Parlando, 1992 (34. évfolyam, 1-6. szám)

1992 / 1. szám

Tartalom: Köszöntjük Weiner Leó díjas kollégáinkat (Strém Kálmán)....................................­­ Tóth Anna: Nem mindig előnyös a hazai pálya (Beszélgetés Falvai Sándorral az 1991 -es őszi Liszt verseny tanulságairól)..........................................................................2 Dr. Kenessei Éva: A zongora improvizáció tanítása Charles Camilleri módszere alapján.......................................................................................................................................4 Répássy Györgyi: Beszámoló a svédországi ESTA konferenciáról .......................11 Czidra László: Telemann: 12 szólófantázia baránfuvolára.........................................18 Szakszervezetünk részvétele a törvényelőkészítő munkában (Beszélgetés Gyimesi László titkárral) .....................................................................................................26 Kóruskotta-kínálat az Akkord zenei kiadótól (Beszélgetés Hollós Mátéval, az Akkord művészeti vezetőjével (Fittler Katalin) ...............................................................30 Új hanglemezek (Oldal Gábor).....................................................................................32 A Rózsavölgyi bolt jelenti (Hutira Albin).....................................................................34 Gondolatok az I. Országos Zeneiskolai Fuvoladuó Találkozóról (Drazsay Ákos) . 36 A Szent István Király Gimnázium muzsikus vendégei (Z.T.) ................................38 A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a Budapest Bank Rt., a HUNGAROTON, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Művészeti Alap Zenei Szakosztálya, a Musica Goenczy Budapest, a Rózsavölgyi Zeneműbolt, a TRIÁLMUSIC RT. és a QUINT Hanglemezkiadó KFT segíti figyelmével és mecenatúrájával. ТЯЬ%G­No0 A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Elnökségének zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti: a szerkesztő bizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Dénes László, Fodor Ferenc, Gönczy László, Gyöngyö­ssy Zoltán és Laczó Zoltán. .Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Felelős kiadó: Gyimesi László titkár A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Gorkij fasor 38. Telefon: 1428-927 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest XIII., Lehel út 10/A) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 120.- Ft. ISSN 0133-2767 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sokszorosító üzeme, Budapest, VIII., Baross u. 18. Táskaszám: 92/591 Felelős vezető: Horváth Ferencné

Next