Parlando, 1975 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1975 / 1. szám - Ünnep Debrecenben

ÜNNEP DEBRECENBEN 1974. október 18-án, Debrecen felszabadulásának 30. évfordulóján került sor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézete Debreceni Tagozata új épületének ünnepélyes átadására. Az ünnepségen Orbán László kulturális minisz­ter mondott ünnepi beszédet, melyet az alábbiakban adunk közre: Kedves Elvtársak! Népünk életében a felszabadulás ünnepe — immár 30 év óta — az újjászületésre való emlékezést és az új feladatokra való erőgyűjtést jelenti. Ma is ennek jegyében ünnepel Debrecen városa. 30 évvel ezelőtt — 1944 őszétől 1945 április 4-ig — a dicső Vörös Hadsereg győzelmeinek eredményeként népünk fokozatosan felszabadult a hitleri fasizmus kegyetlen elnyomása alól. 1944 október 18-a egyik fényes győ­zelmi állomása volt e megállíthatatlan felszabadulási folyamatnak: e napon lett sza­bad a Tiszántúl egyik magyar fellegvára, Debrecen, Ady Endrével szólva: „a mara­­dandóság városa”. Ezt a napot azóta is minden évben méltóan ünnepeljük szép szóval és az alkotó építő munka tetteivel. Ezt tesszük most is, amikor a 30. évfordulón egy régi, nagy hagyományokkal rendelkező kulturális intézménynek, az ország egykori első városi zeneiskolája jogutódjának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tago­zatának új, korszerű épületét felavatjuk. A magyar felsőfokú zeneoktatás e második nagy épületének felavatása magától értetődően kapcsolódik hazánk felszabadulá­sának ünnepéhez. Történelmünk során a nemzet és a kultúra ügye mindig is egybe­fonódott. Népünk elnyomása a kultúra elnyomásával járt együtt, a „nemzeti nyomor” kulturális nyomorúsággal párosult. Felszabadulásunk a kultúra felszabadulását is jelentette a régi elnyomó uralkodó osztályok szorítása alól. Ha a felszabadulás előtt haladó kultúra csak az uralkodó osztályok elleni harcban jöhetett létre és a népnek csak egészen szűk köréhez juthatott el , akkor a felszabadulás óta társadalmunk­ ­ XVII. ÉVF. 1. szám 1975. jan.

Next