Ország-Világ, 1920 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1920-09-19 / 38. szám

450 ORSZÁG-VILÁG Az idei filmbemutatók közül egyikét a legszebb sike­reknek azok a darabok aratták, amelyeket az Egyet­értés Filmvállalat R­-t. mutatott be. Négy nagysza­bású új magyar képet láttunk, amelyek közül »Kamilla« (Egy az Egygyel) Peladon regénye, a Halál után« Gas­­ton Leroux regénye,­­Újjászületés*, melyet Deésy Alfréd írt filmre, a­­Diana* Crocker regénye, melyet Pakots József dolgozott át filmre. A főszerepet valamennyiben Hollay Kamilla játsza. Ez a fiatal moziszar nemcsak mint bájos jelenség, ha­nem egyben mint sokoldalú, elsőrangú művésznő mu­tatta be értékes tudását. A négy film négy biztos si­kert jelent a számára, amelyekkel véglegesen megalapí­totta megérdemelt hírnevét. Deésy Alfréd rendező olasz modorban dolgozik és ebben fényesen megállja a helyét. Elsők között volt, akik nálunk a filmmel foglalkozni kezdtek és most, amikor ez a szakma termékeny virágzásban van, nevét még mindig az elsők között emlegetik. Filmjei kül­földre is utat találtak, ahol jelenleg is műsoron szere­pelnek. A mostani mozidarabok is valószínűleg hama­rosan követni fogják ebben az előzőeket. Külön dicséretet érdemel Arany Ferenc operatőr, aki valóban mesteri felvételeket készített. Talán elég csak annyit mondani róla, hogy nem ismerünk senkit, aki ezt nála jobban tudta volna végezni. Elismeréssel kell megemlékeznünk a szereplőkről. Hollay mellett Tanay Frigyes produkált értékes szép játékot, de részt érdemel a sikerből Haraszthy Mici, Dezsőffy László, id. Ditrói Mór. Figyelmet keltett Hollay állandó partnere , Andre León, aki hatásos sze­repében izmos tehetségről adott bizonyságot. Egyidejűleg került bemutatásra az Ilsteni kert című amerikai sláger, melyet szintén tetszéssel fogadott a közönség. Lantos József. Hollay Kamilla. Hollay Kamilla és Andre León. Andre León és Hollay Kamilla. Andre León és Hollay Kamilla. Andre León és Hollay Kamilla. Hollay Kamilla és Andre León. Jelenetek az »EGYETÉRTÉS« filmvállalat által nagy sikerrel bemutatott »EGY AZ EGYGYEL« című filmújdonságból. Főszereplők: Hollay Kamilla és André Lear. — Rendezte: Deésy Alfréd. — Arany Ferenc operatőr felvételei. 1920

Next