Orvosi Hetilap, 2000. június (141. évfolyam, 23-26. szám)

2000-06-04 / 23. szám

Hungarian Medical Journal June 4., 2000. Volume 141. No. 23. OFFICIAL JOURNAL OF MARKUSOVSZKY LAJOS’ FOUNDATION Neuroprotective effect of Na+-channel blockers in ischemia: The pathomechanism of early ischemic dysfunctions Ádám-Vizi,V. 1279 EPIDEMIOLOGICAL STUDIES The incidence and invasive treatment of congenital heart diseases in Hajdú-Bihar county Mogyorósy, G., Belicza, É., Karácsonyi, T., Szűcs, É. 1287 CLINICAL STUDIES The role of interval operation and irradiation in the treatment of primarily irresectable rectal cancers Csonka, Cs., Gergely, M. 1293 ORIGINAL ARTICLES Secondary cutaneous infiltration in B-cell chronic lymphocytic leukaemia Várkonyi, J., Zalatnai, A., Tímár, J., Matolcsi, A., Pócsik, É., Kotlán, B., Császár, A., László, V., Bencsáth, M., Falus, A. 1297 GENETIC STUDIES Occurrence of X-linked ichthyosis along with atopy Harangi, F., Morava, É., Adonyi, M. 1301 FROM THE LITERATURE 1305 NEWS 1322 OH-QUIZ 1323 Terjeszti a Magyar Posta Rt. és a Springer Orvosi Kiadó Kft. Előfizethető a kiadónál (1088 Budapest, Múzeum utca 9., telefon: 266-0958, telefax: 266-4775), postautalványon vagy átutalással a kiadó 11704007-20179269 sz. OTP-nél vezetett számlájára. Előfizetési díj egy évre 14 000,- Ft, fél évre 8000,- Ft, negyedévre 4500,- Ft, egy hónapra 1800,- Ft. Egyes szám ára 440,- Ft Subscription with postage and handling: DEM 330 per vol. Orvosi Hetilap 141. évfolyam 23. szám - 2000. június 4. A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította - Established by MARKUSOVSZKY LAJOS 1857 Főszerkesztő - Editor in Chief FEHÉR JÁNOS DR. Főszerkesztő-helyettes - Deputy Editor KELLER LÁSZLÓ DR. Szerkesztőbizottság - Editorial Board Boda Domokos dr., Eckhardt Sándor dr., Hankiss János dr., Ihász Mihály dr., Jakab Ferenc dr., Jobst Kázmér dr., Károlyi György dr., Lampé László dr., Nász István dr., Ozsváth Károly dr., Paál Tamás dr., Rák Kálmán dr., Ribári Ottó dr., Romics László dr. és Tulassay Zsolt dr. Szerkesztőségi főmunkatársak - Senior editors Papp Miklós dr. és Regöly-Mérei János dr. Szerkesztők - Editors Betkó János dr., Blázovics Anna dr., Bodánszky Hedvig dr., Dinya Elek dr., Gerencsér Ferenc dr., Hagymási Krisztina dr., Hardy Gézáné dr., Incze Ferenc dr., Lengyel Gabriella dr. és Pál Alajos dr. Tanácsadó testület - Advisory Board Brooser Gábor dr., Forgács Iván dr., Lépes Péter dr. és Sótonyi Péter dr. Elnök - President G. CSOMÓS DR. (Hamburg) G. Ács dr. (New York), M. Classen dr. (München), H. Falk dr. (Freiburg), P. Ferenci dr. (Wien), M. Hahn dr. (Erlangen), L. Iffy dr. (New Jersey), N. J. Lygidakis dr. (Amsterdam), N. McIntyre dr. (London), K. Meyer zum Büschenfelde dr. (Mainz), G. Nagy dr. (Sidney), L. Okolicsanyi dr. (Padova), M. Palkovits dr. (New York-Budapest), J. Reichen dr. (Bern), H. Thaler dr. (Wien), T. Tsuji dr. (Okayama), G. Weber dr. (Indianapolis) Kiadja a Springer Orvosi Kiadó Kft., Budapest VIII., Múzeum u. 9.1088. Levélcím: Budapest., Pf.: 857.1463. A kiadásért felel: a Springer Orvosi Kiadó ügyvezető igazgatója Szerkesztőség: Budapest VIII., Múzeum u. 9.1088. Levélcím: Budapest Pf.: 857.1463. Telefon: (361) 266-25-14. Telefax: (361) 266-23-35 Internet elérhetőség: http: // www. pro-patiente. hu Készült: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 2000.6492 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató INDEX: 25674 - ISSN 0030-6002 KÖNYVTÁRA. , V/

Next