Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1881

VI. Gyűjtemények gyarapodása, könyvtár és muzeumok

- 63 ­B) Régi pénzgyüjtemény gyarapodása. Ajándékoztak: /. Horváth Gábor csepeli reformált lelkész ur: a) Egy I. András, egy I. Béla és egy III. András korabeli ezüst pénzt. b) Egy /848-ki magyar ezüst tízest. c) Egy m. koronázási ezüst emlékpénzt 1825-ből, és d) Egy északamer. egyes állami ezüst pénzt (10 cent.) 7837össze­sen 6 darab ezüst pénzt. 2. Lanczinger János bödögei reform, lelkész ur: egy I. Leopold korabeli ezüst pénzt. 3. Baráth Károly I. éves theologus: 3 darab római rézpénzt. 4. Csire István I. éves theologus: Egy I. Leopold korabeli és egy koro­názási ezüst emlékpénzt /792-ből. Összes gyarapodás: 9 darab ezüst, és 3 darab rézpénz. C) Nagyobb természetrajzi tár részére adakoztak: 1. T. cz. Hegedűs Sándor országgyűlési képviselő ur 2 darab termés aranyat. T. cz. Markstein Károly kai'ói nagykereskedő ur a Nilus-völgyi hül­lők gyűjteményét három nagy üvegben borszeszben. 3. Egy valaki egy kisebb féle növénygyűjteményt. 4. Vörösmarty Mihály k. t. VIII. oszt. tanuló 64 darab papir jegeczmintát. 5. Nt. Pápai Leánder kamocsai ref. lelkész ur egy — 1725-d. évi — cse­rép korsót. 6. Egy valaki / kövült kagylót. 7. Lazányi Béla k. t. \TII-d. oszt. tanuló egy darab csiszolt faopált. 8. Vályi Miklós k. t. Vll-d. oszt. tanuló egy ős elefánt fogat. 9. Egy valaki egy kisebb féle rovargyüjteményt. 10. Egy valaki 2 darab hegyjegőczöt és 3 darab ólomfénylét. Fogadják a nemes szivti adományozók hálás köszönetünket. D) A természettani taneszközök gyűjteményéhez vásároltatott: 1. Egy sciopticon 30 darab astronomiai képpel; 2. Egy villanyos, és egy borszesz lámpa 97 frt 60 kron; 3. A régi taneszközök kitisztogatásáért, és kijavításáért fizettetett 76 frt. E) A kisebb természetrajzi mütár részére adakozott: Nt. Jády József tanár ur 1 db. lángbagolyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék