Pajtás, 1963 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1963-04-17 / 15-16. szám

ELÁRVULT ISKOLAPADOK Kedves Robin Hood és Teli Vilmos, álljatok meg egy szóra! Hadd várjon a nottinghami városbíró és Gessler! Engedjétek le íjjai­­tokat — úgy! Amint elnézlek benneteket, most egészen olyanok vagytok, mint akár­melyik gyerek. Igen­, játék ez, a nyíl és a nagy futás is. De azért nem árt, ha meg­álljt intek! Vigyázz! Vigyáz­zatok! Mert tévedhet a sur­ranó nyíl, és kárt okozhat másnak. Kicsinyek a játszó­terek, sok a kis óvodás, köny­­nyen bajuk­­ eshet. Aztán amint belefeledkeztek a nagy csatározásba, s képzeletetek­ben lóháton menekültek ép­pen — keresztben az úttes­ten —, gépkocsi fordul, fék csikorog, — és mentőkocsi szirénáz. Baleset történt. Másnap az újságok hírrova­ta közli, hogy egy gyerek szabálytalanul közlekedve sú­lyosan megsérült. Tavaly 440 gyerekbalesetből 16 halálosat jegyzett fel a rendőrségi kró­nika. Ennyi hely üresen ma­radt az iskolapadokban... Az idén, bár éppen csak túljutottunk az első negyed­éven, máris 28 gyermekbal­eset történt! Ugye Á. Évi (a XIV. kerületben) nem gon­doltál arra, milyen veszede­lem vár rád, amint szabály­talanul haladtál át a gépko­csi előtt? Pedig nyolcadikos korodig meghallgattál jóné­­hány közlekedési előadást, figyelmeztettek odahaza szü­leid eleget. Kemény lecke árán tanultad­­ meg a gyalo­gos közlekedés szabályait. Vigyázzatok gyerekek! Vi­gyázzatok ti is, falun élő paj­tások, mert gépkocsi, traktor, kerékpár, motor, mindenfelé jár! Tudom, most legyinte­­tek, talán kicsit fölényesen, azzal, hogy tudok én magam­ra vigyázni, nem történik semmi bajom! Ezt mondjá­tok mind — és ezt mondta az a tavaly szerencsétlenül járt 440 gyerek is! Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Maga­tokra és másokra is! J. K. A tavasz meghozta a Játszóterek vidám hangulatát is. Címeit: a labda, a roller és a Szervusztok! Nemhiába, tavasz van, mind gyakrab­ban találkozunk veletek a pesti utcákon, tereken. Úgy­ vesszük észre, hogy a havas, jeges téli hónapok idején ala­posan kipihentétek magato­kat. Labda koma, te még a szo­kottnál is fürgébb vagy. Olyan sebesen száguldozol ide-oda, mintha legalábbis Albert Flóri, Göröcs, vagy Sándor Csikar kergetne. Per­sze, ha a zöld gyepen gurul­nál, egy szót sem szólnánk. De hát leggyakrabban vala­melyik utca vagy tér forga­tagában bukkansz fel. Mit mondsz? Nem tehetsz róla, a gyerekek kergetnek? Ej, hát tudod jól, nekik még nincs elég sütnivalójuk. Légy te az okosabb! Eszelj ki valamit! Mondjuk, vágódj neki egy elejtett rajzszegnek és en­gedd ki magadból a levegőt. Inkább csapjanak földhöz a gyerekek, semhogy odagurulj a villamos, vagy az autóbusz kerekei alá ... Roller koma, neked sem tesz jót ez a friss tavaszi le­vegő. Úgy viháncolsz, mintha szabadon engedett kiscsikó lennél. (Nemhiába neveznek egyesek facsikónak!) No-no, azért ne bízd el magad! A villamossal, autóval és a mo­torral úgysem veheted fel a versenyt. Maradj te csak a járdán, a gyalogosok között. Ha kis gazdád le akarna gör­díteni onnét, tagadd meg az engedelmességet. Mondd azt, hogy: nem szabad! Veszé­lyes! Görkorcsolya barátunk, rád is sokan panaszkodnak. Az utóbbi időben egy kissé fék­telen lettél. Mintha megiri­gyelted volna unokatestvé­rednek, a jeges korcsolyának a téli diadalát. Hiába a fá­radozásért, veled senki sem kerül fel a világ- vagy az Európa-bajnoki verseny leg­felsőbb dobogójára. Éppen azért maradt te csak a pesti gyerekek kedvenc játékszere. De nem féktelen, hanem fé­­kes játékszere. (Szó szerint értsd ezt a mondatot.) Kis gazdád ne az autó, vagy a motor fékjében bizakodjék. Nem kívánunk rosszat, de azért olykor-olykor merev­görcsöt kaphatnának a kere­keid! F. J. Lám csak mennyivel nyugodtabban kergetik a labdát a gyerekek itt a zöld gyepen, mint a for­galmas utcákon, tereken.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék