Parlando, 1991 (33. évfolyam, 1-6. szám)

1991 / 1. szám

Tartalom: Arthur Honegger: Vallomás Mozartról (Fordította: Várnai Péter) (Zenéről-zené­szekről - zeneéletről, Zeneműkiadó, 1965.)...............................................................­­ Kedves Tamás: A magyar zenészképzés alternatívái............................................ 1 Molnár Antal: A zeneértés iskolája. Kiskáté hangszertanítóknak. XVI. A fúga . 9 A VI. Országos Zeneiskolai Friss Antal Gordonkaversenyről (Szathmáry Judit) 11 Négyesiné Pásztor Zsuzsa: Hangszeres mozgás-előkészítés a zongoratanításban (4., befejező rész)........................................................................................................... 13 Beszámolók zeneiskolák munkájáról (Lengyel Ágnes és Köcsky Gábor)............ 17 Zenei műszótár: Gábor István recenziója Böhm László könyvéről..................... 19 Klemperer életrajza. Peter Heyworth könyvéről Bónis Ferenc írása................... 21 Játékország. Lajtha László és Molnár Imre gyűjteményéről szól Hollós Máté ajánlása............................................................................................................................ 22 Szlovák táncok a XVIII. századból. Az Akkord Kiadó újdonságát Fittler Katalin ismerteti............................................................................................................. 23 Hangszeres kiegészítő. Az új tanári segédkönyvről szól dr. Soltész Elekné ismertetője ..................................................................................................................... 24 Oldal Gábor hanglemezajánlata.............................................................................. 25 Rendezvény­ajánló................................................................................................... 27 Krónika egy mondatban................................................. 31 A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a Budapest Bank Rt., a Művészeti Alap Zenei Szakosztálya, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a HUNGAROTON segíti. PARLANDO A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Elnökségének Zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor (1991. II., III., V., IX., X., XI. hónapokban) Felelős szerkesztő: ZELINKA TAMÁS Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Felelős kiadó : Gyimesi László titkár A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Gorkij fasor 38. Telefon: 1428-927 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest XIII., Lehel út 10/A) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 120.- Ft. ISSN 0133-2767 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszorosító üzeme, Budapest, VIII., Reviczky u. 3. Táskaszám: 1991/44. Felelős vezető­: Horváth Ferencné

Next