Orvosi Hetilap, 1869. január (13. évfolyam, 1-5. szám)

O­R­VO­SI H­ETI LAP pőmunkatárs HONI 8 KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVARLAT SZERKESZTI MARKUSOVSZKY LAJOS­­* BALOGH KÁLMÁN m. ■RSn BOR II. sz. Set-:. r» Könyv«» Budapest, Vill. Daross-u. feléig; láta BÜB 1869. □E? * * «- ■■ c» ** ■■■ sm.­­■ i 1« é w i «» I y- ■■■ . PEST, IST­ O. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA. DOROTTYA-UTCZA 14-dik SZÁM. KÖZLÖNYE.

Next