Orvosi Hetilap, 1859. május (3. évfolyam, 18-22. szám)

1859-05-01 / 18. szám

Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Dr. MARKUSO­VSZKY L. MÜLLER EMIL. Tulajdonos és felelős szerkesztő, kiadó-könyvnyomdász. Tartalom: A bőr kórisméje. Dr. Poor Imrétől. — Torokgyík körüli eljárás átalában és különösen a párisi gyermekkórházban. (Vége.) Dr. Palay. — Hebra tanár korodája. Szeplők és májfoltok. Dr. Sch­warzenberg. Tárcza : A pesti egyetemi központi épület tárgyában. — Lapszemelvények. — Vegyesek. — Pályázatok. — Pest, 1859. Előfizetési ára: helyben 4 fr. 50 fr. egészév 9 fr. vidéken félév 5 fr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot illető közlemények és fizetvények bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltéinek soronként 14 uj­érért 1$. S­i. Május 1. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szerkesz­tőnél ujtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya­ utcza 12-dik szára. ORVOSI HETILAP, A BŐR KÓRISMÉJE (Diagnosis morborum cutis). Dr. Poor Imrétől.*) Folytatás. Azon, legnagyobbrészt idült kötegek, melyek­nek jellegző sajátságairól ez alkalommal fogunk szóla­­ni , csaknem mindannyian majd önállólag önszenvi bántalom gyanánt lépnek föl, majd a bujasenyvvel oki viszonyban mutatkoznak. Minthogy a bujasenyves kütegek az önszenvi vagy egyébkorvegyi körbajoktól határozottan különböznek, nehogy félreértessünk, nyilvánítjuk, hogy jelen közleményünkben csupán az önszenvi bántalom gyanánt föllépő kütegekről leend szó, mellőzvén a bujasenyvvel oki viszonyban álló bör­­bántalmakat. 3) Pikkelyes bőrbajok (Morbi cutanei squammosi). A pikkelyek aprók, korpa­ alakúak, fehérdedek, könnyen lefoszlók, terjedtebb bőrtájakat foglalnak el; a pikkelyfödte börtáj világos élénkvörös, éget és visz­ket ; kedvencz helye a haj fürtös fej .... Korpag (pityriasis). A pikkelyek, vagy jobban mondva , a kérgecsek (crustulae) aprók, korpa-alakuak, sárgásak, a bőrhöz tapadnak, talapjuk kör­ alakú, e körök kisebb bőrtá­jakat foglalnak el; a kérgecsek által födött bőrrész lábszerű vörös, csekély égő fájdalmat külöl, e killeg néha csekély láz kíséretében tör ki . . . Körcsös sömör (herpes cir­cinatus). A kör alakú vörös és duzzadt talapon nagyobb, egymást érő pikkelyek támadnak; a killegkörök kö­zepén láthatni az ép bőrt, mely a körülfekvő pikkely­­halmaz miatt mélyedettnek látszik; mindegyik kü­teg­­kört lábszerű körpír veszi körül; a kütegkör többnyi­re csonkaszélű, patkóalakú; a törzsek mellső felszínét kedveli; fiatal egyéneknél gyakori; éget és viszket . . . Pikkelykor (lepra Willani). Vörös talapon stearinfehér vagy kőtapasz (Mör­tel) szürke pont — csöpterületű pettyek támadnak; e pettyek nagyobb, egymáshoz tapadt pikkelyekből ál­lanak, idővel pénz — tenyérnyivé nagyobbodnak; a kütegek közepe és széle egyaránt pikkelyfödött, egyes kütegeket nem vesz lábszerű bőrpir körül ; kedvencz támadási s tartózkodási helye a könyök- és térdtáj, a végtagok feszoldala stb.; idősb egyénekben gyakori, inkább viszket mint éget .... Pikkelysömör (psoriasis). Halavány talapon erősen odatapadó, nagyobb és kemény pikkelyek . Halhéja­g (ichthyosis). 4) Bibircsós bőrbajok (morbi cutanei populosi), mindannyian viszketnek. Különálló, vörös, kisebbnagyobb bibircsók (sze­mölcsök, papulae) a csecsemő egész testén , leginkább az arczon, mérsékelt viszketegség . . . Tej szemölcs (strophulus). Majd különálló majd összefolyó, kisebb nagyobb, vörös bibircsók a felnőttek egész testén, kiválólag a végtagok hajló oldalán; a viszketegség sokszor gyöt­­relmes . . Hevenydobrocz (lichen a­cutus): A felnőttek egész testén, kiválólag a végtagok hajló oldalán a szabályos bőrrel egyszínű bibircsók támadnak, melyek majd különállanak majd összefoly­nak s mérsékelt viszketést kidőlnek idült dobrocz (lichen chro­nicus). A test bármely részén különálló, apró, sötétebb­­vörös bibircsók támadnak , az egyes apró bibircsók nem nagyobbodnak ugyan , hanem a közöttök kitörő újabb bibircsók által folyvást szaporodnak s addig terjednek tovább, mig a betegnek teste tetetül talpig a bőrt sűrűen ellepő bibircsók által dagadt, sötétvörös keményedett fölszinüvé változik; a dagadt bőrföl­­szin pikkelyekben hámlik le ; minél inkább szaporod­nak és terjednek az apró bibircsók, annál gyorsabban aszik ki gátolhatlanul a szervezet; éget és viszket . . . Hebra tanár vörös dobro­cz­a (lichen exsudativus ru­ber Professoris Hebra). *) Eleje és folytatmánya nOHLa­punk ez évi 14. és 15. számában van közölve. Sz.

Next