Orvosi Hetilap, 1900. április (44. évfolyam, 13-17. szám)

1900-04-15 / 15. szám

2 DAPSY VICTOR Betegség neme Férá Inő Haláloka port V. Peritonitis tuberculosa .. 2 1 „ sterooralis - 1 — „ purulenta ... 1 — Abscessus perityphliticus 1 — Pneumonia caseosa Vulnus punctum abdomin. 1 — Belső elvérzés Vulnus sclopet. ,, 1 — Peritonitis Ruptura intestini.. ... 1 — „ Sarcoma abdominis... ... — 1 Inanitio Carcinoma pylori ... — — 1 Peritonitis ^ ilei -............ — 1 Inanitio „ ventriculi.. ... 1 — Dysenteria Strictura pylori... ... 2 — Inanitio Echinococcus hepatis ... — 1 Phtisis florida „ „ —11 Inanitio Hernia inguin. libera ... 2 — Pneumonia • „ „ „ ... 1 — Peritonitis inearcer 3 — Peritonitis perforat. Hal­„ „ mcarcer. a dokolva hozattak „ ,, „ 4 — Periton. már a műtét alatt „ cruralis „ — 3 „ „ „ „ „ umbilicalis „ — 1 „ „ „ „ Incarceratio interna... ... 1 1 Haldokolva hozattak ,, „ 4 — Peritonitis már a műtétnél Fistula sterooralis ... ... 1 — Inanitio „ renis..................- — 1 Silók 28 ; 12 VI. Carcinoma recti— ... ... ; i Phlegm, retroperitonealis 1 [ — VII. Fistula urethrae ..... ... i Cystitis, pyelonephritis Calculus vesicae.............. * I Szívbénulás 2 ! — VIII. Phlegmone antibrachii... 1 j Septikaemia 1 j — IX. Phlegmone pedis . ... — 1 Marasmus senii. Inanitio „ cruris _... 1 — Septikaemia Gangraena senilis pedis 1 — Inanitio Osteomyelitis tbc. pedis — 1 Tuberculosis universalis Conquassatio femorum... 2 j 1 Shok Fractura cruris anerta ’ 1 — Pyaemia. 3 héttel a sérü­rractura cruris aperta... lég ntAn vétetett fel ., „ „ 1 — Pneumonia Conquassatio crurium _ 1 — Shok Fractura cruris aperta .. — 1 Marasmus. Inanitio Carcinoma cruris............. — * Inanitio Genua valga... .............. 1 I ~ Pyaemia 8 ! 5 X. Combustio .. ... ... ... 2 j 7 Shok Contusiones.................... — i 1 Pneumonia Septikaemia........... 2 j 1 Septikaemia Fractura multiplex ... ... 2 1 Shok 6 i 10 Összesen....... 73 i 32 I I. Fej, arcz, száj. A betegség Ápoltatott Elbocsáttatott Meg- Vissza­összesen gyó- javulva gyógy'1- balt maradt neme________________gyniv»_____________latian _________________________fi I nö összeg fi ] nö fi j nö fi I no fi | nö fi | nö I. Lobok: a) lágyrészeken. 10 9 19 57 3 1 — — 1 — 1 1 b) csontokban... .7 8 15 32 3 5 — 1 1 — — — П. Sérülések: lágyrészeken 62 17 79 35 8 24 8 1 — 1 — 1 1 ^ csontokon ... 39 7 46 22 2 1 1 1 — 14 4 1 — П1. Daganatok: «^lágyrészekben 38 18 56 20 14 6 2 7 — 1 — 4 2 b) csontokban... 73 10 l|— — 2 4 1 — — 2 — IV. Vegyesek........ 17 3 20 14; 3 1 — — — — — 2 ­Összesen........ 180| 65 245 100| 36 38 19 13 j 2 18 4 11 4 I. Lobok. aj Lágyrészekben. Az ezen csoportba tartozó bántalmakat részletezve: Lupus 10 esetben került kezelés alá; ezek közül 8 a klinikumon szokásos gyógykezelésre (kikaparás és edzés kali causticummal vagy azonnal transplantatio) gyógyult, 2 kezelés alatt a következő évre maradt. A felső ajk tályogja egy esetben fordult elő ; ezen eset­ben vitium cordis is volt jelen, mely a halálos exitust okozta. Antraxot ezen a tájon két esetben észMtünk; mindkét esetben az antrax-bacillusok ki voltak mutathatók. Az egyik gyógyultan, a másik tiszta sarjadzó sebbel hagyta el a klinikát. Lueticus gummákat 4 esetben gyógykezeltünk, ezek közül 3 a homlokon, 1 az orron foglalt helyet. Az utóbbi kifekélye­­sedett s az orrcsúcs elpusztulásához vezetett. Gyógyultak. Egy noma faciei esetünk gyógyult. Egy beteg ulcus corneae-ve 1 vétetett fel; a szemészeti osztályra lett áttéve. b) Csontokon. Ezen csoport túlnyomó részét az állcsontok periostitise és nekrosisa képezik. Periostitis az állcsonton 7 esetben, a felső állcsonton 1 esetben került gyógykezelés alá. Nekrosis az alsó állcsonton 3 esetben, a felső állcsonton és a homlokcsonton egy-egy esetben fordult elő. A betegek a szükséges bemetszések, illetve nekrotomia után nagyrészt gyó­gyuló félben távoztak. Az egy haláleset marasmus senilis miatt következett be. A Higbnor-barlang empyemáját 1 esetben észleltük. Trepanatio után gyógyult. II. Sérülések. a) Lágyrészeken. Legnagyobb kontingensét ezen csoportnak a fej és arcz zúzódása (6 eset) és zúzott sebei (42 eset) teszik ki. Ezek közül 26 esetben verekedés közben, 8 esetben véletlen folytán jött létre a sérülés. 14 esetben kocsi, legtöbbször villamos kocsi ütötte el az illetőt. A sérülés 3 esetben agyrázódással volt szövődve. A szükséges desinfectio s a sebszéleknek száraz vagy többször véres varrattal való egyesítése után mind gyógyult vagy gyógyuló félben hagyta el a klinikumot. Agyrázódás a fedő lágyrészek sérülése nélkül 7 esetben fordult elő. Ezek közül 4 gyógyult, 2 a következő évre ma­radt vissza, 1 esetben 24 óra alatt következett be a halál. A fej metszett és szúrvametszett sebeivel 15 beteg véte­tett fel osztályunkra. Varratok alkalmazása után mind simán gyógyult. Egy esetben a bal szem corneáján volt egy a csarnokba ! hatoló szúrt seb. Megfelelő kezelés czéljából a szemészeti osz­tályra tétetett át. Egy esetben a jobboldali bulbus roncsolását észleltük, mely benzinrobbanás folytán jött létre egy 42 éves asszony­nál. A lencse, valamint az üvegtest nagyrésze hiányzott; a corneán a sclerára átterjedő szabálytalan szélű áthatoló seb I volt jelen. A roncsolt bulbus enucleatiója végeztetett. Beteg gyógyult. Harapott sebet egy esetben észleltünk a felső ajkon. Égési sebek 6 esetben fordultak elő. 2 esetben spiritus­­lámpa robbanása, 1 esetben gázrobbanás, 1 esetben fegyver­töltények robbanása és 2 esetben forró folyadéknak az arczra I ömlése okozta a sérülést. 3 gyógyultan, 3 gyógyulófélben j hagyta el a klinikumot. b) Csontokon. Az ezen csoportba tartozó 46 eset közül lőtt seb 16 eset­ben fordult elő. Ezek közt 14 öngyilkossági szándékból ejte­­tett, melyeknél a bemeneti nyílás 10 esetben a jobb halánték­tájon, 2 esetben a bal halántéktájon, 1 esetben a bal homlokon és 1 esetben a kemény szájpadon foglalt helyet. A nem öngyil­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék