Orvosi Hetilap, 1990. szeptember (131. évfolyam, 35-39. szám)

1990-09-30 / 39. szám - Tarr Ferenc: Beszámoló az "Artéria Mammaria Interna szerepe a myocardium revascularisatiójában" című nemzetközi symposiumról : Toulouse, 1990. jún. 27-29.

MEGJELENT MAGYAR RADIOLÓGIA 1990. 2. sz. Palkó András dr., Kuhn Endre dr., Szávai József: Vese­tumorok dinamikus CT-vizsgálata: A denzitásváltozás számítógépes értékelése Kariinger Kinga dr.: A sella-környék CT-vizsgálatának módszereiről I. Módszertan Kariinger Kinga dr.: A sella-környék CT-vizsgálatának módszereiről II. Csapdák és buktatók Vargha Gyula dr., Baranyi Tibor dr., Vargha András dr., Kollár József dr., Soós József dr.: Semiquantitativ denzitás-analysis (SDA) alkalmazása a gerinc CT- diagnosztikájában II. Harkány Zoltán dr., Irtó István dr.: Az ultrahang mam­­mográfia szerepe az emlőbetegségek diagnosztikájában Porkony Lajos dr., Kiss Ildikó dr., Karcsú Sarolta dr., Nehéz Ildikó dr., Vadon Gábor dr.: Ioxitalamat (Teleb­­rix®) alkalmazásával szerzett tapasztalatok Kocsis Béla dr., Horváth Ákos dr., Varjas Géza dr., Baj­­csay András dr., Kadau Ferenc dr., Pap Lilla dr.: A su­gárterápia lehetőségei inoperabilis központi idegrend­szeri daganatoknál gyermekkorban SZEMÉSZET 1990. 2. sz. Varga Margit, Fehér János: Perifériás retina degene­rációk T. Szabó Márta, Tamás László, Németh Éva: 106Ru applikátor terápiás alkalmazása után szerzett tapasztala­taink melanoma malignum chorioideae kezelése során Ke lenhegyi Csilla, Alberth Béla, Sipka Sándor, Csípő István: Lokálisan alkalmazott Sandimmun a transplan­­tatum betegség kezelésében Vogt Ferenc, Török Irén: Az uveitis cyclosporin­­kezelésével nyert tapasztalataink Aczél Klára: A szín-diszkrimináció kvantitatív értékelé­se a Farnsworth-Munsell 100-hue teszt alapján Holló Gábor: A glaucoma diagnosztikájának és kezelé­sének retrospektív vizsgálata a Semmelweis OTE I. Szemklinikáján Bajka Agnes, Jánosy Mária: Uveitis és amoebiasis Kuhn Ferenc: Új intraocularis mágnes FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 1990. 2. sz. Pap Uzonka dr., Lampé István dr: Hangmezőmérés egészséges felnőtteknél II. Iván László dr., CzignerJenődr., Fehér Ákos dr: Nyaki bőrdefektus pótlása és tracheostoma kialakítása pecto­­ralis maior (PM) myocutan lebennyel Gáti István dr., Bauer Miklós dr, Mink Antal dr., Ger­linger Imre dr.: Nyaki borhiány fedése kínai lebennyel Speer Józsejhé dr., Kassai Ilona dr., Ribári Ottó dr.: Új hallási és beszédmegértési tesztről Katona Gábor dr., Farkas Zsolt dr., Hirschberg Jenő dr: BERA-vizsgálatok újszülöttkorban Jókay István dr., Lampé István dr., Debreceni Margit dr., Nagy Tibor dr., Szűcs János dr: Plasma fibronectin szint vizsgálata fej-nyak tumoros beteganyagunkban Péter József dr., Palkó András dr.: A nyak ultrahangos vizsgálata Lázár József dr., Szűcs János dr., Lampé István dr., Kincses Gyula dr, Csarkó Péter dr: A glottikus gége­­rák előfordulása és terápiás eredményeink 10 éves beteganyagunkban Kathó Jenő dr, Kovács Ferenc dr., Saáry Kornélia dr.: Malignus tumorok arányváltozása osztályunk beteg­anyagában Székely László dr., Szekeres Lenke dr., Tószegi Anna dr.: Malignus melanoma metastasis a hangszalagon Göllesz Viktor dr., Subosits István dr.: A fül betegségei Pápai Páriz Ferenc Pax corporisában Sarkady László dr.: Altatásos mandulaműtétek BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLOGIAI SZEMLE 1990. 3. sz. Turbucz Agnes dr. és Daróczy Judit dr.: A körömágy és a környező szövetek tumorainak differenciál diagnosztikája Schmelás Attila dr.: Az arachidonsav lipoxygenase me­­tabolitjainak dermatológiai szerepe. I. arachidonsav metabolizmusa a metabolitok biológiai hatásai Schmelás Attila dr.: Az arachidonsav lipoxygenase me­­tabolitjainak szerepe. II. Patogenetikai szerepük derma­tológiai kórképekben, farmakológiái befolyásolhatóságuk Koszó Ferenc dr., Morvay Márta dr., Dobozy Attila dr., Simon Miklós dr., Vecsernyés Miklós dr.: A porphyria cutanea tarda két típusának elválasztása Juhász István dr és Vezekényi Klára dr : Verrucosus haemangioma Daróczy Judit dr.: Mi az Ön diagnózisa? Jegyzőkönyv a Magyar Dermatológiai Társulat 1988. dec. 16—17-én tartott Nagygyűléséről és vezetőségvá­lasztó közgyűléséről ORVOSKÉPZÉS 1990. 3. sz. Gervain Mihály dr.: Bevezetés Kovács Gábor dr., Donauer Elemér dr., Gál György dr., Mészáros Erzsébet dr.: Szívműtétek transzfűziós igényének csökkentése mélyfagyasztott saját vér hasz­nálatával Altorjay István dr.: A gyermeksebészet kialakulásának rövid története, néhány újabb törekvése Gál György dr.: Krónikus uraemiás betegek hemodialízis­­kezelése Szegeden és a dél-magyarországi régióban Szenohradszky János dr: A trifluperidol (Trisedyl) gyógyszer-kombinációban való alkalmazása a paraliti­­kus és mechanikus ileus elkülönítő kórismézésében tKulka Frigyes dr.: Subdiaphragmatikus kórállapotok mellkasi szövődményei Petri István dr., Gergely Mihály dr., Csikós Mihály dr., Horváth-Örs Péter dr., Petri András dr., Oláh Tibor dr., Karácsonyi Sándor dr.: A malignus gyomordaganatok sebészeti kezelésével szerzett tapasztalataink Csikós Mihály dr.: A nyelőcső jó- és rosszindulatú be­tegségeinek sebészi kezelése Gergely Mihály dr.: A pancreatogastrostomia jelentősé­ge Whipple-műtétnél Baradnay Gyula dr. és Pécsek Mária dr.: Köldök colos­­tomia rectum exstirpációk után. Ajánlható módszer vagy tévedés? Pepó János dr. : Az endarteriectomia helye az aorta­iliofemoralis verőérszakasz obliteratív betegségeinek helyreállító sebészetében Nagy Sándor dr.: A keringés sepsisben Végh Pál dr., Jánossy Tamás dr. és Baranyi Lajos dr. : Immunszuppresszió és immunológiai tolerancia a transzplantációban. Néhány általános megjegyzés saját tapasztalatok alapján Karácsonyi Sándor dr.: A Sebészeti Klinika működésé­nek 6 éve MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM 1990. 3. sz. Rák Kálmán dr.: Előszó Rák Kálmán dr.: A thrombocytopeniák osztályozása. Az immun thrombocytopeniák pathogenesise Kiss Attila dr.: Az immun thrombocytopeniás purpura klinikuma Hársfalvi Jolán dr.: Az immun thrombocytopeniás pur­pura immunológiai diagnosztikája Telek Béla dr.: A krónikus immun thrombocytopeniás purpura kezelése Udvary Miklós dr., Hársfalvi Jolán dr., Boda Zoltán dr., Pfliegler György dr. és Rák Kálmán dr.: A thrombotikus microangiopathia pathogenesise, klinikuma és kezelése Boda Zoltán dr. és Udvardy Miklós dr.: A thrombotikus thrombocytopeniás purpura laboratóriumi vizsgálata Karmazsin László dr. és Dobránszky Gizella dr.: Haemolytikus-uraemiás szindróma a csecsemő- és gyermekkorban Altorjay István dr.: Az endothel-kultúra helye és jelen­tősége a thrombotikus microangiopathia vizsgálatában Nemes Zoltán dr.: Az immun thrombocytopeniás pur­pura, a thrombotikus thrombocytopeniás purpura és a haemolytikus-uraemiás szindróma pathologiája Pfliegler György és Misz Mária dr.: A thrombotikus thrombocytopeniás purpura és a haemolytikus­­uraemiás szindróma kapcsolata a disszeminált intravas­­cularis coagulatióval Rák Kálmán dr.: Általános megbeszélés MAGYAR SEBÉSZET 1990. 3. sz. Lukács László, Kiss Tibor: Nervus laryngeus sérülések gyakorisága pajzsmirigyműtétek során Tarr Ferenc, Lakos György, Tomcsányi István, Sugár Ta­más, Hajdú László, Lányai Tihamér: Teljes revasculari­­zációra való törekvés az artéria mammaria internák fel­­használásával Harsányi László, Flautner Lajos, Tihanyi Tibor, Bodoky György: Lépeltávolítás nélkül végzett distalis pancreas­­rezekciók Rozsos István, Kollár Lajos, Kiss Tibor: Az alsó végtag amputációjáról Vadász Pál, Pálffy Gyula: A tüdő carcinoid daganatának kezelésével nyert tapasztalataink Halász László, Fábián Erzsébet, Fülöp Balázs, Dezső Balázs: Az intraoperativ citodiagnosztika szerepe az emlő sebészetében Szentléleki Károly, Morvay Krisztina, Pintér Alán, Börzsö­nyi Mátyás, Nagy Lajos, Juhász Ferenc, Sólyom Csilla: Gyomorrák kialakulása resectiós műtétek után patkányban A Magyar Kardiológus Társaság Elektrokardiológiai Munkacsoportja tudományos ülést rendez az OTE Oktatási Épületében (Bp. XIII., Szabolcs u. 33.) 1990. október 24-én 15. órakor. Téma.Mil tud(hat) az EKG? Az elektrokardiológia lehetőségei és korlátái. 1. Az EKG szerepe napjainkig. Prof. dr. Antalóczy Zoltán. 2. Az elektromos információk feldolgozási lehetőségei: automatikus EKG-analízis, H potenciál, late potenciál. Wolf Tamás. 3. Automatikus EKG analízis a Hewlett-Packard rendszerében. Reinold Haberl 4. A Frank EKG (Budapest rendszer) és a 12 elvezetéses EKG automatikus diagnózismeghatározása. Dr. Regős László 5. Vektorkardiográfia és sztereovektorkardiográfia. Prof. Dr. Naszlady Attila 6. Surface mapping és terheléses vizsgálatok. Dr. Préda István. 7. Dipol-elektrokardiológia. Dr. Medvegy Mihály, Prof. Dr. Antalóczy Zoltán, Endrőczy Gábor 2175

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék