Ország-Világ, 1898 (19. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom, 1898/2

II. KÖTET * 1898 * II. KÖTET ORSZÁG-VILÁG­ I KÉPES HETILAP TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM SZERKESZTI D­R. VÁRADI ANTAL BUDAPEST KIADJA AZ ORSZÁGOS IRODALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság.

Next