Orvosi Hetilap, 2001. április (142. évfolyam, 13-17. szám)

2001-04-01 / 13. szám

Hungarian Medical Journal April 1., 2001. Volume 142. No. 13. OFFICIAL JOURNAL OF MARKUSOVSZKY LAJOS’ FOUNDATION Medical education and human resource demands in Hungarian Healthcare system Szócska, G., Romics, L. 659 CLINICAL STUDIES Repeat thrombolysis in myocardial infarct Király, Cs., Tímár, S. 665 Barret's oesophagus in systemic sclerosis Szigeti, N., Fábián, Gy., Gömöri, É., Czirják, L. 671 NEWER THERAPEUTIC METHODS Uterine arterial embolization for the conservative management of leiomyoma Szabó, E., Nagy, E., Morvay, Z., Palkó, A., Csernay, L. 675 CASE REPORTS Endoscopic treatment of cholestasis caused by Ascaris lumbricoides Vizer, G., Patai, Á., Döbrönte, Z. 681 FROM THE LITERATURE 685 LETTERS TO THE EDITOR 704 CONGRESS REPORTS 705 BOOK REVIEWS 710 NEWS 711 OH-QUIZ 712 Terjeszti a Magyar Posta Rt. és a Springer Tudományos Kiadó Kft. Előfizethető a kiadónál (1088 Budapest, Múzeum utca 9., telefon: 266-0958, telefax: 266-4775), postautalványon vagy átutalással a kiadó 11704007-20179269 sz. OTP-nél vezetett számlájára. Előfizetési díj egy évre 16 000,- Ft, fél évre 9000,- Ft, negyedévre 5000,- Ft. Egyes szám ára 490,- Ft Subscription with postage and handling: DEM 375 per vol. INDEX: 25674 - ISSN 0030-6002 Orvosi Hetilap 142. évfolyam 13. szám - 2001. április 1. A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította - Established by MARKUSOVSZKY LAJOS 1857 Főszerkesztő - Editor in Chief FEHÉR JÁNOS DR. Főszerkesztő-helyettes - Deputy Editor KELLER LÁSZLÓ DR. Szerkesztőbizottság - Editorial Board Boda Domokos dr., Eckhardt Sándor dr., Hankiss János dr., Ihász Mihály dr., Jakab Ferenc dr., Jobst Kázmér dr., Károlyi György dr., Lampé László dr., Nász István dr., Ozsváth Károly dr., Paál Tamás dr., Rák Kálmán dr., Ribári Ottó dr., Romics László dr. és Tulassay Zsolt dr. Szerkesztőségi főmunkatársak - Senior editors Papp Miklós dr. és Regöly-Mérei János dr. Szerkesztők - Editors Betkó János dr., Blázovics Anna dr., Bodánszky Hedvig dr., Dinya Elek dr., Gerencsér Ferenc dr., Hagymási Krisztina dr., Hardy Gézáné dr., Incze Ferenc dr., Lengyel Gabriella dr., Pál Alajos dr. és Tolnay Edina dr. Tanácsadó testület - Advisory Board Brooser Gábor dr., Forgács Iván dr., Lépes Péter dr. és Sótonyi Péter dr. Elnök - President G. CSOMÓS DR. (Hamburg) G. Ács dr. (New York), M. Classen dr. (München), H. Falk dr. (Freiburg), P. Ferenci dr. (Wien), M. R. Graczynski dr. (Warsaw), M. Hahn dr. (Erlangen), L. Iffy dr. (New Jersey), N. J. Lygidakis dr. (Amsterdam), N. McIntyre dr. (London), K. Meyer zum Büschenfelde dr. (Mainz), G. Nagy dr. (Sidney), L. Okolicsanyi dr. (Padova), M. Palkovits dr. (New York-Budapest), j. Reichen dr. (Bern), H. Thaler dr. (Wien), T. Tsuji dr. (Okayama), G. Weber dr. (Indianapolis) Kiadja a Springer Tudományos Kiadó Kft., Budapest VIII., Múzeum u. 9.1088. Levélcím: Budapest., Pf.: 857. 1463. A kiadásért felel: a Springer Tudományos Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója Szerkesztőség: Budapest VIII., Múzeum u. 9. 1088. Levélcím: Budapest Pf.: 857.1463 Telefon: (361) 266-25­14. Telefax: (361) 266-23-35 Internet elérhetőség: http://www.pro-patiente.hu Nyomdai előkészítés: HEXACO­GNH Kft., Budapest Nyomás és kötés: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 2001 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató

Next