Parlando, 1993 (35. évfolyam, 1-6. szám)

1993 / 1. szám

TARTALOM: ERKEL FERENC EMLÉKÉV - 1993 (Bónis Ferenc)............................................................1 A VII. Koncz János Országos Hegedűversenyről (Péter Miklós) .........................................................2 Az amerikai egyetemi oktatásról, III/2. rész (Hegyi István).......................................................11 Válaszlevél Uránia és Euterpe boldogulásáról, 5. rész (Pap János)..............................................................17 A Legfelsőbb Bíróság jogerős határozata egy diploma-elismerési vitában...................21 Érdekegyeztetések a művészetoktatás jövőjéről.....................24 Fesztivál volt — fesztivál van! (L. Horváth Klára)................................................27 Új hanglemezek....................................................................................28 Könyvekről, kottákról.......................................................................31 Pályázatok zenetanári állásokra..................................................32 A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a HUNGAROTON, a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Musica Goenczy Budapest, a Rózsavölgyi Zeneműbolt, a TRIÁLMUSIC Rt. és a QUINT Hanglemezkiadó Kft. segíti figyelmével és mecenatúrájával. ФЛШЛЖЮ A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Dénes László, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, Laczó Zoltán, Madarász Iván Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége Felelős kiadó: Gyimesi László titkár A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Gorkij fasor 38. Tel.:142-8927 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR1900 Budapest, ХШ., Lehel út 10/ A) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre: 120 Ft. ISSN 0133-2767 Szedés, tördelés, grafika: Zágoni Miklós, Miller László Készült az AKA Print Kft. nyomdaipari üzemében 1014 Budapest, Országház utca 30. Felelős vezető: dr. Héczey Lászlóné 9320920

Next