Orvosi Hetilap, 2005. március (146. évfolyam, 10-13. szám)

2005-03-06 / 10. szám

'****rztwrrt rM ^ •** aLs­i**!» Mai I±_ ORVOSI HETILAP A­l­a­p­í­t­v­a 1857-ben 146. évfolyam, 10. szám 2005. március 6. 640 Ft Akut anyagcserekrízisek diabetes mellitusban ..................................................................................443 ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az EKG QT-időszakaszát megnyújtó nem antiarrhythmiás gyógyszerek ritmuszavarkeltő (torsadogen ) hatása ....................................................................................451 KLINIKAI TANULMÁNYOK Szekunder carcinomák malignus hematológiai betegségekben (a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszter 1983-2002 közötti adatainak elemzése) ...................................................................................461 KÍSÉRLETES KÖZLEMÉNYEK Femoralis press-fit rögzítés elülső keresztszalag pótlás során. A csontblokk beépülésének posztoperatív szövettani vizsgálata sertéseken ..........................471 IN MEMÓRIÁM Péterfy Miklós (1936-2004) .............................................................................................................. 477 HORUS A tuberkulózis elleni küzdelem Magyarországon az I. világháború alatt, különös tekintettel a besztercebányai és rózsahegyi katonai gyógyintézetekre ...................479 FOLYÓIRATREFERÁTUMOK.........................................................................................................483 HÍREK.............................................................. 486 A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA ORV. HETIL. HU ISSN 0030-6002 146 (2005) 10 • 441-488 • Printed on acid free paper Indexed in Index Medicus, Medline, Excerpta Medica, Index Copernicus -vs*ri MEDICINA

Next