Ország-Világ, 1989. január-június (33. évfolyam, 1-26. szám)

1989-05-03 / 18. szám

KEZDŐDÖTT! S­^ nádi­techn­i­ka - csökken­­tésről, egy folyamatról van szó, szükséges mindenképpen tájékoztatni az aktusról a világköz­véleményt. Miután tehát megér­keztek a halasi pályaud­var tőszomszédságában veszteglő szerelvényhez az újságírók (és kellő számú felvételt készítet­tek a helyszínen tartóz­kodó híres-hírhedt kép­viselő-pornósztárról, Cicciolináról), végre megkezdődhetett a vár­va várt esemény. „A berakodás éksze­részmunka’’ — kom­mentálta a látottakat Borisz Adamenko, a dé­li hadseregcsoport törzs­­főnökének helyettese. A harckocsik vagonra ra­kása már csak azért sem egyszerű dolog, mi­vel a tankok tizennégy centivel szélesebbek a vasúti kocsiknál. A 19- 20 éves harckocsivezető­ket láthatóan ez egy csöppet sem zavarta, egykettőre bevagoníroz­­ták a 31, kissé megviselt páncélost. A szerelvény a tervek szerint Kecske­mét, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza és Záhony érintésével hagyja (hagyta) el az országot. A célállomás valahol Ukrajnában, egy raktárbázis lesz, ahonnan a technika egy részét a kiképző egysé­gekhez szállítják, másik részét pedig részlegesen szétszerelik, s az alváza­kat átadják hasznosítás­ra a népgazdaságnak. „A teljes páncélos és rakétatechnikát, illetve a személyi állományt legkésőbb május végéig ki kell vonni Kiskunha­lasról” — nyilatkozta a csapatcsökkentés üte­méről Zajcev alezredes, az ezred parancsnoka. A körletek zöme máris üres, ide egyébként az ország nyugati határvi­dékéről műszaki-javító alakulat érkezik majd. A távozó katonák jelen­tős részét leszerelik. 1991-ig Kelet-Európá­­ból mintegy ötvenezer szovjet katonát vonnak ki vasúton, illetve egy részüket (és a technikát) teherautókon szállítják a Szovjetunióba. Hogy ez a tény milyen fogad­tatásra talált az érintett országokban, sejthető Kiskunhalason minden­esetre az események gyorsan, nagyobb fel­hajtás és ünneplés nél­kül zajlottak le, s a las­san kigördülő katonai szerelvényt csupán egy nemzetközi gyorsvonat mozdonyának véget érni nem akaró dudálása bú­csúztatta. Kiskunhalas, 1989. áp­rilis 25., 12 óra 40 perc. Varjú Frigyes Csak óvatosan, centiről centire! Cicciolinót csaknem olyan érdeklődés kísérte, mint magát az eseményt Fotó: Horváth Dávid SZÁMOK TÜKRÉBEN A szovjet fegyveres erők főbb adatai: Létszám: 4 258 000 ebből szárazföldi erő: 1 696 600 haditengerészet: 437 300 A fennmaradó hányad a rakétaerők, légvédelmi és légierő, illetve a hadtápegységek személyi állományá­ból tevődik össze. Az egyoldalú csapatcsökkentések utáni létszám: 3 760 000 fő lesz. * Vitalij Sabanov hadseregtábornok, honvédelmi mi­niszterhelyettes január közepén az osztrák rádió és televízió tudósítójának nyilatkozva kijelentette: „A csapatok teljes kivonásával kapcsolatban még nem született döntés, ezt a kérdést majd akkor vizsgálják meg, ha befejeződött a részleges kivonás”. * Cservov vezérezredes a Komszomolszkaja Pravdának adott nyilatkozatában hangoztatta: azokat az egysé­geket, amelyeket a bejelentett intézkedések értelmé­ben vonnak ki a Varsói Szerződés országaiból, fel­oszlatják. Alaptalanok azok a feltevések, hogy az összesen mintegy 50 ezer főt ázsiai területre vezé­nyelnék át. * Magyarország területéről 22 szovjet egységet vonnak ki — közölte március végén egy sajtóértekezleten Matvej Burlakov vezérezredes, a déli hadseregcsoport főparancsnoka. Egy teljes létszámú páncéloshadosz­tály, egy kiképző páncélosezred, egy vegyvédelmi zászlóalj, egy katonai iskola és néhány más egység távozik az országból. A kivonás után a déli hadseregcsoport létszáma több mint tízezer fővel csökken, mintegy 2400 tiszt­tel és zászlóssal, és csaknem 8000 altiszttel és kato­nával. További 1800 katonacsalád, tehát körülbelül 4000 ember is elhagyja Magyarország területét. Kivonnak 450 harckocsit, 200 löveget és aknavetőt és 3000 gépkocsit. Burlakov szerint májusban és júniusban a harcko­csihadosztályt és a kiképző harckocsiezredet teljes egészében kivonják. Az év második felében kerül sor a vadászrepülő-ezredre és a deszantroham-zászlóalj­­ra. A többi egység jövőre távozik. * A szovjet egységek távozásával magyar tulajdonba kerül 11 helyőrség. A gödöllői Grassalkovich-kastély, a az esztergomi Bazilika melletti épület, a szombathelyi, bajai, a mosonmagyaróvári és a nyíregyházi hely­őrség. Részben lesz magyar tulajdon: a fertődi, a tol­nai, a kecskeméti, a győri és a tamási helyőrségi lak­tanya. Átadnak 19 laktanyát, 850-900 lakást, 13 ét­kezdét, valamint tárolókat és raktárokat. Ezek közül közel 40 objektumot a szovjet hadsereg épített. * Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár egy múlt heti sajtóértekezleten kijelentette: a szovjet csa­patok teljes kivonása Magyarországról nagymérték­ben függ a 23-ak bécsi tárgyalásainak eredményeitől. Szerinte az osztrák fővárosban már az idén vagy jö­vő év első felében létrejöhet a megállapodás, s akkor a kilencvenes évek első felében sor kerülhetne vala­mennyi szovjet katona távozására. ORSZÁG-VILÁG I 5

Next