Ország-Világ, 1894 (15. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalom, 1894

Oldal Oldal Oldal Oldal XI. Facsimilék. Kirgiz falu......................................... . 809 Gyermekboldogság.................... A szabadságharcz nevezetesebb szerep-Kelta régiségek a nemzeti múzeumban . 810 Hit és szeretet ......................... ... 860 főinek aláírása ... 488 Miksa római király ......................... . 811 Karácsonyest............................. Petőfi Nagybányán írt költeménye . . 535 Suc­oldska : Tisza Kálmán levele.........................9 Jókai a nagybányaiaknak . . .. . . 539 Dr. Raik Zsigmond ......................... . 81­1 Pávatell . ............................. Három királyné................................. Szent István egyedül fenmaradt decre-Levi Hermann..................................... . 817 Reiszner: Jókai Mór tanulókorabeli köszöntője . 22 torna . . ........................ ... 557 A washingtoni capitolium................ . 821 ideál . . . 865 Ásvai Jókay József bibliája .... . 23 Láng Lajos autogramja .... ... 607 Föld és népei (6) .......................... . 821 Kailása .... ..................... Jókai ifjúkori olvasmánya ..... . 27 Pulszky Ferencz levele . . . .... 626 Lengyel számű­zöttek Szibériában . .. 825 Az árvák karácsonya ..... . . . 869 Jókay József kézirása......................... . 27 Goldmark : Sapphe-ouverture ... 637 Bihari Sándor : Az első dal .... . 826 •Graenzenstein Béla ...... ... 873 A Hétköznapok első kézirata .... 27 Matlekovits Sándor autogramja .... 687 Goró Alajos : Áhítat......................... . 828 Echtler A. : Guyon Richard kinevező okmánya .. 232 Hubay Jenő: Filippo­ vallomása . . . 765 Zellner Lipót......................................... . 830 A legújabb családtagok . . ... 877 Kossuth az osztrák foglyokról . . .. 232 * * * Szalay Imre......................................... . 837 Huttlesz Károly: Orvosi bulletin Kossuth állapotáról .. 232 Minden számban: Világ folyása Adorján A múlt és jelen . ............................. . 840 Esti harangszó ...... . . . 881 Tóth Kálmán ifjúkori kézirata . . .. 386 Sándortól. Lebstück Mária................................. . 811 Behavazott vonat .­­ . i .­­ .... 881 Gróf Csáky Albin autogramja . . .. 400 Minden számban : Irodalom, színház, művé-Képek a szabadságharczból (10) . . . 843 Szendergő gyermek ...... . . . 884 Kossuth Ferencz az EMKF­ ről . . .. 415 szót, zene, hírek, vegyesek, egyletek és Gerhardt Alajosné : Bimbó................. . 819 Kossuth Lajos Tivadar az EMKEről . 415 társulatok, szerkesztői üzenetek, rejtvények

Next