Orvosi Hetilap, 2003. február (144. évfolyam, 5-8. szám)

2003-02-02 / 5. szám

1r*» «'***••4 *«*1 ««««A* 4‰v 4 ^««»­­"•'*'11 144. évfolyam, 5. szám 2003. február 2. 560 Ft Tourette-szindróma multidiszciplináris kezelése ...........................................................................................211 KLINIKAI TANULMÁNYOK A laparoszkópos sacrouterin szalag átmetszés eredményességének vizsgálata klinikánk hatéves anyagában ................................................................................................................217 ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK A szövetközi boost besugárzás és az eltérő frakcionálás, mint új dóziseszkalációs lehetőségek a glioblastoma multiforme sugárkezelésében...........................223 A DIAGNOSZTIKA KÉRDÉSEI A bal pitvari fülese echokardiográfiás vizsgálatának jelentősége a klinikai gyakorlatban ..........................................................................................................................231 KAZUISZTIKA Intravénás amiodaron által előidézett torsades de pointes kamrai tachycardia ......................241 FOLYÓIRATREFERÁTUMOK...............................................................................................249 HÍREK ......................................................................................................................................254 A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA ORV.HETIL. ISSN 0030-6002 144 (2003) 5 • 209-256 • Printed on acid free paper Indexed in Index Medicus, Medline, Excerpta Medica, Index Copernicus . m-MEDICINA W. * »(fW .'W •» r-j •»■ “""t; ;t «wJ< ■i 4*1 '«p >M r)^

Next