Pajtás, 1969. július-december (24. évfolyam, 26-50. szám)

1969-08-14 / 32. szám

а НЕТ Tornyos, kupolás, Duna-parti épület! Hányszor, de hányszor jöttök el ide, iskolai kirán­dulásaitok alkalmával? Meg­csodáljátok milliónyi kőcsip­kéjét s a karcsú tornyokon őrt­­álló bronzvitézeket. Megille­­tődve hallgatjátok tanáraitok magyarázatát. „Itt, e kőcsip­kék mögött dobog az ország szíve." A többit már a törté­nelemkönyvből tudjátok. 1949- ben itt rakták le a megújult Magyarország alapjait, itt szü­letett meg történelmünk során először a nép alkotmánya. Annak éppen most húsz esz­tendeje. Azóta is ebben az épületben őrködnek országunk vezetői, hogy minden új tör­vény népi alkotmányunk szel­lemében szülessen meg. FOl­YTATÁS A 12 OLDALON

Next