Parlando, 1973 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1973 / 1. szám

TARTALOM: Jelentés az Országos Zenepedagógus Szakosztály IV. közgyűlése óta végzett munkájáról ..........................................................................................................................­­ Laczó Zoltán: Kovács Sándor zenepszichológiai és zenepedagógiai öröksége (III. rész) ..................................................................................................................... 7 Dr. Siposné, Szendrey Ágnes: A zongoristák kézfájásáról ..................................... 13 Kármán György: Ungár Imre :................................................................................... 19 Horváth Rezső: Tanári kamarazenehangverseny Szombathelyen a kaposvári fesztivál szellemében ..................................................................................................... 20 Zwolenszky Antal: Néhány szó az Orff féle iskolai zeneoktatásról ..................... 22 Havas Marianne: Új zenei stúdió .................................................................................. 23 Bárdos György: Zenei értelmező szótár (II.) .................................................................... 24 Zenepedagógiai—irodalom tájékoztató (Szerkeszti: Kalmár Márton) ........................ 26 Könyvekről—kottákról—lemezekről .................................................................................. 32 PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata szerkeszti a szerkesztő bizottság Czövek Erna, Dobray István, Fasang Árpád, Kalmár Márton, Kontra István, Péter József, Sándor Frigyes, Szávai Magda, Szebenyi János, Till Ottó, Turcsányi Emil,­­ Ungár Imre , Váczi Károly Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ Szerkesztő: ZELINKA TAMÁS Szerkesztőség: Budapest VI., Gorki­ fasor 38. Telefon: 426-756 Postai irányítószámunk 1068. Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat, Budapest VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-819 Felelős kiadó: GÁBOR MARTON igazgató Megjelenik havonta. A csekklapra kérjük ráírni: „PARLANDO” Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Bp. V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj negyedévre 9,— forint, félévre 18,— forint, egész évre 36,— forint, mely összeg egyéni előfizetésnél a 61.280, közületi előfizetésnél pedig a 61.066 sz. csekkszámlára vagy MNB 8. sz. folyószámlára fizetendő be. 72.1976 Ságvári Nyomda, Budapest VII., Garay utca 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék