Orvosi Hetilap, 2001. október (142. évfolyam, 40-43. szám)

2001-10-07 / 40. szám

ORVOSI HETILAP 142. évfolyam 40. szám - 2001. október 7. A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította • Established by MARKUSOVSZKY LAJOS (1857) Főszerkesztő • Editor in Chief FEHÉR JÁNOS DR. Főszerkesztő-helyettes • Deputy Editor KELLER LÁSZLÓ DR. Szerkesztőbizottság • Editorial Board Boda Domokos dr. Eckhardt Sándor dr., Hankiss János dr., Ihász Mihály dr., Jakab Ferenc dr. Jobst Kázmér dr., Károlyi György dr., Lampé László dr., Nász István dr., Ozsváth Károly dr., Paál Tamás dr., Rák Kálmán dr., Ribári Ottó dr., Romics László dr., Schaff Zsuzsa dr. és Tulassay Zsolt dr. Szerkesztőségi főmunkatársak • Senior editors Rácz Károly dr. és Regöly-Mérei János dr. Szerkesztők • Editors Betkó János dr., Blázovics Anna dr., Bodánszky Hedvig dr., Dinya Elek dr., Gerencsér Ferenc dr., Hagymási Krisztina dr., Hardy Gézáné dr., Incze Ferenc dr., Lengyel Gabriella dr., Pál Alajos dr., Tolnay Edina dr. és Vértes László dr. Tanácsadó Testület • Advisory Board Brooser Gábor dr., Forgács Iván dr., Lépes Péter dr. és Sótonyi Péter dr. Nemzetközi Tanácsadó Testület • International Advisory Board Elnök • President G. CSOMÓS DR. (Hamburg) G. Ács dr. (New York), M. Classen dr. (München), H. Falk dr. (Freiburg), P. Ferenci dr. (Wien), P. G. Forbath dr. (Torontó), M. R. Graczynski dr. (Warsaw), M. Hahn dr. (Erlangen), L. Iffy dr. (New Jersey), N. J. Lygidakis dr. (Amsterdam), N. McIntyre dr. (London), K. Meyer zum Büschenfelde dr. (Mainz), G. Nagy dr. (Sydney), L. Okolicsanyi dr. (Padova), M. Palkovits dr. (New York-Budapest), P. Petrusz dr. (Chapel Hill), J. Reichen dr. (Bern), H. Thaler dr. (Wien), T. Tsuji dr. (Okayama), G. Weber dr. (Indianapolis), E. Zsigmond dr. (Chicago) Kiadja a Medicina Könyvkiadó Rt., 1054 Budapest, V., Zoltán utca 8. A kiadásért felel a Medicina Könyvkiadó Rt. igazgatója Szerkesztőség: 1054 Budapest, V., Zoltán utca 8. Levélcím: 1245 Budapest 5., Pf.: 1012 Telefon: (361) 354 1170 Telefax: (361) 269 0100 E-mail: orvosi.hetilap@axelero.hu Tördelőszerkesztő: Siklós Edit Nyomdai előkészítés: Trajan Könyvesműhely és Reprostúdió Nyomás és kötés: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 2001 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató Terjeszti a Magyar Posta Rt. és a Medicina Könyvkiadó Rt. Előfizethető a kiadónál 1054 Budapest, Zoltán utca 8., telefon: (361) 331 0781, fax: (361) 312-2450, postautalványon vagy átutalással a kiadó 10200940-21511787 számú ABN-AMRO Banknál vezetett számlájára. Előfizetési díj egy évre 16 000,- Ft, fél évre 9000,- Ft, negyedévre 5000,- Ft. Egyes szám ára 490,- Ft. Subscription with postage and handling: DEM 375 per vol. INDEX: 25674 - ISSN 0030-6002

Next