Orvosi Hetilap, 2002. október (143. évfolyam, 40-43. szám)

2002-10-06 / 40. szám

ORVOSI HETILAP 143. évfolyam, 40. szám 2002. október 6. 490 Ft Visszatekintés a védőoltások évtizedeire.................................................................................................2267 ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A diurnális vérnyomás-ingadozás és cardiovascularis következményei ..............................2273 KLINIKAI TANULMÁNYOK A bulimia nőgyógyászati vonatkozásai ........................................................................................2279 Connexin 26/30 deIG mutáció gyakorisága és jellemző fenotípusa Magyarország északkeleti régiójában vizsgált hallássérült és kontroll esetekben ............2285 HORUS Arany János - a demográfus, az epidemiológus..........................................................................2291 Magyar orvosok Bécsben .................................................................................................................2295 FOLYÓIRATREFERÁTUMOK......................................................................................................2299 HÍREK .................................................................................................................................................2310 A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA DRV.HETIL ISSN 0030-6002 143 (2002) 40 • 2265-2312 —— MEDICINA Printed on acid free paper Indexed in Index Medicus, Medline, Excerpta Medica, Index Copernicus *'»&A«ÉI4u ( 0 T5S? V\ r •» •* r+4 H if A r-h

Next