Parlando, 1975 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1975 / 1. szám - Ünnep Debrecenben

vezető ereje, a munkásosztály által támogatva és felkarolva juthat el mind szélesebb és szélesebb rétegekhez. A nemzet és a kultúra egybefonódásának tanúbizonysága a felszabadulás óta megtett út is: e 30 év során hazánk felvirágzásával, népünk fel­­emelkedésével együtt gyarapodott szocialista, nemzeti kultúránk is, emelkedett a múltban el nem képzelt magasra a dolgozók műveltsége. És így lesz ez a jövőben is: ahogy előrehaladunk a szocialista társadalom építésének útján, úgy nyílnak új távlatok népünk további kulturális és szocialista eszmei fejlődése előtt, ugyanakkor ennek az előrehaladásnak nélkülözhetetlen feltétele és követelménye a kultúrának, a nép műveltségének és szocialista tudatosságának mind magasabb és magasabb szintje. Az ilyen ünnep jó alkalom a számvetésre. Az elmúlt három évtizedben dolgozó népünk a párt irányításával az élet minden területén óriási eredményeket ért el. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatának új épülete

Next