Pajtás, 1964. január-augusztus (19. évfolyam, 1-34. szám)

1964-03-24 / 12-13. szám

csak sohasem kerültem volna el az iskolát! Ha Erős Jánostól kérdeztem volna meg, miként szerezte meg bá­torságát, azt hiszem ezt válaszolta volna: nagy-nagy akarással, kitartás­sal! Ha pedig a hazánk tájairól, or­szágokról, városokról szóló diákt megszólalhatnának, valahogy így be­szélnének veletek: Kint esik az eső, fúj a szél ? Sebaj! Mi máris 25 lé­péssel (azaz kockával) körüljárhat­juk veletek a napfényben úszó Bala­tont. A másik doboz talán éppen a budapesti Szabadság szoborról, fővá­rosunk legszebb műemlékeiről, új lakónegyedeiről mesélne, hiszen Dia­országban és bármelyik kis házi „mo­ziban” valahogy úgy van: hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok! Ehhez ma már nincs szükség varázsszőnyegre, csodaparipára, hiszen napjainkban az effajta kellékeket helyettesíti a robogó vonat, az autó, a sebesen szá­guldó repülőgép. Dia Dani búcsúzóul néhány képet csúsztatott a kezembe. Aki még nem ismert, a képekből megtudhat egyet­mást az ő nevezetes űrrepüléséről és azt is megtanulhatja a nagyapa in­telmeiből, hogy előbb tanulni kell ahhoz, hogy tudjon az ember. Végül azt üzeni Dani, hogy ötven érdekes diafilmet sorsol ki azok kö­zött, akik kérdéseire pontos választ küldenek a Pajtás szerkesztőségébe. Dia Dani kérdései 1. Kinek a költeménye alapján készült a Ludas Matyi című diafilm? 2. Ki volt a Pál utcai útik­ vezére? 3. Ki az a dia­hős, aki vándorútra kelt, hogy felderítést végezzen a csillagok birodalmában? A nagy kerek sajtokból épült lajtorján lépegetnek, amíg eljut­nak a Tej­útra. 4. Elbeszélései vetekszenek a vén obsi­tos történeteivel. Képtelennél képtele­nebb helyzetekben is feltalálja magát. A mocsárból saját üstökénél fogva rántja ki magát. Az ellenséges hadak felderítésére egy kilőtt ágyúgolyón in­dul el és a Holdon csak azért nem tud megmaradni, mert ott nincs bor... Ki ez a híres hős? 5. Melyik diafilmből való az 1., 2. kép? Dia Dani kérdéseire a válaszokat április 20-ig kell a szerkesztőség címére (Buda­pest, V., Beloiannisz u. 16.) beküldeni. A levelezőlapra írjátok rá: „Dia Dani Jeligére”. Vajon kik kapják jutalmul az 50 dia­filmet? Szégyenszemre haza megsérült űrhajót és Miretellen mégis igaz !Arao töltőtollal irt A töltőtoll feltalálójának az amerikai Watermant tartják. Kiderült azonban, hogy az ősrégi egyiptomiak már ismer­ték. Tut-end­-Amen fáraó (i. e. 4900-ben) sírjában megtaláltak egy darab kihegye­zett, ceruzavastagságú nádat, réz toll­szárral. A fekete nyomok bizonyították, hogy a nádat folyadékkal itatták át, amely átfolydogált a rostokon és a ki­­hegyesített végében összegyűlt, egyszemélyes település Olaszország térképén megtalálható az Alta Vallesia nevű helység, amely arról nevezetes, hogy mindössze egyetlen la­kosa van. VILÁG LEGKISEBB HŰTŐGÉPE Leningrádban a hűtőgép miniatürizá­lás újabb rekordját állították fel. A gyű­­szűnél valamivel nagyobb hűtőgép súlya mindössze 15 gramm, mínusz 50—60 fokra tud hűteni. Ezt az alacsony hőmérsékle­tet korlátlan ideig tartja. A hűtőgépnek nincs szüksége villamosenergiára, mert tervezői a gázok hócserementes terjedé­sének elvét használták fel. Ismeretes, hogy a levegő összenyomáskor felmeleg­szik, kiterjedéskor pedig lehűl. Szakem­berek véleménye szerint az új hűtőgépet az elektrotechnikában, az orvostudo­mányban és a mikrobiológiában használ­ják fel. A világ egyetlen szárnyas pásztora egy strucc, amely mintegy 100 juhot őriz egy ausztráliai farmon. Gazdája betanította úgy, hogy kifogástalanul ellátja a pász­torkodással járó feladatokat. Ahol puli nincs, jó a strucc is. ■­**—*^*^ Hrflf/ "fóti szárnyas pásztor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék