Orvosi Hetilap, 2003. szeptember (144. évfolyam, 36-39. szám)

2003-09-07 / 36. szám

mm / rf* # w­r'7» | Vfj }km *-1r 4**’ ij*» +t --------------------------------------------------------------------------------------------------­ORVOSI H­ET­I­LA­P A­l­a­p­í­t­v­a 1­8­5­7 .be» 144. évfolyam, 36. szám 2003. szeptember 7. 560 Ft A csontvelő-átültetés pszichoszociális vonatkozásai: bizonytalanság és életveszély ........................1755 ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az angiotenzin Il-receptor-gátlás elméleti háttere és klinikofarmakológiai sajátosságai .............................................................................................................1763 Bővülő lehetőségek és stratégiai megfontolások, újabb eljárások a felnőttkori akut myeloid leukaemia diagnosztikájában és kemoterápiájában ..................1769 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Egy új vérnyomás-variabilitási paraméter, a vérnyomás-volatilitás alkalmazása 1-es típusú diabetes mellhúsban .....................................................................................1779 MINDENNAPOK GYAKORLATA A primer biliaris cirrhosis kezelése ..........................................................................................1787 HORUS Megemlékezés Jancsó Miklós akadémikusról születésének 100. évfordulóján .......................................................................................................................1789 Magyar orvosok Bécsben .................................................................................................................... 1791 FOLYÓIRATREFERÁTUMOK .......................................................................................................1793 HÍREK .................................................................................................................................................1799 Budapest [orv. hetil . HETIL. HU ISSN 0030-6002 144 (2003) 36 • 1753-1800 • Printed on acid free paper Indexed in Index Medicus, Medline, Excerpta Medica, Index Copernicus m -------------------------­t \ MEDICINA í>! -»•*( A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA *5 4 -„.ft«, **■■?*■ g?—. » # ■ _/ ' " 1 ’ , J‡„ ~ ,-., , * .«»&•'■ *«« ------­

Next