Pajtás, 1971. január-június (26. évfolyam, 1-25. szám)

1971-02-11 / 6. szám

MARI A CIPOBOLTBAN Zarka Mária, bece­nevén Vali, eladótanuló a cipőboltban. 1970-ben végezte a nyolcadik osz­tályt a budapesti XI. ke­rületi Kecskeméti utcai általános iskolában. Ere­detileg, miint nagyon sóik kislány, ó is fodrász szeretett volna lenni, de még időben meggondol­ta, és áttért a számára megfelelőbb szakmára. Nem bánta meg! Jól ér­zi magát a brigádban. Hét tanuló dolgozik az üzletben, egy brigádba tartoznak. Dagi, Bütyök és ő különösen megértik ágymást. Három évig lesznek tanulók. Foglalkoznak többek között áru- és kereskedelmi ismerettel, szakmai számtannal, dí­szítéssel. Hetenként két nap iskola, négy nap gyakorlat. Évenként más-más boltban telje­sítenek szolgálatot, ösz­töndíjuk száz forint, de ez tanulmányi eredmé­nyüktől függően emel­kedik. A Badacsony ét­teremben ebédelnek — egy forintért. (A többit természetesen a vállalat A szer ÁRUT OROM ELADNI I téríti.) Ha végeznek, kezdő fizetésük elérheti az 1300 forintot is. A bolt vezetősége elé­gedett a „kislány-bri­gád” munkájával. Szol­gálatkészek, 'szeretik a munkájukat, látszik raj­­tiik, hogy megtalálták igazi szakmájukat. LUKACS ILONA ÉRDEMES ELOLVASNI SZABÓ MAGDA ABIGÉL MÓRA Szabó Magda írónő regé­nyeit már sokan ismeritek. Nem kell bizonygatnunk irói erényeit. Most .Abigél” című regényével jelentkezett. Egy tizenhat éves lány történetével az 1944-45-ös, háborús idők­be vezet vissza bennünket. Főhőse Gina, a háború zajá­tól ugyan távol, mégis szám­talan viszontagságon megy keresztül. A könyvből megis­merhetitek egy régi leány­nevelő intézet életét és Gina szerelmét, ami valahogy kap­csolatba hozza őt az akkori ellenállási mozgalommal. Vé-Sül maga Gina is életveszély­­e kerül. A regény minden fe­jezete rendkívül izgalmas. Ér­demes elolvasnotok. EGY KISLÁNY NAPLÓJÁBÓL Ml l&nyok tűzön-vízen át ösz­­szetartunk. Hát még ha szeret­nénk is egymást! A barátnőm megállapította, hogy a lányok irigyek, felhá­borító, hogy nem én Jöttem rá! Egy életre megfogadtuk a ba­rátnőmmel: többet nem fogad­juk meg, hogy nem veszünk össze egy életre. Semmi nevetni való nincs a barátnőm aroán, mégis nevet­nem keU, ha ránézek. Mi lehet az oka? 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék