Orvosi Hetilap, 2003. január (144. évfolyam, 1-4. szám)

2003-01-05 / 1. szám

­M MEDICINA KÖNYVKIADÓ Onkológia­­ a géntől a betegágyig Szerkesztette: Kopper László, Jeney András A daganatos betegségek ellen akkor vehetjük fel az eddigieknél sikeresebben a küz­delmet, ha minél jobban megismerjük létrejöttük okait, kialakulásuk körülményeit, növekedésük és terjedésük jellegzetességeit. Ezekre a bővülő ismeretekre és változó szemléletmódra alapozódhat a korszerű megelőzés, a diagnosztika és a terápia stra­tégiája. A könyv az onkológia elméleti és gyakorlati kérdéseinek fontos és új adatait foglalja össze, valóban a géntől a betegágyig, a molekuláris szintű szabályozási zavaroktól a daganat és a szervezet kapcsolatán keresztül a rehabilitáció lehetőségéig. Foglalkozik a diagnosztika és a terápia kulcskérdéseivel, nem titkolva a még megválaszolandó problémákat, a gyakorló orvosra váró kihívásokat. Elsősorban orvostanhallgatóknak és rezidenseknek ajánljuk, hogy eligazodjanak e szerteágazó multidiszciplináris területen, de minden, az onkológia iránt érdeklődő szakember haszonnal forgathatja. Kopper László • Jeney András ONKOLÓGIA Formátum: 200 x 253 mm Terjedelem: 432 oldal Boltiár: 4650 Ft Diabetes mellitus Elmélet és klinikum Szerkesztette: Halmos Tamás, Jermendy György Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Diabetes mellitus Elmélet és klinikum Dr. Halmos Tamás Hr. Jermenih Giórfsy A könyv első kiadása 1997-ben jelent meg. Sikerét bizonyította, hogy hamarosan válto­zatlan utánnyomás követte. Az ezredfordulóra felhalmozódott új ismeretek szükségessé tették a könyv harmadik, bővített és átdolgozott kiadásának megjelentetését. A kézikönyv szerkesztői új szerzőket is felkértek, és jelentősen bővítették az elméleti vonatkozások tárgyalását. A klinikai rész elsősorban az elmúlt öt év új terápiás lehetősé­geinek ismertetésével bővült, de több új fejezet is számot tarthat a klinikusok érdek­lődésére. Az új kiadásban fellelhető változásokat a kézikönyv alcíme is tükrözi. A diabetes mellitus a medicina számos szakterületét érinti, így a kézikönyv nem csak a diabetológia iránt érdeklődő belgyógyászok számára ajánlható; az egyes fejezetek szemészek, neurológusok, nefro­­lógusok, bőrgyógyászok, sürgősségi betegellátással foglalkozó orvosok, endokrinológusok és háziorvosok érdeklődé­sére is számot tarthatnak. Formátlan: 168 x 238 mm Terjedelem: 848 oldal Bolti ár: 6400 Ft MEDICINA KÖNYVKIADÓ RT. 1054 Budapest, Zoltán utca 8. Levélcím: 1245 Budapest, 5. Pf. 1012 E-mail: medkiad@axelero.hu Honlap: www.medicina-kiado.hu Kereskedelmi osztály: 1054 Budapest, Zoltán utca 7. Telefon: 302 6288 Telefon/fax: 302 6293

Next