Orvosi Hetilap, 1995. június (136. évfolyam, 23-26. szám)

1995-06-04 / 23. szám - Kovács László - Somogyi János: Dr. Kovács Tibor (1929-1994)

56. Katona Z. (Kórház, Gyermekosztály, Kalo­csa): Az antibakteriális terápia minőségkontrollja az alapellátásban (egy évtized) 14.00 Elnökség: Prof. Dr. Füzesi Kristóf Dr. Bitterti István 57. HaVass Z, Sallay E:, Németh L., Füzesi K. (Kórház, Központi Labor, Hódmezővásárhely; SZOTE Gyermekklinika, Szeged): Neuroblasto­ma újszülöttkori szűrővizsgálata 58. Kántól- J. (Kórház, Gyermekosztály, Szek­szárdi Az acut scrotum differenciáldiagnosztikai problémái 59. Chrappanné Balázs A., Pigniczjáné Juhász É., Németh L. (SZOTE Gyermekklinika, Sze­ged): Beékelődött fém idegentest a nyelőcsőben és annak intenzív ellátása 60! Németh L., Füzesi K. (SZOTE Gyermekklini­ka, Szeged): Az arteria brachialis pseuodoaneu­­rysmáját okozó iatrogén sérülés 61. Borbély J., Németh J., Asseja A., Tóth £. (Kórház, Gyermekosztály és Sebészeti Osztály, Szentes): Aleut hasi tüneteket okozó torqúalódott ovarialis cysta 62. Szabó K., Sebők A. (Kórház, Gyer­mekosztály, Szolnok): Cochleáris implantációban részesült nagyothalló gyermekünk esete 65. Szabó A., Bittern I., Czigner J., Fekete Szabó G. (SZOTE Gyermekklinika és Fül-Orr- Gégészeti Klinika, Szeged): Stridor hátterében levő haemangioma lézer therapiája Jelentkezés és további felvilágosítás Dr, Katona Zoltán osztályvezető főorvosnál, Kalocsa, Kór­ház, Gyermekosztály. Több konferencia egy helyszínen A jövő fényei — Konferenciák: Első Nemzetközi Orvosi Laser Duna Szimpózium Harmadik Nemzeti Orvosi Laser Kongresszus Partnerség a katonai és katasztrófaorvoslásban Orvos és Gazdasági Igazgatók Országos talál­kozója Nemzetközi Orvosi Műszer-, Eszköz-, Gyógyszer-és Anyagkiállítás Ideje: 1996. okróber 23—29. Helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9! Szervezés: Magyar Tudományos Akadémia Bio­­medicinális Optikai Albizottság A konferenciaszervezésben részt vesznek: Ma­gyar Orvosi Laser és Optikai Egyesület, HIETE Katonai és Katasztrófaorvostani Intézet Hivatalos nyelv: angol, magyar (szinkrontolmá­csolással) Kongresszusszervezés: Oktatási és Laser Iroda. Tel./Fax: 14 01 741 1134Budapest, Róbert K. krt. 44. levélcím: 1553 Budapest, Pf. 1. 1. Szimpóziumok és konferenciák 1.1. Lasersebészet 1.2. Soft laser terápia 1.3. PDD—PDT 1.4. Diagnosztika 1.5. Lasertechnika l.ó. „A jövő fényei” (Uj eljárások az orvosi laser és optika te­rületén) 1.7. Harmadik Nemzeti Orvosi Laser Kong­resszus 1.8 Partnerség a Katonai és Katasztrófaorvos­lásban 1.9. Orvos és öazdasági Igazgatók Országos Találkozója 2. Konszenzuskonferenciák 2.1. Laserek a fogászatban 2.2. Minimálisan invazív sebészet 2.3 A soft laser terápia előnyei 3. Kongresszusi rövid előadások 4. Poszterek 5. Video 6. Nemzetközi Orvosi Műszer-, Eszköz-, Gyógyszer és Anyagkiállítás 7. Előkurzus A XXI. század sebészete Minimálisan invazív sebészet Vezető: Prof Dr. Jakó Géza, Dr. Gáspár Lajos 8. Utókurzus Az orvoslás fényei Soft laser terápia Vezető: Prof. M. Trelles, Dr. Mester Ádám 9. Szemináriumok a lasemledicina külön­böző szakterületein (új berendezések, új eljárások, klinikai alkal­mazások, cégek bemutató programjai). A Magyar-Bioetikai Társaság meghívja Önt a Budapesten, 1995. június 21—22-én rendezendő 4. nemzetközi részvételű konferenciára: ^Érté­kek és érdekek a bioetikában”. Program Június 2L (szerda) 10.00 h: Megnyitó: Prof. Dr. Gaizler Gyula 10.15— 11.00 h: Prof. Dr. Kopp Mária: Van-e az értékeknek helye a magatartástudományban? 11.00— 11.15 h: Kávészünet 11.15— 12.00 h: Prof. Dr. Ferencz Antal: Társa­dalmi egyensúlyhiányok megjelenése az egész­ségügyben. Etikai szempontok 12.00— 13.00 h: Hozzászólás. Vita 13.00— 14.00 h: Ebédszünet 14.30—15.15 h: Prof. Dr. Kindler József: Érdek- és értékütközések a környezetvéde­lemben 15.15— 16.00 h: Prof. Dr. NoVáky Erzsébet: Jö­vő és értékváltás 16.00— 16.15 h: Kávészünet 16.15— 17.15 h: Környezetvédelmi kerekasztal. Prof. Dr. Szöcs Zoltán 17.15— 18.30 h: Csoportos megbeszélés Ember- é$ környezetvédelem 19.00 Állófogadás Június 22, (csütörtök) 9.00—9.45 h: Angol előadó 10.00— 10.45 h: Dr. Kovács József: A ritka or­vosi eszközök elosztásának etikai kritériiönai 10.45—11.00 h: Kávészünet 11.00— 11.45 h: Dr. Makó János: A beteg és áz nrvns f^rHpkp 12.00— 13.00 h: Hozzászólás. Vita 13.00 Zárszó 13.15— 14.00 h: Ebéd A Péterfy Sándor utcai Kórház Szülő-Nőbeteg Osztálya, a Szülészeti Aneszteziológiai és Peri­­natológiai Társaság megbízásából tanfolyamot hirdet „Szülészeti epiduralis érzéstelenítés” címmel, 1995. május 15női folyamatosan. A tanfolyam elméleti összefoglalót és gyakor­lási lehetőséget nyújt. Jelentkezés feltétele: aneszteziológiai vagy szülészeti szakvizsga (mindkét szakvizsgával rendelkezők előnyben részesülnek). A tanfolyam időtartama egy vagy két hét, elő­képzettségtől függően. Egyszerre maximálisan 4 főt tudunk fogadni. Részvételi díj: egy hétre 7000 Ft, két hétre 10 000 Ft (alapítványi befizetés). A tanfolyam elvégzéséről igazolást adunk. (A tanfolyam felvétele a HIETE hivatalos kép­zési programjába folyamatban van.) Jelentkezés: Péterfy S. utcai Kórház Szülő- Nőbeteg Osztálya, 1076 Bp., Péterfy S. u. 2—10. Dr. Krasznai Péter osztályvezető főorvos Meghívó a Magyar Infektofógiai Társaság /995, június 8-án 9.30 órai kezdettel tudományos ülést rendez az OKI Fodor-termében (Budapest, IX., Gyáli út 2.), melyre tisztelettel meghívjuk. Program: 1. Telegdy László: Információk társasági ügyekről 2. Kasza Beáta, Almási István, Témák Gábor (Szekszárdi Kórház Fertőző Osztály): Extrém hyperbilirubinaemiával járó fatális kimenetelű leptospirosis 3. Bányai Tivadar (Pándy Kálmán Kórház, Gyula): Atípusos tularaemia két esete 4. Schuller János, Szabó Zsuzsa, SzalkaAnd­rás, Arányi Zsuzsa (Szent László Kórház, Buda­pest): Szokatlan tünetekkel jelentkező Whjpple-kór Üléselnök: Szalka András Szünet 5. GerőAnna, Temesi Erzsébet (Szent László Kórház, Budapest): Epstein—Barr vírusfertőzés gyermekekben 6. Gyarmai Éva, Ibrányi Endre, Hajdi György (Szent László Kórház, Budapest): Perinatálisan akvirált gyermekkori krónikus B-vírushepatitis sikeres interferon kezelése 7. Miskovits Eszter, Szlávik János, Gerley Zsu­zsa (Szent László Kórház, Budapest): Ciypto­­coccus meningitis AIDS-ben 8. Foki Imre, Tuska Erika (Zalaegerszegi Kór­ház Fertőző Osztály): Aktinomyces species okozta neuroinfectio 9. Ozsvfir Zsófia, Borbély László, Mazzag Éva (Szeged Önk. Kórház Fertőző Osztály): Szokat­lan Jármában jelentkező toxoplasmosis Üléselnök: Mészner Zsófia Magyar Nephrológiaí Társaság Nagygyűlése A Magyar Nephrológiaí Társaság Nemzetközi és1 hazai szakértők részvételével 1995. szeptember 28—30. között Budapesten rendezi nagygyűlését. A nagygyűlés részben továbbképző jellegű, részben tudományos fórum, helyszíne a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem Elméleti Tömbje (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) A nagygyűlés fő témái: f. Vésebetegség és anyagcsere 2. A veseműködés szabályozása normális és kóros körülmények között 3. Kalcium homeostasis 4. Immunológiai eredetű vesekárosodások 5. Terhesség, hypertonia, vesebetegség 6. Diagnosztikai eljárások 7. Adequat dialysis kezelés, biocompatibilitás, regenerálás 8. Transzplantáció A fő témákhoz kapcsolódó előadások/poszte­­rek összefoglalójának beküldési határideje 1995. június 1Ű. Jelentkezési lapok, illetve további in­formációk (szállás, kulturális program, étkezés) a Kongresszus Szervezőirodáján (MedrepkeD Kft., Ű33 Budapest, Katona József u. 3. Tel.: 111-1198. Faxt 201-4713) beszerezhetők. Részvételi díj: 2500 Ft. Jelentkezési Felhívás szervezett doktori képzésre A Semmelweis Orvostudományi Egyetem felvételt hirdet a Doktori Iskolában folytatott tanulmányokra ösztöndíjas és egyéni képzés ke­retében az 1995—1998 közötti képzési időben az orvosi és gyógyszerészeti tudományok területén jóváhagyott doktori programok alapján. A jelentkezéshez szükséges Űrlap és részletes tájékoztatás a Doktori Titkárságon kapható, a ki­töltött űrlapot is oda kell visszajuttatni. Jelentkezési határidő: június 15. A felvételi beszélgetésekre június 26—30. kö­zött kerül sor. Az ösztöndíjas képzésre az egye­temmel hallgatói jogviszonyba kerülnek és 1995. szeptember l-jétől 36 hónapon át ösztöndíjat kapnak. Az ösztöndíj jelenleg havi 18 ezer forint. Az egyéni képzésben részt vevők ösztöndíjban nem részesülnek. Orvosi rendelőnek alkalmas, Szent István krt. 16. I. emeleti, kétszobás lakás hosszú távra ki­adó. Tel.: 221-7329. 1281

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék