Az OKT nyomtatványai 1896-1901 - Az Országos Közoktatási Tanács nyomtatványai (Budapest, 1901)

Az Országos Közoktatási Tanács

-^3/­0216/A­ ­ AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS. ELNÖK: Dr. Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. MÁSOD-ELNÖK : Dr. Fehér Ipoly, pannonhalmi szent-benedekrendi főapát. ALELNÖK: Dr. Beöthy Zsolt, miniszteri tanácsos, tud. egyet. ny. r. tanár. TITKÁR: Sebestyén Gyula, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti igazgató. ELŐADÓ TANÁCSOSOK : 1. Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. rk. tanár, Budapest, VII., Erzsébet­körút 9. 2. Dr. Bokor József, f. keresk. isk. rendes, tud. egyet. magántanár, Buda­pest, V., Kálmán­ utcza, Pallas int. 3. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest,VI., Hunyady-tér 12. 4. Dr. Heinrich Gusztáv, miniszteri tanácsos, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, VIII., Muzeum­ körút 18. 5. Dr. Kármán Mór, gyakorló fegymn. rendes és tud. egyet. magántanár, Budapest, VIII., Kerepesi­ út 49. 6. Dr. Kisfaludy A. Béla, tud. egyet. ny. r. tanár, a Szent-István-társulat al­elnöke, Budapest, IV., Királyi Pál­ utcza 13. 7. Dr. König Gyula, miniszteri tanácsos, műegyetemi ny. r. tanár, Buda­pest, IX., Vámház­ körút 5. S.Lakits Vendel, székesfőv. igazgató-tanító, Budapest, VI., Érsek-u. 4. 9. Dr. Medveczky Frigyes, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, Vill., Muzeum-u. 3. 10. Dr. Bauer Imre, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, V., Kálmán-u. 19/b­. 11. Dr. Riedl Frigyes, közs. főreális k. r. tanár, Budapest, VI., Andrássy-út 82. 12. Szuppán Vilmos, áll. felső leányiskolai igazgató, Budapest, VI., Váczi­körút 23. .

Next