A Pesti Hirlap Naptára, 1914 (24. évfolyam)

Országos és heti vásárok betürendes jegyzéke

DaDDOaDDDODDDDDDDnaDOODDDODDDDDDDaODDaDDDDDODaOD ♦ 213 Telefon 135-*0, 41, 42. VII., Rottenbíller-UtCa 31. Telefon 135—40, 41, 42. A Központi tejcsarnokot gróf Andrássy Aladár és Beniczky Gábor alapította 1883-ban. Azóta rohamos fejlődésnek indult országunk eme legnagyobb tejszövetkezete, mint az a következő nehány adatból is kitűnik. — Taglétszám: Alapításkor .51 tag 114 üzletrész­szel, az 1912—13. üzletév végén 104 tag 653 üzletrészszel. Tejszállitás: az 1911—12. üzletévben 28 millió liter: jelenleg a napi beszállítás körülbelül ioo.ooo liter. — A Központi Tej­csarnok nem haszonra alapított vállalkozás, hanem értékesítő szövetkezet és minden irányú tevékenységét közegészségügyi hivatásának átérzése irányítja. Emiatt övezi a népszerűség azokat a tejespalackokat, melyek a K. T. jelet viselik. A szövetkezet 180 fióküzletet tart fenn saját kezelésében, hogy friss, egészséges és a modern hygiene kívánalmainak megfelelően kezelt ter­mékeivel a fővárost minden részében kellő ellenőrzés mellett elláthassa. "T" О Г ГУЛ ó If CS i ■ Legjobb minőségű palacktej, mely magas zsírtartalmánál fogva nagy táp- I Cl Iflt/kul • értékű. Pasteurizált tej, mely a nyers tej összes előnyeivel bir és forra­­latlan állapotban is élvezhető, s ezért különösen tejkurát tartóknak kiválóan alkalmas; továbbá minden nap frissen készült, legjobb minőségű kávétejszin, habtejszin, tejföl, teavaj és túró. Székely-féle gyermektej, az anyatej teljesen egyen­értékű helyettesitője; állandó állatorvosi fel­ügyelet alatt álló tehenek tejéből készül, feltétlenül megbízható és a legnagyobb orvosi szaktekinté­lyek ajánlása folytán nagy elterjedtségnek örvend. — Gyógytej. Könnyen emészthető, nagyon tápdus tej, mely betegeknek, lábbadozóknak, valamint gyenge emésztőszervekkel biró gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt kitűnő táplálék. Tengerentúli szállításra alkalmas a szövetkezet saját szaba­dalmazott eljárása szerint készülő teljes tej, habtejszin és dobozvaj. Az összes termékek kívánatra házhoz szállíttatnak. 50 liter teire szóló szelvényfüzetek a központban és az összes fiókokban kaphatók. Esetleges panaszok a központba (VII., Rottenbiller-utca 31. szám) intézendők. se Speciális termékek: ; □ w Z6HANC­LAKKFESTÉKEKET minden szinben 1 kg. I kor. 60 fill. 120 féle szinben kap­ható. к Színes árjegyzék ingyen! □ □а Kellemes Mr sära1,eEÄ,iok,v. Én szétküldök egy apparátust, melylyel minden borotvakést haj­­élesen lehet tartani, úgy hogy azt L Й1 sohasem kell a köszörűshöz adni. Ára К 5.—. Szállítok továbbá: Legfinomabb borotvakéseket kifogástalan minő­ségben ........................К 3.— és К 5.—ért Borotvaecset..................................................К 1.— Borotvacsésze nikkelből.................................К 1.— Borotva-szappan, nagy darab .... К —.40 Utánvét mellett 35 fillérrel több. Megrendelési cím: Johann Grotich, Engeldrogerie, Brünn Nr. 350 (Mähren). TELEFON 102-70. CSIKÓS LÁSZLÓ Budapest, V., Szondy-utca 22. 30 □ □□□□□□□□□□□шэпасшщзасшасшш ДЯ ДДЖ1 \чи ЩшШШШШШВШ i AZ EGYES NmVTANO^JO. FÜZETBEN TEUESEKál DÍSZES vASZOHMAPPÁBÁM l'dw i? EGYBEGYÜJTVF Ш KUIDMUTATVANI FÜZETET '/ZCTKbHr VKEÍ«í5«0á5E L&Ä1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék