Parlando, 1975 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1975 / 1. szám

TARTALOM: Ünnep Debrecenben. Orbán László kulturális miniszter és Kovács Dénes rektor ünnepi beszéde a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Inté­zete debreceni tagozata új épületének átadásánál ........................................................­­ Bánrévy Antal: A zongorajáték és a zongoratanítás módszere esztétikai kiindu­lással (V. részlet) ..................................................................................................................... 8 Dohai Tamásné: Tapasztalataim a kortárs zene tanításában (elfogadtatásában) 12 Bárdos György: Zenei értemező szótár (IX.) .................................................................... 14 Kollár Endre: Pedagógia a zenei műsorszerkesztésben (Beszélgetés Bogár István­nal, az Országos Filharmónia dramaturgjával) ............................................................ 16 László Zsigmond: Lichtenberg Emilre emlékezve ............................................................ 20 Dr. Soltész Elekné: Tisztelgés Bárdos Lajos előtt 75. születésnapja alkalmából 22 „Koncz János” Országos hegedűverseny Szombathelyen ................................................ 24 Könyvekről—kottákról Witold Lutoslawski (Beszélgetések Varga Bálint Andrással) (Zeneműkiadó) (Z. T.) ......................................................................................................................................... 25 Dobray István: Zenehallgatás az iskolában (Tankönyvkiadó) (I. M.) ................... 26 A. Vivaldi: Concerto in Do Maggiore per oboe, archi e cembalo (Zeneműkiadó) (Oromszegi Ottó) ................................................................................................................. 26 Új hanglemezek (Rovatvezető: Oldal Gábor) .................................................................... 27 A Rózsavölgyi bolt jelenti... (Rovatvezető: Hutira Albin) ........................................ 29 Zeneiskolai zeneműtáros (Rovatvezető: Mona Ilona) ...................................................... 30 Kis magyar prozódia (Rovatvezető: Nagy József) ............................................................ 31 Évfordulónaptár (Rovatvezető: Virány Gábor) ................................................................ 32 A 2. és a 6. oldalon látható felvételeket Vencsellei István készítette. PARLANDO a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének Zenepedagógiai folyóirata. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: SZATMÁRI LÁSZLÓ. Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Gorkij fasor 38. Telefon: 425-756. Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat, 1964 Budapest, VII., Rákóczi út 54. Telefon : 224-819. A kiadásért felel: GÁBOR MARTON igazgató, teszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (KHI Budapest József nádor tér 1.) Postacím : 1900 Budapest, közvetlenül vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: 215-96 162). Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (КЩ Budapest V., 74.1789 Ságvári Nyomda, Budapest XIII., Váci út 69—79.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék