Pajtás, 1982. január-május (37. évfolyam, 1-20. szám)

1982-05-13 / 18. szám

ORSZÁGJÁRÓ EMBERKE „Az emberke” járja az orszá­got. Ha szerencséd van, te is ta­lálkozhatsz vele. Olyan, mint bármelyik gyerek, kedves, szor­galmas, csintalan figura. Csak éppen picike, mint Hüvelyk Matyi. Cirkuszba vágyik, ahova sikerül is bejutnia. Sikere egyre nő, amikor váratlan kalandba keveredik... És itt gyorsan ab­bahagyom, hiszen a többit el­játssza ő maga. A Népszínház bábegyüttese Erich Kästner—Malgot István vidám mesejátékát, „Az ember­két” tűzte műsorára, s a darabot bemutatja az ország különböző pontjain. Felváltva láthatunk maszkos, élő szereplőket és báb­figurákat. Képünkön „Az ember­ke” kötéltáncából látható egy je­lenet. A darabból megtudhatjá­tok, hogy mi mindenre képes a tehetség, ha akarattal párosul. TISZTELT TÖHÖTÖM UTCAIAK! Mi, a Tigris utcai Általános Iskola 6/b osztálya ezennel és ünnepélyesen ki­hívunk Benneteket (nagy B-vel) egy zenei versenyre ... - így kezdődik Berkes Péter regényében a levél, amely nagy kavarodások előidézőjévé válik az iz­galmasan bonyolított cselekmény során. A levél, pontosabban a versengő kedv előidézője a 6/b új osztályfőnöke, Éva néni, aki szinte az osztályba lépése percétől lebecsüli minden tudásukat, tettüket. Ellenpéldaként volt iskoláját hoz­va fel: — bezzeg a Töhötöm! !­S HÚRHARANG Májusban, az ünnepi könyvhéten jelenik meg a „Rock Évkönyv" (Se­bők János szerkesztésében), amely a műfaj kialakulásáról, a hatvanas évek kiemelkedő zenekarairól szól. A jelenről is olvashatunk az év­könyvben, például az Omega-rock­­vállalatról, vagy az egykori gitárki­rályról, Radics Béláról. A nyár vé­gére két rocklexikon megjelenése is várható „Ki kicsoda a külföldi rock­zenében” és „Ki kicsoda a hazai rockzenében” címmel. Mindkét lexikont Czippán György állította össze. A külföldiekkel foglalkozó kö­tet mintegy ezer, a hazaiakat tár­gyaló több mint 300 címszót tartal­maz majd. Várhatóan augusztusban jelenik meg egy másik hasonló ki­advány, a „Történetek a popzene világából”. Ebben a hazai és kül­földi zenészekkel, előadóművészek­kel megtörtént, nemegyszer humo­ros eseményekről olvashatunk. Az év végén lát napvilágot a gi­táros-énekes Boros Lajos regénye, amely a hazai rock különböző te­rületeit öleli fel. A tervek szerint a jövő évben négy rocktémájú kiad­vány jelenik meg, elsőként az Ome­ga együttes húszéves története. Z. J. LAKÓ­ KAPSZULÁK Bognár Botond: Mai japán építészet című könyvében fedez­tem fel ezt a tokiói épületet, amelyről a Lego építőjátékok ju­tottak eszembe. A Nakagin Kap­szula Toronyház tervezőjének, Kurokawának is a változtatható­ság lebeghetett a szeme előtt a tervezés idején. Mivel a lakó­kapszulák — igény szerint — le- és fölszerelhetők a két beton­­tengelyre, az épület követni tud­ja az élet változásait, és a la­kók elképzeléseit. Ez nem igazi lakóház, csalá­dok befogadására alkalmatlan. Az ideiglenesen Tokióban tar­tózkodó üzletemberek laknak benne hosszabb, rövidebb ideig. A kapszula az igénylő saját tu­lajdonát képezi. Előre gyártják, a helyszínen csak felszerelik négy­pontos, csavaros kötéssel. Mielőtt a tulajdonos a közös rendszerre csatlakoztatja, saját maga be­rendezheti, ő választhatja ki a tapéták színét is, a fürdőszoba- és a konyhaberendezéseket. Min­den kapszula egy helyiségből áll, amely azonban az élet min­den feltételét biztosítja. Van ben­ne tisztálkodó- és főzősarok, pi­henőhely, sztereóberendezés, szükség szerint számítógép is! Az épület külső képe izgalmas, az egyes elemek elvételével és hozzáadásával időről időre vál­tozik, tehát sohasem befejezett. V. S .E. 8Lafe SS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék