek viszont még életben ta­lálták Vesnát. Azonnal kórházba szállítot­ták, ahol több nehéz műtéten esett át. Ezután nem lehetett hallani róla, lassan mindenki elfeledkezett a csodálatos és mégis megmagyarázhatatlan módon megmenekült lányról. Vesna Vulovicot csak nem­régen „találták meg” ismét a fotóriporterek — Párizsban sé­tált az utcán. Kiderült, hogy időközben férjhez ment egy Brek nevű jugoszláv mérnök­höz és Párizsba utaztak nász­­útra. Az immár szokásossá vált kérdésre: „Hogy érzi ma­gát”? — Vesna vidáman fe­lelte: „Remekül. Most már csak egy operáció vár rám — ki kell vezetnem a mandulá-! Négy évvel a szörnyű zuhanás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék