Orvosi Hetilap, 1865. szeptember (9. évfolyam, 36-39. szám)

1865-09-03 / 36. szám

573 Május 6-án áttétet­ett a beteg más kórterembe, hol 8-án meghalt. A Lánczolat 9-én Strops kórboncztanársegéd úr által vitetett végbe A) Külvizsgálat. A 42 éves férfi hullája közép termetű, kö­zépszerűen táplált, bőrszíne halvány, hajzata gesztenye-barna, szemei félig nyitvák, a köthártya mérsékelten bele­vett, a sza­ruhártya elhomályosodott, a szivárványhártya sárgás, a láta mérsékelten tágult , az állkapocs kissé mozgatható, a nyak rövid, vastag, a kulcscsont fölötti tájak mérsékelten beesvek, a mellkas hordó-­ ülemű; az altest­­mérsékelten besüppedt, a végtagok merevek; a háton sötét szederjes elterjedt folt. B) Rémesgálat: A fejbőr közép vértartalmú. A koponya boltozat felényivel vastagabb, csontbéldús, a keménykér vér­szegény ; a felső sarlóöbölben kevés híg vér, a lágy agykérek kissé megvastagodottak, szívósak, közép vértartalmúak; a tésztapuha agy metszlapján kevés mákszemnyi vérpont. A bal láttelep mellett kívülről találni egy dió­ nagyságú pépesen szét­­málló halvány rózsaszínű helyet, melyből kevés mennyiségű vöröses fehér folyadék szivárgott ki. A koponya lágy részeinek átmetszésekor mintegy három obonnyi savóval kevert vér folyt ki. — A torkolat visszerekben sok hígan folyó megyszínű vér, a pajzsmirigy valamivel nagyobb, közép vértartalmú. A lég­cső nyákhártyája halvány, rajta, kevés nyúlós nyák. — A jobb tüdő csúcsa erősen oda nőve, akkora mint középszerű belég­­zéskor, mellső fele dunna, hátsófele lószőrpárna-tapintatú. A dunna-tapintatú fonyadt, szürkés metszlapjáról kevés habzó savót kaparhatni le. A szőrpárna-tapintatú barna vöröses metszlapjáról sok vöröses habzó savót kaparhatni ; a jobb tüdő felső lebenyének metszlapján több barnás vöröses lencse mek­koraságú foltok láthatók, melyek kivágatva a vízben renyhén alámerülnek. A hörgők nyákhártyája sötét­ vörös és nyúlós nyákkal födött. A szívburokban másfél obonnyi tiszta savó, a szív valamivel nagyobb, falai valamivel vastagabbak. A függér billentyűi megvastagodtak, rajta több kölesnyi elporczosodá­­sok, Erésben híg vér és rostonyaalvadék. A máj valamivel na­gyobb, közép vértartalmú. Az epehólyagban sok sűrűen folyó zöldes-sárga epe. A lép majdnem három akkora, pépesen szét­­málló, vérdús. A vesék vérdúsak. A gyomorban közép mennyi­ségű híg ételmaradék. A vékony belekben kevés zöldes-sárga híg bélsáv. A húgyhólyagban kevés tiszta húgy. Mind a két tüdő alsó karélyának felületén galamb tojásnyi léggel telt hólyagok. Ezen esete a szótehetetlenségnek tehát a nyelv s­ltalában a beszédhez szükséges minden hang és szó­­ízelési szervek teljes műképessége mellett állott fenn, a mennyiben ez t. i. a mozgékonyságtól függ; a beteg viszonyainak helyes fogalmaival is birt, ezen fogal­maknak tag- és fejmozdulatokkal kifejezést adott de egyetlen szót kiejteni képes nem volt. Mily arányban * ' * * reggel délután hőfok érlék.! hőfok érlék. JL_ L Aprilis . . _24 38,5 95 f 38,5 95 ■4b я •ЯШ 25 38,8 39,4 j 104 26 38 ТОО ЯК 7 ПА V) 27 38,5 100 i 38,8 ; 104 r> 28 3*,5 96 ]■ 38,8 104W 29 38,2 100 39,2 1 ПО Y> * 30 39 108 40 116 Május . .1 39 ПО f 40 116 V)2 38,5 104 I, 38,8 1. 108 3 39 108 38,8 n 4 39,8 112 j 39,9 120* 5 39,3 116 39,7 120Я 6 40 120 j II 574 I állott értelmisége az aphaticus állapot alatt az ezt megelőzött időbelihez? azt természetesen nem voltunk képesek megítélni, kik felőle semmi felvilágosítást­­ szerezni nem bírtunk. A szótehetetlenség mellett a jobb végtagok türdése volt jelen, egyezőleg Dax és Trousseau észleleteivel; más irányban esetünk azon kivételesek vagy legalább ritkábbakhoz tartozik, me­lyek halomra döntik ifjabb Dax, Brocca, Pierry, Bouil­­land állítmányait, mely szerint a szólástehetség szerve átalában az agykanyarulatokba és különösen a har­madik homlokkanyarulatba volna helyezve; itt az agy­kéregben semmi kóros nem találtatott, hanem a bal láttelep külső része, és az ezt környező velőgyurma volt kizárólagos színhelye egy oly folyamatnak, me­lyet vörös lágyulás neve alatt ismerünk, s mely régeb­ben egyértelmű volt az agylábbal. Ma tudjuk, hogy bármily eredetű lágyulási folyamat, mely vérkiedé­­nyüléshez vezet a lágyulás körében, létre­hozhatja a vörös lágyulás képét, s ezen esetünkben alig lehetne meghatározni, váljon a vérkiedényülés volt-e az elsőd­leges baj s a hajszáli vérömlenyek körül támadt a lábos folyamat, avagy a lágyulás volt a megelőző s a szövetbeteg, ellenállás nélküli tömegben jött létre utó­lagosan a kiedényesülés ? A betegség föllépési módja, folyamata egybevettetvén a függér kezdeténél talált elváltozásokkal, szinte valószínűbbnek tünteti föl a mély agyatér területében beékelődött tömesz esetét, melyből kiindulását vette volna a lágyulási, vérkiedé­­nyülést maga után vonó folyamat. Meningitis cerebro-spinalis, vagy váltóláz. Karika Antal t.r. gy. orvos Győrött. K. Mária, 23 éves, alacsony gyenge testalkatú hajadon, pataházi lakos (Győr mellett).­ Gyermek korában különféle görvélyes bajokban szenvedett. Általam 1861 óta sápkór és vál­tóláz ellen szereltetett. 1863-ban az agykézláb tüneteit szinte rejtett váltólázból gyógyittatott ki. Múlt év végén nagyfokú toroklábban szenvedett, mely azóta is, bár kisebb fokban, több­ször ismétlődött. Folyó évi június 30-án délután, azon jelentéssel, hogy torokbaja ismét visszatért, hozzá hivattam. Megjelenvén, kö­vetkezőket adta tudtomra. Már néhány nap óta lehangoltnak érezte magát, fejfájása volt állandóan, étvágya hiányzott, tor­kában nyeléskor fájdalmas érzést vett észre. Előző napon (29- én) délután 6 óra tájban bágyadtság s csekély borzongás lepte meg, egyúttal fejfájdalma kínzóvá növekedett, s ezen­kívül torkában élénk, szorító fájdalmat érzett, mely által nye­lése akadályozva s nagyon fájdalmas volt. Az éjét nyugtala­nul s álmatlanul töltötte. Reggel s délelőtt többszöri hányeröl­­ködése volt, miközben kevés epét vetett ki. Fej- és torokfájása egész éjjel szünet nélkül tartott s jelenleg e fájdalmak a nyakra is elterjedtek s kiál­lhatatlanokká fokozódtak. A tárgyila­gos vizsgálat következőket tüntetett elő: A fej forró, a sze­mek félig csukottak, a láta rendes tágultságú ; az arca kipi­rult; az ajkak kérges-szárazok ; a nyelv sárgás szennyréteg­től van vastagon lepve; a száj és garatür képletei szín és al­katra nézve rendesek, semmi léb jelét magukon nem láttatják; a nyelés nehéz, fájdalmas; a nyak mozdítható, a tarkóra s nyakcsigolyákra eszközlött nyomás fájdalmas sziszegést idéz elő ; a légzés vontatott; a mellkas kopogtatása s hallcsövek­ kémlése semmi kórjelt fel nem fedez ; a szív hevesen lüktet, hangjai szabatosak. A gyomortáj fájdalmas, behúzódott. A lép ter­méje nagyobb (már a jelen betegség előtt is). Érlökés sebes kicsiny kemény. A test hőmérséke rendes, a végtagok hide-

Next